Żurawie przeładunkowe. Montaż i konserwacja
search
  • Żurawie przeładunkowe. Montaż i konserwacja

Żurawie przeładunkowe. Montaż i konserwacja

68,00 zł
Brutto

Wydanie drugie zaktualizowane, 2021 r.

Format A5, s. 318

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-73-3

Parametry techniczne, budowa, sterowanie, urządzenia zabezpieczające oraz montaż i konserwacja żurawi przeładunkowych to treść niniejszej książki. Książka adresowana jest do osób zajmujących się montażem, eksploatacją i konserwacją żurawi przeładunkowych.

Aktualizacji dokonał mgr inż. W. Polko

Ilość

Spis treści:

Przedmowa

1. Wiadomości ogólne

1.1. Wprowadzenie

1.2. Parametry techniczne

1.2.1. Udźwig i wysięg żurawia. Tablice udźwigów

1.2.2. Moment udźwigu

1.2.3. Zasięg wysięgnika żurawia

1.2.4. Moment obrotowy, prędkość i kąt obrotu

1.2.5. Podstawowe parametry hydraulicznego układu napędowego

1.2.6. Parametry pozostałe

1.3. Rodzaje, charakterystyka techniczna i zastosowanie podstawowych typów żurawi przeładunkowych

1.3.1. Charakterystyka i podział żurawi przeładunkowych

1.3.2. Żurawie przeładunkowe ogólnego przeznaczenia

1.3.3. Żurawie przeładunkowe przejezdne wzdłuż platformy pojazdu

1.3.4. Żurawie przeładunkowe do drewna, przemysłowe oraz stacjonarne

2. Obciążenia żurawi. Konstrukcje nośne. Mechanizmy

2.1. Obciążenia konstrukcji nośnych żurawi

2.2. Materiały

2.3. Konstrukcje nośne i mechanizmy

2.3.1. Podstawa żurawia i podpory

2.3.2. Mechanizm obrotu i kolumna obrotowa

2.3.3. Wysięgniki przegubowe żurawi przeładunkowych

2.3.4. Wciągarki linowe

3. Napęd i sterowanie hydrauliczne

3.1. Charakterystyka ogólna

3.2. Pompy hydrauliczne

3.2.1. Działanie, podział i parametry pomp

3.2.2. Pompy zębate

3.2.3. Pompy tłokowe osiowe

3.2.4. Regulacja pomp hydraulicznych

3.2.5. Napęd i instalowanie pomp hydraulicznych na pojeździe

3.3. Siłowniki hydrauliczne

3.4. Urządzenia sterujące i regulacyjne układów hydraulicznych

3.4.1. Podział urządzeń sterujących i regulujących

3.4.2. Rozdzielacze sterujące

3.4.3. Zawory zwrotne

3.4.4. Zawory odcinające

3.4.5. Zawory ograniczające ciśnienie (bezpieczeństwa i przelewowe)

3.4.6. Zawory redukcyjne

3.4.7. Zawory różnicowe

3.4.8. Synchronizatory prędkości przepływu

3.4.9. Zawory upustowe

3.5. Przewody i łączniki

3.6. Zbiorniki hydrauliczne i filtry

3.7. Układy hydrauliczne mechanizmów żurawi przeładunkowych

3.7.1. Wprowadzenie

3.7.2. Schemat hydrauliczny żurawia przeładunkowego wyposażonego w hak

3.7.3. Schemat hydrauliczny żurawia przeładunkowego wyposażonego w głowicę obrotową z chwytakiem

4. Urządzenia sterownicze

4.1. Wymagania ogólne

4.2. System sterowania dźwigniami dwukierunkowymi

4.3. System sterowania dźwigniami wielokierunkowymi

4.4. Sterowanie zdalne

4.5. Stanowiska sterownicze

5. Urządzenia zabezpieczające

5.1. Ograniczniki i wskaźniki udźwigu

5.2. Ograniczniki ruchów roboczych

5.3. Ograniczniki prędkości ruchu

5.4. Akustyczne urządzenia ostrzegawcze

5.5. Urządzenie bezpieczeństwa STOP

5.6. Wskaźnik wysokości pojazdu z zabudowanym żurawiem

5.7. Wskaźnik wypoziomowania

6. Stateczność żurawi przeładunkowych

6.1. Uwagi ogólne

6.2. Obciążenia działające na żuraw

6.3. Próby stateczności

7. Montaż żurawi przeładunkowych ogólnego przeznaczenia

7.1. Uwagi wstępne

7.2. Zakres prac i czynności przedmontażowych

7.2.1. Podstawowe wymagania dotyczące instalowania żurawi

7.2.2. Usytuowanie żurawia przeładunkowego na podwoziu pojazdu

7.2.3. Wyposażenie pojazdu

7.2.4. Zamocowanie żurawia na ramie pojazdu

7.2.5. Elementy mocujące ramę pomocniczą i ramę podwozia

7.2.6. Wysokość pojazdu

7.2.7. Naciski na osie pojazdu i dodatkowe podpory oraz obliczanie stateczności

7.3. Rama pomocnicza i elementy mocujące

7.3.1. Materiały

7.3.2. Zalecenia ogólne

7.3.3. Rama pomocnicza skrętnie-podatna

7.3.4. Rama pomocnicza o dużej sztywności skrętnej

7.3.5. Elementy mocujące ramę pomocniczą

7.4. Montaż żurawi

7.4.1. Montaż żurawia z ramą pomocniczą umieszczoną na ramie pojazdu przy użyciu śrub dwustronnych

7.4.2. Montaż żurawia z uniwersalną podstawą

7.4.3. Montaż żurawia na osobowym samochodzie dostawczym

7.5. Montaż dodatkowych podpór

8. Badania pomontażowe żurawi. Instrukcja eksploatacyjna. Oznakowanie

8.1. Badania żurawi przeładunkowych zamontowanych na pojeździe

8.2. Instrukcje eksploatacyjne

8.3. Oznakowanie żurawi przeładunkowych

9. Dozór techniczny

9.1. Przepisy ogólne o dozorze technicznym

9.2. Dozór techniczny żurawi

9.2.1. Wymagania ogólne

9.2.2. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych

9.2.3. Obowiązki użytkowników żurawi wynikające z wymagań przepisów dozoru technicznego

9.2.4. Przepisy karne ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym

9.3. Uprawnienia do obsługi żurawi

9.4. Uprawnienia do konserwacji żurawi

9.4.1. Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na konserwatorów żurawi

9.4.2. Kategorie uprawnień konserwatorów

9.4.3. Tryb sprawdzania kwalifikacji konserwatorów

10. Konserwacja żurawi przeładunkowych

10.1. Informacje wstępne

10.2. Obowiązki i uprawnienia konserwatorów

10.3. Instrukcja konserwacji

10.4. Plan konserwacji

10.5. Oleje i smary

10.5.1. Oleje hydrauliczne

10.5.2. Smary

10.6. Wymiana oleju hydraulicznego

10.7. Smarowanie

10.8. Kontrola połączeń śrubowych

10.9. Czyszczenie żurawia

Piśmiennictwo

Ważniejsze przepisy prawne

Prospekty firm producentów żurawi przeładunkowych

Instrukcje

Ważniejsze normy