Betoniarz
search
  • Betoniarz

Betoniarz

30,00 zł
Brutto

Wydanie trzecie zaktualizowane, 2022 r.

Format A5, s. 183

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-91-7

Treść książki stanowią podstawowe wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu betoniarza, przedstawione w sposób zwięzły, a zarazem przystępny. Z książki mogą korzystać osoby pragnące zdobyć zawód betoniarza bądź zatrudnione w tym zawodzie. Może ona też być pomocna uczniom zasadniczych szkół budowlanych.

Ilość

Spis treści:

1. Chrakterystyka zawodu

2. Zarys budownictwa

2.1. Elementy budynku i ich zadania

2.2. Obciążenia działające na elementy budynku

2.3. Własności mechaniczne materiałów

3. Ogólna charakterystyka betonu

3.1. Wiadomości wstępne

3.2. Rodzaje betonów

3.3. Zastosowanie betonu, żelbetu i betonu sprężonego

4. Beton zwykły i jego składniki

4.1. Kruszywa do betonu

4.1.1. Kruszywa mineralne

4.1.2. Kruszywa do betonu zwykłego

4.1.3. Kruszywa sztuczne

4.1.4. Transport i składowanie kruszyw

4.2. Spoiwa do betonu

4.2.1. Spoiwa cementowe

4.3. Woda do betonów

5. Właściwości betonu

5.1. Właściwości mieszanki betonowej

5.2. Właściwości stwardniałego betonu

6. Współpraca betonu i stali

6.1. Rozmieszczenie zbrojenia w betonie

7. Przygotowanie betonów

7.1. Przygotowanie składników betonu

7.1.1. Przygotowanie kruszywa

7.1.2. Przygotowanie cementu

7.2. Ustalenie składu mieszanki betonowej

7.2.1. Recepta robocza

7.2.2. Przybliżone metody ustalania składu mieszanki betonowej

7.3. Dozowanie składników betonu

7.3.1. Dozowanie objętościowe

7.3.2. Dozowanie objętościowo-wagowe

7.3.3. Dozowanie wagowe

7.4. Mieszanie składników betonu

7.4.1. Sposoby mieszania składników

7.4.2. Betoniarki-charakterystyka

7.5. Domieszki i dodatki do betonów

8. Betonowanie

8.1. Transport mieszanki betonowej

8.2. Charakterystyka deskowań

8.3. Rusztowania

8.4. Układanie mieszanki betonowej

8.4.1. Zasady układania

8.4.2. Zasady betonowania

8.4.3. Przerwy robocze

8.4.4. Betonowanie pod wodą

8.4.5. Torkretowanie

8.5. Zagęszczanie mieszanki betonowej

8.5.1. Zagęszczanie ręczne

8.5.2. Zagęszczanie mechaniczne

8.6. Pielęgnacja betonu

8.6.1. Sposoby pielęgniacji betonu

8.6.2. Przyspieszanie dojrzewania betonu

8.6.3. Demontaż deskowań i stemplowań

8.7. Wykonywanie robót betoniarskich w zimie

9. Organizacja pracy i przygotowywanie mieszanki betonowej

9.1. Organizacja pracy przy robotach żelbetowych i betonowych

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

10.1. Odbiór i ocena wykonania rusztowań i deskowań

10.2. Odbiór wykonanego zbrojenia

10.3. Odbiór konstrukcji

11. Podstawowe zasady bhp przy robotach betoniarskich

11.1. Odzież ochronna i indywidualne środki ochrony

11.2. Praca na wysokości

12. Betonowanie elementów konstrukcyjnych-przykłady

12.1. Fundamenty

12.2. Ściany

12.3. Betonowanie stropu płytowo-żebrowego

12.4. Strop gęstożebrowy

12.5. Dachy

12.6. Schody

12.7. Balkony i wsporniki

13. Wzmacnianie i naprawa uszkodzonych konstrukcji betonowych i żelbetowych

14. Dokumentacja techniczna

14.1. Wiadomości ogólne

14.2. Oznaczenia graficzne

14.3. Projekt techniczny

14.4. Czytanie dokumentacji technicznej

15. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

16. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Literatura

T. Kijowska