Nowoczesny magazyn. Poradnik magazyniera.
search
  • Nowoczesny magazyn. Poradnik magazyniera.

Nowoczesny magazyn. Poradnik magazyniera.

42,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2023 r.

Format A5, s. 196

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-67635-04-2

W książce zawarto w sposób przystępny i wyczerpujący wiadomości dotyczące magazynów i gospodarki magazynowej. Adresatami książki są przede wszystkim pracownicy magazynów, a także osoby, do których należy nadzów nad gospodarką magazynową. Książka może być pomocą dla uczniów średnich szkół branżowych.

Ilość

Spis treści: 

Wprowadzenie

1. Magazyn- podstawowe wiadomości

1.1. Definicja magazynu i magazynowania

1.2. Funkcje i zadania magazynów

1.3. Rodzaje magazynów

1.4. Jednostka ładunkowa

1.5. Układy technologiczne magazynów

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie

2.1. Obowiązki pracodawcy

2.2. Obowiązki pracownika

2.3. Zapobieganie zagrożeniom

2.4. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

3. Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych

4. Technologia prac magazynowych

4.1. Proces przyjmowania asortymentu

4.1.1. Kontrola ilościowa

4.1.2. Kontrola jakościowa

4.1.3. Proces przemieszczania do strefy składowania

5. Gospodarka opakowaniami w magazynie

5.1. Rola opakowań w magazynie

5.2. Prawne aspekty gospodarowania opakowaniami

5.3. Znakowanie opakowań

6. Gospodarka zapasami

6.1. Rodzaje zapasów

6.2. Systemy ustalania wielkości i czasu dostawy zapasów

6.3. Systemy zamawiania towaru

7. Dokumentacja magazynowa

7.1. Dokumenty normatywne- instrukcja magazynowa, regulamin pracy

7.2. Dokumenty handlowe

7.3. Dokumenty transportowe- list przewozowy

7.4. Dokumenty finansowe- faktura

7.5. Dokumenty magazynowe

8. Inwentaryzacja w magazynie

8.1. Rodzaje i częstotliwość inwentaryzacji

8.2. Metody i zakres inwentaryzacji

8.3. Etapy inwentaryzacji

8.4. Dokumenty do przeprowadzenia inwentaryzacji

8.5. Przykładowe dokumentowanie inwentaryzacji

9. Zadania podsumowujące

Literatura