Konserwacja dźwigów elektrycznych
search
  • Konserwacja dźwigów elektrycznych

Konserwacja dźwigów elektrycznych

71,00 zł
Brutto

Wydanie drugie, 2020 r.

Format B5, s. 261

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-61-0

Książka zawiera opisy budowy i sterowania dźwigów elektrycznych, zasady ich konserwacji oraz wybrane przepisy prawne dotyczące eksploatacji dźwigów. Podane są też skrótowo sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.     Książka jest przeznaczona dla konserwatorów dźwigów, dla osób ubiegających się o otrzymanie uprawnień konserwatora oraz dla osób odpowiedzialnych za eksploatację dźwigów.

Książka zawiera testy egzaminacyjne i rozwiązaniami.

Aktualizacji dokonał mgr. inż. Waldemar Polko

Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Akty prawne dozoru technicznego
1.1. Najważniejsze postanowienia zawarte w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321) z późniejszymi zmianami
1.2. Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji dźwigów
1.3. Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do konserwacji dźwigów
1.4. Przepisy dozoru technicznego dotyczące dźwigów
2. Rodzaje i podział dźwigów oraz ich dane techniczne
2.1. Podział dźwigów ze względu na przeznaczenie
2.2. Podział dźwigów ze względu na sterowanie
2.3. Podział dźwigów ze względu na rodzaj napędu
2.4. Ważniejsze dane techniczne dźwigów
3. Budowa dźwigów osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych
3.1. Szyb
3.2. Prowadnice kabiny i przeciwwagi
3.2.1. Mocowanie prowadnic
3.3. Zderzaki pod kabiny i przeciwwagi
3.4. Drzwi szybowe, zamki i rygle drzwi szybowych
3.5. Maszynownia
3.6. Wciągarki
3.7. Kabiny i przeciwwagi
3.7.1. Zależność masy przeciwwagi i masy kabiny oraz udźwigu
3.7.2. Sprzężenie cierne
3.7.3. Budowa kabiny
3.7.4. Budowa przeciwwagi
3.7.5. Zawiesia
3.7.6. Chwytacze
3.8. Ograniczniki prędkości
3.9. Liny nośne oraz ograniczników prędkości
3.9.1. Rodzaje i podział lin stalowych
4. Elementy i zespoły elektrycznego, elektromechanicznego i elektronicznego wyposażenia dźwigów: osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych
4.1. Styczniki i przekaźniki
4.2. Wyłączniki krańcowe i końcowe
4.3. Przełączniki piętrowe, wyłączniki zatrzymania oraz impulsatory
4.3.1. Przełączniki piętrowe
4.3.2. Wyłączniki zatrzymania
4.3.3. Impulsator fotoelektryczny
4.3.4. Indukcyjny czujnik zbliżeniowy
4.4. Przyrządy półprzewodnikowe
4.4.1. Dioda
4.4.2. Tyrystor i triak
4.4.3. Tranzystor
4.4.4. Układy logiczne
4.4.5. Budowa sterownika mikroprocesorowego i opis jego działania
4.5. Układy automatycznej regulacji
4.5.1. Sygnały i elementy w układach automatyki
4.5.2. Łączenie elementów automatyki
4.5.3. Połączenie elementów ze sprzężeniem zwrotnym
4.5.4. Schemat blokowy układów automatyki
4.5.5. Elementy składowe układów regulacji i ich rola w układzie automatyki
5. Schematy instalacji elektrycznych dźwigów: osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych
5.1. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem zewnętrznym z opisem
5.2. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem wewnętrznym z opisem
5.3. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem przestawnym z opisem
5.4. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem zbiorczym z opisem
6. Konserwacja dźwigów osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych
6.1. Obowiązki i zadania konserwatora dźwigów
6.2. Rodzaje obsług technicznych oraz zakres czynności, jakie powinny być wykonane podczas ich przeprowadzania
6.2.1. Sprawdzanie ustawienia prowadnic kabiny i przeciwwagi oraz ich zamocowania
6.2.2. Sprawdzanie najczęściej spotykanych typów zamków bezpieczeństwa drzwi przystankowych
6.2.3. Sprawdzanie łączników krańcowych
6.2.4. Sprawdzanie ogranicznika prędkości i chwytaczy
6.2.5. Sprawdzanie działania zbiorczości góra i dół
6.2.6. Przeprowadzenie próby sprzężenia ciernego
6.3. Wykaz typowych usterek występujących przy przeglądach konserwacyjnych dźwigów i sposoby ich usuwania
6.4. Naprawy i modernizacje dźwigów
6.5. Przepisy bhp przy konserwacji dźwigów
6.6. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją i konserwacją dźwigów
7. Budowa dźwigów budowlanych: towarowych i towarowo-osobowych
7.1. Budowa dźwigów budowlanych towarowych
7.2. Budowa dźwigu budowlanego towarowo-osobowego
8. Konserwacja dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych
8.1. Obowiązki i zadania konserwatora dźwigów
8.2. Wykonywanie czynności podczas przeglądów konserwacyjnych
8.3. Wykaz typowych usterek występujących przy eksploatacji dźwigów budowlanych i sposoby ich usuwania
8.4. Naprawy i modernizacje dźwigów budowlanych
8.5. Przepisy bhp przy konserwacji dźwigów budowlanych
9. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją dźwigów budowlanych
10. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
11. Testy egzaminacyjne dla osób obsługujących dźwigi budowlane, towarowe i towarowo-osobowe oraz wyciągi towarowe                                                                                                                                                      12. Literatura                                                                                                                                                                Akty prawne:                                                                                                                                                    Wcześniej obowiązujące przepisy dozoru technicznego                                                                                  Dokumentacja techniczne dźwigów                                                                                                                            Inne źródła                                                                                                                                                          

M. Chimiak