Układnice magazynowe
search
  • Układnice magazynowe

Układnice magazynowe

42,00 zł
Brutto

Wydanie drugie, 2020 r.

Format A5, s. 180

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-65-8

W książce zebrano podstawowe wiadomości o ładunkach, ich opakowaniu, przemieszczaniu i magazynowaniu, o wyposażeniu magazynów, a zwłaszcza o układnicach. Opisano budowę układnic, zasady bezpiecznej ich eksploatacji oraz przytoczono odnośne przepisy o dozorze technicznym.

Książka jest adresowana do osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi układnic, jak też osób związanych z ich eksploatacją.

Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko.

Książka zawiera pytania egzaminacyjne i klucz odpowiedzi.

Ilość

Spis treści:

Przedmowa

1. Wprowadzenie

2. Jednostki ładunkowe i ich opakowania w transporcie zmechanizowanym

2.1. Standaryzacja wymiarów jednostek ładunkowych i opakowań

2.2. Paletowe jednostki ładunkowe

2.3. Pakietowe jednostki ładunkowe

2.4. Pojemnikowe jednostki ładunkowe

2.4.1. Pojemniki z tworzyw sztucznych 

2.4.2. Pojemniki metalowe

3. Regały magazynowe

3.1. Uniwersalne regały półkowe

3.2. Regały paletowe z kanałami wjezdnymi (Drive-in)

3.3. Regały przejezdne i przesuwne

3.4. Regały wspornikowe

3.5. Regały o dużej rozpiętości serii WR 600

3.6. System regałów paletowych PR 600

3.7. Regały okrężne typu karuzelowego

3.8. Regały tunelowe z układem "Orbiter System" firmy SSI SCHAFER

4. Układnice magazynowe

4.1. Charakterystyka ogólna układnic

4.2. Definicje

4.3. Przykłady konstrukcji układnic paletowych

4.4. Przykłady konstrukcji układnic pojemnikowych

5. Mechanizmy układnic

5.1. Układy napędowe mechanizmów układnic

5.2. Mechanizmy podnoszenia

5.3. Mechanizmy jazdy

5.4. Urządzenia do manipulowania ładunkiem

6. Wyposażenie elektryczne

6.1. Łącznik główny

6.2. Łącznik układnicy

6.3. Urządzenia do awaryjnego zatrzymania

6.4. Stanowisko operatora

6.5. Stanowisko do sterowania awaryjnego

6.6. Przełączniki sposobu sterowania

6.7. Wyposażenie sterujące układnic bez stanowiska operatora na układnicy

6.8. Urządzenia pomiarowe i czujniki

6.9. System pomiaru położenia

7. Stanowisko operatora (kabina sterownicza) i stanowisko konserwacji

7.1. Dostęp do stanowiska operatora i zejście ze stanowiska operatora

7.2. Budowa i wymiary kabin

7.3. Ochrona operatora

7.4. Oświetlenie

7.5. Stanowisko konserwacji

8. Urządzenia systemów transportu palet i pojemników

8.1. Urządzenia systemu transportu palet

8.2. Urządzenia systemu transportu pojemników

9. Bezpieczeństwo pracy w magazynach regałowych

10. Badania układnic. Oznakowanie. Instrukcja eksploatacji

10.1. Zakres bada układnic

10.2. Oznakowanie

10.3. Instrukcja eksploatacji

10.3.1. Instrukcja obsługi

10.3.2. Instrukcja konserwacji

10.3.3. Wymagania dotyczące badań okresowych

11. Dozór techniczny

11.1. Przepisy ogólne o dozorze technicznym

11.2. Dozór techniczny układnic

11.2.1. Wymagania ogólne

11.2.2. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych

11.2.3. Obowiązki użytkowników układnic wynikające z wymagań przepisów dozoru technicznego

11.2.4. Przepisy karne ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym

11.3. Uprawnienia do obsługi układnic

11.3.1. Kategorie uprawnień do obsługi

11.4. Uprawnienia do konserwacji układnic

11.4.1. Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na konserwatorów układnic

11.4.2. Kategorie uprawnień do konserwacji 

11.4.3. Tryb sprawdzania kwalifikacji konserwatorów

11.5. Wymagania dyrektywy 2006/42/WE

12. Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urzadzen technicznych: układnice

Piśmiennictwo

Ważniejsze normy

Litreratura

Katalogi i prospekty