Podesty ruchome przejezdne
search
  • Podesty ruchome przejezdne

Podesty ruchome przejezdne

60,00 zł
Brutto

Wydanie trzecie, 2020 r.

Format A5, s. 280

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-64-1

W książce omówiono budowę i rozwiązania konstrukcyjne głównych rodzajów podestów ruchomych przejezdnych wytwarzanych przez różnych światowych producentów, ich cechy użytkowe oraz zasady prawidłowej eksploatacji. Opisano też podstawowe wymagania bezpieczeństwa według obowiązującej normy europejskiej PN-EN 280+A1:2015-11 "Podesty ruchome przejezdne. Obliczenia projektowe. Kryteria stateczności. Budowa. Bezpieczeństwo. Badanie i próby". Książka przeznaczona jest dla kandydatów ma operatorów podestów ruchomych przejezdnych oraz dla innych osób zajmujących się ich eksploatacją.

Książka zawiera testy egzaminacyjne z rozwiązaniami.

Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko

Ilość

Spis treści:

Przedmowa

1. Wiadomości ogólne

1.1. Charaktrystyka ogólna i podział podestów

1.2. Parametry techniczne podestów ruchomych przejezdnych

1.3. Charakterystyka techniczna podstawowych typów podestów przejezdnych

1.3.1. Podesty o ruchu pionowym platformy roboczej

1.3.2. Podesty wysięgnikowe

2. Stateczność podestów

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Obciążenia działające na podest przejezdny

2.2.1. Obciążenia udźwigiem nominalnym

2.2.2. Obciążenia masą własną konstrukcji-G

2.2.3. Siły bezwładności-B

2.2.4. Obciążenie wiatrem-W

2.2.5. Siły wywierane przez człowieka-M

2.2.6. Obciążenia i siły specjalne

2.3. Obliczenia stateczości

2.3.1. Metody obliczenia stateczności

2.3.2. Przykłady obciążeń podestów przejezdnych o ruchu pionowym platformy roboczej

2.3.3. Przykłady obciążeń podestów przejezdnych wysięgnikowych

2.4. Badania stateczności

2.4.1. Próba statyczna

2.4.2. Próba dynamiczna podestów typów 2 i 3 

2.4.2.1. Próba najazdu na krawężnik

2.4.2.2. Próba hamowania

3. Wytrzymałość podestów

3.1. Wymagania ogólne 

3.2. Analiza stanu naprężeń 

3.3. Próba przeciążenia

3.4. Próba działania

4. Urządzenia zabezpieczające

4.1. Wymagania ogólne

4.2. Układ kontroli obciążenia platformy roboczej

4.3. Układ kontroli momentu

4.4. Układ kontroli położenia

4.5. Wyposażenie podestów przejezdnych w układy kontroli obciążenia, momentu i położenia

4.6. Wyposażenie podestów w dodatkowe urządzenia zabezpieczające

5. Podwozia

5.1. Konstrukcje podwozi

5.2. Podpory

5.3. Hamulce

5.4. Akumulatory

6. Mechanizmy napędowe konstrukcji wsporczej platformy roboczej

6.1. Układy napędowe

6.1.1. Wyagania podstawowe

6.1.2. Układy napędowe hydrauliczne

6.1.3. Układy napędowe linowe

6.1.3.1. Wymagania ogólne

6.1.3.2. Obliczanie układów napędowych linowych

6.1.3.3. Elementy układu linowego

6.1.3.4. Urządzenia zabezpieczające układu napędowego linowego

6.1.4. Układy napędowe łańcuchowe

6.1.5. Układy napędowe śrubowe i zębatkowe

6.2. Konstrukcja wsporcza platformy roboczej i mechaznizmy 

6.2.1. Konstrukcja wsporcza platformy roboczej

6.2.2. Pionowe maszty teleskopowe

6.2.3. Maszty przegubowe

6.2.4. Układy nożycowe

6.2.5. Wysięgniki i ich mechanizmy

7. Platforma robocza 

8. Urządzenia sterownicze

9. Oznakowanie podestów przejezdnych

10. Badania podestów przejezdnych. Instrukcje eksploatacyjne

10.1. Badania typu

10.2. Próby przed umieszczeniem na rynku

10.3. Instukcje eksploatacyjne

10.3.1. Instrukcja obsługi

10.3.2. Instrukcja konserwacji

11. Zasady eksploatacji podestów ruchomych przejezdnych

11.1. Służba eksploatacyjna

11.2. Ogólne wymagania dotyczące eksploatacji podestów przejezdnych

11.3. Uprawnienia do obsługi i konserwacji podestów ruchomych przejezdnych

11.4. Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

11.4.1. Zadania, obowiązki i uprawnienia operatorów

11.4.2. Przygotowanie podestu do pracy

11.4.3. Ramowy zakres czynności w czasie pracy podestu

11.4.4. Podstawowe czynności po zakończeniu pracy

11.5. Podstawowe zagrożenia eksploatacyjne

12. Dozór techniczny

12.1. Podstawowe przepisy

12.2. Zakres dozoru technicznego 

12.3. Badania techniczne 

12.4. Wymagania dyrektywy 2006/42/WE dotyczące maszyn

13. Pytania egzaminacyjne  z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome przejezdne

Piśmiennictwo

Literatura

Ważniejsze przepisy prawne i warunki techniczne dozoru technicznego

Ważniejsze normy