Jak uzyskać certyfikat f-gazowy
search
  • Jak uzyskać certyfikat f-gazowy

Jak uzyskać certyfikat f-gazowy

28,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze. 2022 r.

Format A5, s. 108

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN-978-83-65382-86-3

Głównym tematem tej książki jest certyfikat f-gazowy, jego funkcja w działalności gospodarczej w świetle przepisów prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej oraz droga do jego uzyskania przez przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną.

Książka adresowana jest do osób fizycznych zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń i instalacji zawierających f-gazy (obsługa, konserwacja) i do przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest instalowanie, serwisowanie i naprawa tych urządzeń.

Ilość

Spis treści:

Wstęp

1. SZWO i f-gazy - krótka hitoria

2. Legislacja

2.1. Prawo europejskie i jego implementacja w prawie krajowym

2.2. Ustawa f-gazowa i jej akty wykonawcze

2.3. Ustawa f-gzowa -  najważniejsze pojęcia

3. Certyfikacja personelu - kiedy certyfikat jest wymagny?

3.1. Jak uzyskać certyfikat personalny

3.2. Rodzaje certyfikatów personalnych

3.3. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności do uzyskania certyfikatu f-gazowego dla personelu

3.4. Co oprócz certyfikatu?

4. Certyfikacja f-gazowa dla przedsiębiorców

4.1. Kontrola przedsiębiorcy f-gazowego przez UDT

4.2. Procedury prowadzenia działalności

4.3. System dokumentowania czynności

4.4. Wyposażenie techniczne

4.5. Certyfikat f-gazowy dla przedsiębiorcy - czy zawsze należy go posiadać?

5. Procedury prowadzenia działalności według ustawy f-gazowej

5.1. Piszemy własną procedurę

Załączniki

Załącznik 1. Wymagana wiedza i umiejętności na potrzeby egzaminu certyfikującego personel zajmujący się stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła. Podział na część teoretyczną i praktyczną. Na podstawie załącznika I do Rozporządzenia 2015/2067 [7]

Załącznik 2. Procedura instalowania - przykład

Załącznik 3. Procedura konserwowania, serwisowania i naprawy - przykład

Załącznik 4. Procedura likwidacji - przykład

Wykaz rysunków

Wykaz tabel

Bibliografia