Podstawowe izolacje budowlane
search
  • Podstawowe izolacje budowlane

Podstawowe izolacje budowlane

32,00 zł
Brutto

Wydanie drugie zaktualizowane, 2022 r.

Format A5, s. 173

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-95-5

W książce omówiono podstawowe rodzaje izolacji w budownictwie oraz stosowane środki i technologie ich praktycznej realizacji.

Adresatami książki są osoby zatrudnione w budownictwie – dozorze i bezpośrednim wykonawstwie – oraz uczniowie szkół budowlanych średnich i zasadniczych.

Ilość

Spis treści.

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe zagadnienia fizyki budowli

2.1. Procesy zachodzące w materiałach budowlanych

2.2. Komfort cieplny, energia cieplna i przepływ ciepła

2.2.1. Komfort cieplny

2.2.2. Energia cieplna

2.2.3. Przepływ ciepła

2.3. Izolacyjność termiczna przegród budowlanych

2.3.1. Rozkład temperatur we wnętrzu przegrody

2.4. Mostki termiczne i sposoby ich eliminowania

2.4.1. Mostki termiczne – rodzaje

2.4.2. Sposoby eliminowania mostków

2.5. Wilgoć w przegrodach budowlanych

3. Izolacje termiczne w budynku i zasady ich wykonywania

3.1. Materiały pochodzenia mineralnego do wykonywania izolacji

3.1.1. Wełna mineralna

3.1.2. Styropian (polistyren piankowy)

3.1.3. Jakim materiałem izolować termicznie?

3.1.4. Materiały do izolacji cieplnej nowej generacji

3.2. Izolacje transparentne – solarne

3.2.1. Zasada działania izolacji transparentnej

4. Izolacje przeciwwilgociowe w budynku, zasady ich wykonania

4.1. Przypadki obciążenia wodą podziemnych części budynku zgodnie z normą EN 18195

4.2. Rodzaje izolacji przeciwwilgociowych

4.2.1. Izolacja pionowa

4.2.2. Izolacja pozioma

4.3. Materiały hydroizolacyjne, ich właściwości – technologia wykonania izolacji

4.3.1. Papy

4.3.2. Folie z tworzyw sztucznych

4.3.3. Masy hydroizolacyjne

4.4. Izolacje tarasów i balkonów

4.5. Drenaż opaskowy wokół budynku

4.6. Folie paroizolacyjne, ich rola w pokryciach dachowych

5. Izolacje przeciwdźwiękowe (akustyczne) w budynkach

5.1. Ochrona przeciwdźwiękowa budynków

5.2. Rozchodzenie się dźwięków w przegrodach budowlanych

5.3. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych

5.4. Akustyka w projektowaniu przegród budowlanych

6. Inne rodzaje izolacji

6.1. Izolacje antykorozyjne

6.1.1. Ochrona elementów drewnianych przed korozją biologiczną

6.1.2. Ochrona metali przed korozją elektrolityczną

6.2. Izolacje przeciwdrganiowe

7. Wymagania bhp podczas wykonywania izolacji budowlanych

7.1. Bhp podczas robót dociepleniowych

7.2. Bhp podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych

7.3. Zasady bhp podczas wykonywania powłok malarskich zabezpieczających elementy metalowe

7.4. Zasady bhp podczas impregnacji elementów drewnianych

Literatura