Metody rozwiązywania problemów biznesowych z przykładami
search
  • Metody rozwiązywania problemów biznesowych z przykładami

Metody rozwiązywania problemów biznesowych z przykładami

66,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2022 r.

Format A5, s. 310

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-88-7

Książka opisuje najpopularniejsze metody rozwiązywania problemów biznesowych oraz zastosowanie powszechnie używanych narzędzi do ich wspomagania. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej oraz przykładów.

Książka stanowi praktyczne źródło wiedzy dla studentów oraz pracowników na każdym szczeblu organizacyjnym (od specjalistów aż do kadry zarządzającej), jako że rozwiązywanie problemów to codzienna bolączka każdego przedsiębiorstwa.

Ilość

Spis treści:

Wstęp:

1. Co to jest problem?

1.1. Rodzaje problemów

1.2. Błędy popełniane podczas rozwiązywania problemów

2. PDCA

2.1. PDCA jako główny cykl rozwiązywania problemów

2.2. Kroki wykonania

2.3. Przykłady

3. DMAIC-Six Sigma

3.1. Kroki wykonania

3.2. Przykład

4. Raport A3

4.1. Kroki wykonania

4.2. Przykłady

5. 8D

5.1. Kroki wykonania

5.2. Przykłady

6. Metoda sześciu kapeluszy

6.1. Kroki wykonania

6.2. Przykłady

7. 5W1H/5W2H

7.1. Kroki wykonania

7.2. Przykłady

8. Diagram Pareto

8.1. Kroki wykonania 

8.2. Przykłady

9. FMEA

9.1. Kroki wykonania

9.2. Przykład

10. Burza mózgów

10.1. Kroki wykonania

10.2. Rodzaje burzy mózgów

10.3. Przykłady

11. Diagram Ishikawy

11.1. Kroki wykonania

11.2. Przykłady

12. 5xdlaczego

12.1. Kroki wykonania

12.2. Przykłady

13. Metoda ABCD

13.1. Kroki wykonania

13.2. Przykłady

14. Matryce wyboru rozwiązań

14.1. Macierz PVA

14.1.1. Kroki wykonania

14.1.2. Przykład

14.2. Macierz Eisenhowera

14.2.1. Kroki wykonania

14.2.2. Przykład

14.3. Matryca wyboru rozwiązań

14.3.1. Kroki wykonania

14.3.2. Przykład

14.4. Matryca decyzyjna 

14.4.1. Kroki wykonania

14.4.2. Przykład

15. DOE

15.1. Kroki wykonania

15.2. Przykłady

16. Metody SPC

16.1. Kroki wykonania

16.2. Przegląd metod SPC

16.2.1. Arkusz kontrolny

16.2.2. Karta kontrolna

16.2.3. Podstawowe wskaźniki

16.2.4. Diagram korelacji

16.3. Przykład

Podsumowanie

Załącznik 1 - Model SMART

Załącznik 2 - Mapowanie procesu

Załącznik 3 -  Uzupełnienie rozdziału 3 DMAIC-Six Sigma

Załącznik 4 - Diagram relacji

Załącznik 5 - Analiza ryzyka

Załącznik 6 - Karty oceny

Załącznik 7 - Inne uzupełnienia

Literatura

M. Tymowicz