Badania złączy spawanych. Przegląd metod
search
  • Badania złączy spawanych. Przegląd metod

Badania złączy spawanych. Przegląd metod

72,00 zł
Brutto

Wydanie drugie zaktualizowane, 2021 r.

Format A5, s. 418

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-80-1

W książce zebrano i omówiono w sposób wyczerpujący, a jednocześnie zwięzły i przystępny metody badań złączy spawanych stosowane w praktyce przemysłowej i warsztatowej.

Książka jest adresowana do osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonawstwo połączeń spawanych oraz do sprawujących nadzór nad tym wykonawstwem, a także do osób zajmujących się badaniem i oceną połączeń i konstrukcji spawanych.

Ilość

Spis treści:

Część I. Badania nieniszczące złączy spawanych

Wprowadzenie

Pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości

Budowa złączy spawanych

1. Badania wizualne

1.1. Podstawy badań wizualnych

1.2. Badania wizualne złączy spawanych według normy PN-EN ISO 17637

1.3. Środki badan wizualnych

1.4. Informacje uzupełniające

2. Badania penetracyjne

2.1. Zasada badań penetracyjnych i kolejność procesu

2.2. Preparaty do badań

2.3. Badania penetracyjne złączy spawanych według normy PN-EN ISO 3452-1

2.4. Próbki odniesienia

2.5. Informacje uzupełniające

3. Badania magnetyczno-proszkowe

3.1. Podstawy badań magnetyczno-proszkowych

3.2. Zasady ogólne badań magnetyczno-proszkowych

3.3. Preparaty, urządzenia i wyposażenie do badań magnetyczno-proszkowych

3.4. Próbki odniesienia

3.5. Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych według normy PN-EN ISO 17638

3.6. Informacje uzupełniające

4. Badania radiograficzne

4.1. Podstawy badań radiograficznych

4.2. Urządzenia do badań

4.3. Wybór aparatury radiograficznej

4.4. Powstawanie obrazu na błonie i jego jakość

4.5. Badania radiograficzne złączy spawanych według normy PN-EN ISO 17636-1

4.6. Informacje uzupełniające

5. Badania ultradźwiękowe

5.1. Rodzaje, własności i sposoby wytwarzania fal ultradźwiękowych

5.2. Własności fali ultradźwiękowej

5.3. Urządzenia i środki do badań ultradźwiękowych

5.4. Metody i techniki badań ultradźwiękowych

5.5. Wybrane przykłady interpretacji wskazań

6. Ocena jakości złączy spawanych na podstawie badań nieniszczących

6.1. Poziomy jakości złączy spawanych

6.2. Poziomy akceptacji wskazań

6.3. Korelacja między poziomami jakości a poziomami akceptacji wskazań

7. Wybrane metody badania szczelności złączy spawanych

7.1. Zasady wyboru sposobu badania szczelności

7.2. Próba naftą i kredą

7.3. Metoda pęcherzykowa z przyssawką próźniową

7.4. Metoda amoniakalna

7.5. Metoda chlorowcowa

7.6. Metoda spektrometryczna

7.7. Metoda znaczników radiograficznych

7.8. Badania ciśnieniowe

7.9. Metoda ultradźwiękowa

7.10. Metoda manometryczna

7.11. Metoda termowizyjna

8. Wybrane niekonwencjonalne metody badań nieniszczących

8.1. Tomografia komputerowa z monochromatorem

8.2. Mikrotomografia komputerowa

8.3. Przemysłowa radiografia komputerowa (CR) z użyciem płyt obrazowych

8.4. Mikroskopia akustyczna

8.5. Metody oparte na zjawiskach wzbudzanych światłem

8.6. Metoda termograficzna

8.7. Technika radiografii tangensowej

8.8. Radiografia błyskowa

8.9. Promieniowanie synchrotronowe

8.10. Sztuczne sieci neuronowe (sztuczna inteligencja) w badaniach nieniszczących

9. Zasady wyboru metod badań nieniszczących

9.1. Zalecenia wyboru metod badań nieniszczących

9.2. Ekonmiczne efekty stosowania badań nieniszczących

Literatura

Część II. Badania niszczące złączy spawanych

Wprowadzenie

1. Badania własności mechanicznych

2. Statyczna próba rozciągania materiałów, stopiw i spoin

3. Statyczna próba poprzecznego rozciągania doczołowych złączy spawanych

4. Statyczna próba rozciągania złączy spawanych krzyżowych i zakładkowych

5. Statyczna próba zginania złączy spawanych

6. Statyczna próba łamania złączy spawanych

7. Dynamiczna próba łamania złączy spawanych

8. Dynamiczna próba udarności materiałów i złączy spawanych

8.1. Dynamiczna próba udarności- zasada

8.2. Dynamiczne próby udarności w niskiej i podwyższonej temperaturze

9. Badanie zmęczeniowe materiałów i złączy spawanych

10. Długotrwałe próby pełzania materiałów

11. Badanie twardości materiałów i złączy spajanych

11.1. Wprowadzenie

11.2. Badanie twardości metodą Brinella

11.3. Badane twardości metodą Rockwella

11.4. Badanie twardośći metodą Vickersa

11.5. Badanie makrotwardości złączy spawanych łukowo

11.6. Pomiary mikrotwardości złączy spajanych

11.7. Kryteria oceny pomiarów twardości złączy spajanych

12. Badania metalograficzne- makroskopowe i mikroskopowe metalowych złączy spajanych

13. Badania niszczące złączy spajanych prętów ze stali do zbrojenia betonu

13.1. Pręty ze stali do zbrojenia betonu-własności

13.2. Złącza spajane prętów ze stali do zbrojenia betonu

13.3. Badania niszczące złączy spajanych prętów ze stali do zbrojenia betonu

13.3.1. Typy badań niszczących złączy spajanych prętów ze stali zbrojeniowej

13.3.2. Przykłady typowych próbek do badania złączy spajanych prętów ze stali zbrojeniowej

13.3.3. Badanie na rozciąganie

13.3.4. Badanie na zginanie

13.3.5. Badanie na ścinanie

14. Badania niszczące zgrzewanych łukowo kołków

14.1. Wprowadzenie

14.2. Badania niszczące zgrzewanych łukowo kołków

15. Badania ważliwości na spajanie materiałów i spoiw stosowanych na spajane konstrukcje

15.1. Wprowadzenie

15.2. badanie skłonności stali do powstawania pęknięć kruchych

15.3. Badanie skłonności stali do powstawania pęknięć zimnych

15.3.1. Wprowadzenie

15.3.2. Próba kołkowa (próba implant)

15.3.3. Próba Tekken (próba Lehigh)

15.3.4. Próba regulowanej ostrości cieplnej CTS

15.3.5. Próba krzyżowa

15.4. Badanie skłonności stali i spoiw do powstawania pęknięć gorących

15.4.1. Wprowadzenie

15.4.2. Próba teowa ze spoiną pachwinową

15.4.3. Próba rozciągania metalu spoiny

15.4.4. Próba wzdłużnego zginania złącza spawanego

15.5. Badanie skłonności stali do powstawania pęknięć lamelarnych

15.6. Badanie skłonności stali i spoiw do powstawania pęknięć wyżarzeniowych

Literatura