Wydawnictwo KaBe Krosno


Nasze Wydawnictwo działające od 1995 roku wydaje książki adresowane do osób dorosłych, pragnących uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uprawnienia zawodowe, bądź podnieść swe kwalifikacje, a także do osób pragnących zdobyć nowy zawód w drodze samokształcenia czy też przez uczestnictwo w specjalistycznych kursach.

Nasze książki pomagają:

uzyskać specjalistyczne uprawnienia zawodowe,
zdobyć nowy zawód,
podwyższyć posiadane kwalifikacje,
otrzymać satysfakcjonującą pracę.


Katalog książek w PDF

Pobierz katalog