Nasze Wydawnictwo działające od 1995 roku wydaje książki adresowane do osób dorosłych, pragnących uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uprawnienia zawodowe, bądź podnieść swe kwalifikacje, a także do osób pragnących zdobyć nowy zawód w drodze samokształcenia czy też przez uczestnictwo w specjalistycznych kursach.

Autorzy naszych książek to osoby posiadające staranne wykształcenie specjalistyczne, wieloletnią praktykę zawodową oraz duże doświadczenie w zakresie kształcenia zawodowego i egzaminowania osób dorosłych. Stanowi to gwarancję wysokiej przydatności książek do założonego przeznaczenia.

Wydajemy też książki techniczne oraz z dziedzin pozatechnicznych o charakterze poradnikowym, a także specjalistyczne słowniki techniczne.

Wszystkie książki prezentowane w ofercie KaBe mogą stanowić też cenną pomoc dla uczniów zasadniczych i średnich szkół zawodowych, jak też (częściowo) dla studentów wyższych uczelni technicznych.

Nasze książki pomagają:

  • uzyskać specjalistyczne uprawnienia zawodowe,
  • zdobyć nowy zawód,
  • podwyższyć posiadane kwalifikacje,
  • otrzymać satysfakcjonującą pracę.

Książki ujęte w niniejszej ofercie są chronione prawem i nie mogą być w całości ani we fragmentach powielane i rozpowszechniane bez zgody właściciela majątkowych praw autorskich.