Zapewnienie jakości w procesach spawania
search
  • Zapewnienie jakości w procesach spawania

Zapewnienie jakości w procesach spawania

42,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2021 r.

Format A5, s. 179

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-70-2

Treść książki stanowią opisy rodzajów i sposobów zapewnienia jakości w specjalnym procesie produkcyjnym jakim jest spawanie, będące najszerzej stosowanym sposobem tworzenia różnorodnych konstrukcji metalowych. Zaprezentowano w niej też obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy. 

Adresatami książki są uczniowie szkół średnich i studenci szkół wyższych odpowiednich kierunków i specjalności oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w spawalnicze procesy produkcyjne: technolodzy, średni i wyższy nadzór techniczny.

Ilość

Spis treści:

Wstęp

1. Wprowadzenie do zapewnienia jakości

1.1. Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowej

1.2. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

1.2.1. Podział konstrukcji na klasy według normy PN-87/M-69008

1.2.2. Klasy stalowych konstrukcji budowlanych według normy PN-B-06200

1.2.3. Klasy wykonania konstrukcji według normy PN-EN 1090-2

1.3. Kwalifikacje wykonawców konstrukcji spawanych

1.3.1. Podział przedsiębiorstw na grupy

1.3.2. Kwalifikacje wykonawców według PN-B-06200

1.3.3. Wymagania związane z klasami wykonania konstrukcji według PN-EN 1090-2

1.4. Podział i organizacja prac spawalniczych

1.4.1. Kontrola wstępna 

1.4.1.1. Kontrola spawaczy

1.4.1.2. Kontrola materiałów podstawowych

1.4.1.3. Kontrola materiałów dodatkowych

1.4.1.4. Kontrola stanowiska spawalniczego

1.4.2. Kontrola bieżąca przebiegu spawania

1.4.2.1. Definicje

1.4.2.2. Instrukcja technologiczna spawania (WSP) i protokół kwalifikowania technologii spawania (WPQR)

1.4.2.3. Kontrola przygotowania elementów doo spawania

1.4.2.4. Kontrola realizacji procesu spawania

1.4.3. Kontrola ostateczna złączy spawanych

1.4.4. Odbiór konstrukcji spawanych

1.4.4.1. Rodzaje odbiorów

1.4.4.2. Postępowanie odbiorowe

1.4.4.3. Protokół odbioru

1.5. Zagadnienia wybrane

1.5.1. Terminologia

1.5.2. Dziennik spawania

1.5.3. Znakowanie materiałów podstawowych

1.5.4. Rodzaje dokumentów kontroli

1.5.5. Znakowanie spoin

1.5.6. Instrukcje technologiczne spawania (WPS) i instrukcje robocze

1.5.7. Technologiczne plany spawania

1.5.8. Procedury i instrukcje kontroli

1.5.9. Deklaracja zgodności

1.5.10. Grupy stali

2. Wymagania normy ISO 9001

2.1. Wymagania ogólne systemu zarządzania jakością

2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji i odpowiedzialności kierownictwa

2.3. Zarządzanie zasobami, realizacja wyrobu, zakupy, produkcja i dostarczenie usługi

2.4. Pomiary, analiza i doskonalenie

3. Wymagania jakościowe w procesach spawania

4. Zakładowa kontrola produkcji i jej certyfikacja

5. Literatura

5.1. Wykaz norm i przepisów

J. Czuchryj