Użytkowanie agregatów uprawowych
search
  • Użytkowanie agregatów uprawowych

Użytkowanie agregatów uprawowych

46,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2022 r.

Format A5, s. 229

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-93-1

W książce zawarto wiadomości dotyczące budowy i użytkowania zestawów maszyn uprawowych najpowszechniej stosowanych we współczesnym rolnictwie. Adresatami tej książki są przede wszystkim nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych szkół zawodowych I i II stopnia, a także nauczyciele i słuchacze kursów i innych form kształcenia pozaszkolengo oraz osoby zajmujące się eksploatacją agregatów uprawowych. Zdjęcia i rysunki autora.

Ilość

Spis treśc:

Wstęp

1. Podstawowe nazewnictwo dotyczące maszyn uprawowych

2. Agregaty płużne - pługi obracalne

2.1. Technika wykonywania orki pługiem obracalnym

2.2. Budowa pługa obracalnego zawieszanego

2.2.1. Wspornik zawieszenia i obrotnica

2.2.2. Połączenie ramy z belką obrotową - równoległobok regulacyjny

2.2.3. Budowa korpusu płużnego i jego elementów

2.2.4. Osprzęt pomocniczy - kroje tarczowe

2.2.5. Osprzęt pomocniczy - kroje nożowe i listwowe

2.2.6. Osprzęt pomocniczy - przedpłużek

2.3. Zabezpieczenie elementów roboczych pługów i maszyn uprawowych przed zniszczeniem wskutek zakamienienia gleby

2.3.1. Zabezpieczenia resorowe

2.3.2. Zabezpieczenia sprężynowe

2.3.3. Zabezpieczenia hydrauliczne

2.3.4. Zabezpieczenia śrubowe - zrywalne

2.4. Przygotowanie agregatu z pługiem obracalnym do pracy - ustawienia i regulacje

2.4.1. Dobór obciążników przednich ciągnika

2.4.2. Przygotowanie ciągnika do agregatowania z pługiem obracalnym

2.4.3. Podłączenie pługa obracalnego zawieszanego do ciągnika

2.4.4. Regulacja położenia punktu ciągu i szerokości roboczej pługa

2.4.5. Regulacja szerokości pierwszej skiby

2.4.6. Regulacja głębokości orki w pługu obracalnym zawieszanym

2.4.7. Regulacja pochylenia pługa - poziomowanie podłużne i poprzeczne

2.5. Charakterystyka pługa obracalnego półzawieszanego

2.5.1. Podstawowe elementy pługa półzawieszanego

2.5.2. Regulacje pługa półzawieszanego obracalnego

2.5.3. Płynna regulacja szerokości orki - system VARIO

3. Agregaty wieloczynnościowe

3.1. Agregaty orkowe

3.2. Agregaty uprawowe bezorkowe

3.2.1. Grubery

3.2.2. Przygotowanie grubera do pracy - regulacje

3.2.3. Agregaty uprawowe na bazie brony talerzowej

3.2.4. Regulacje agregatu uprawowego na bazie brony talerzowej

3.3. Agregaty uprawowo-siewne

3.3.1. Charakterystyka agregatu uprawowo-siewnego z siewnikiem pneumatycznym

3.3.2. Charakterystyka części uprawowej

3.3.3. Charakterystyka pneumatycznej części siewnej

3.3.4. Agregaty uprawowo-siewne zawieszane - część uprawowa

3.3.5. Charakterystyka siewnika z mechanicznym zespołem wysiewającym

3.3.6. Agregat uprawowo-siewny zawieszany - część siewna

3.4. Kalibracja siewnika agregatu uprawowo-siewnego - próba kręcona

3.4.1. Próba kręcona - obliczeniowe wyznaczanie dawki rzeczywistej

3.4.2. Próba kręcona - ustalanie dawki rzeczywistej na podstawie tabel wysiewu

3.4.3. Próba kręcona - układy elektrycznej regulacji wysiewu

3.5. Wyznaczanie pasów przejazdów roboczych dla agregatów uprawowo-siewnych

3.5.1. Wyznaczanie pasów przejazdów roboczych przy pomocy znaczników

3.5.2. Wyznaczanie pasów przejazdów roboczych agregatu przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej

3.5.3. Wyznaczanie pasów przejazdów roboczych i sterowanie jazdą agregatu przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej

3.5.4. Ścieżki technologiczne i metody ich wyznaczania

4. Wybrane wiadomości o agregatach do uprawy pasowej STRIP-TILL

4.1. Ogólna charakterysryka uprawy pasowej STRIP-TILL

4.2. Ogólna charakterystyka agregatu do uprawy STRIP-TILL

5. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatów uprawowych

5.1. Wymogi prawne dotyczące uprawnień wymaganych do obsługi agregatów rolniczych

5.2. Szkolenia z zakresu nabywania umiejętności z zakresu obsługi agtegatu

5.3. Bezpieczna eksploatacja agregatów uprawowych

5.4. Instrukcja obsługi a egzamin praktyczny

Materiały źródłowe