Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek
search
  • Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek

Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek

58,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2022 r.

Format A5, s. 294

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-92-4

W książce w sposób przystępny, a jednocześnie wyczerpujący zostały omówione podstawy i realizacje badań ultradźwiękowych w odniesieniu do połączeń spawanych i zgrzewanych oraz do odlewów i odkuwek.

Adresatami książki są laboranci, szefowie laboratoriów i inne osoby związane z badaniami ultradźwiękowymi.

Książka może być też cenną pomocą dla uczniów techników i studentów wyższych uczelni technicznych o odpowiednich kierunkach.

Ilość

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie niezgodniści, wady i nieciągłości

3. CHarakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek

3.1. Charakterystyka złączy spawanych

3.2. Charakterystyka odlewów

3.3. Charakterystyka odkuwek

4. Wykaz symboli i pojęć stosowanych w badaniach ultradźwiękowych

5. Podstawy badań ultradźwiękowych

5.1. Wybrane zagadnienia z matematyki

5.1.1. Planimetria-równość kątów

5.1.2. Trygonometria płaska

5.1.3. Zapisy potęgowe liczb oraz twierdzenie o logarytmach

5.2. Podstawy fizyczne bdań ultradźwiękowych oraz własności akustyczne materiałów

5.2.1. Jednostki stosowane w akustyce i badaniach ultradźwiękowych

5.2.2. Definicja fali ultradźwiękowej

5.2.3. Rodzaje fal ultradźwiękowych

5.2.4. Wytwarzanie fal ultradźwiękowych

5.2.5. Własności wiązki fal ultradźwiękowych i zjawiska zachodzące na granicy ośrodków

5.2.5.1. Pole bliskie, strefa przejściowa i pole dalekie

5.2.5.2. Kąt rozbieżności wiązki i szerokość wiązki

5.2.5.3. Granica środków

5.2.5.4. Zjawiska na granicy środków

5.3. Tłumienie fal ultradźwiękowych

6. Urządzenia i środki do badań ultradźwiękowych

6.1. Defektoskopy ultradźwiękowe

6.2. Głowice ultradźwiękowe

6.3. Przewody elektryczne 

6.4. Próbki odniesienia

6.5. Środki sprzęgające

7. Podstawowe techniki badań ultradźwiękowych

7.1. Technika echa

7.2. Technika przepuszczania (cienia)

7.3. Technika rezonansu

8. Zasady ogólne badań ultradźwiękowych

8.1. Plan badania

8.2. Przygotowanie powierzchni

8.3. Wybór obszarów badania

8.4. Technika badania

8.5. Dobór rodzaju i częstotliwości głowicy

8.6. Dobór przetwornika głowicy

8.7. Dobór i nastawa czułości badania

8.8. Sposób prowadzenia głowicy

8.9. Dokumentacja badania

8.10. Kontrola parametrów głowic i defektoskopu

8.11. Uwzględnienie krzywizny reflektora odniesienia przy posługiwaniu się wykresem DGS

8.12. Bhp w badaniach ultradźwiękowych

8.12.1. Zagrożenia hałasem ultradźwiękowym

8.12.2. Ochrona przeciwporażeniowa prądem elektrycznym, jej zakres i ratowanie porażonych prądem 

8.12.3. Zasady bhp przy wykonywaniu badań

9. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek według obowiązujących norm

9.1. Badania ultradźwiękowe płaskich wyrobów stalowych według wymagań normy PN-EN 10160

9.1.1. Zasady badania płaskich wyrobów stalowych

9.1.1.1. Badanie korpusu wyrobu płaskiego

9.1.1.2. Badanie obrzeży wyrobu płaskiego

9.1.2. Określenie powierzchni niezgodności

9.1.2.1. Badanie korpusu wyrobu płaskiego

9.1.2.2. Badanie obrzeży wyrobu płaskiego

9.1.3. Kryteria akceptacji wskazań od niezgodności uzyskanych podczas badania wyrobów płaskich

9.1.4. Sprawozdanie z badań

9.2. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych według wymagań normy PN-EN ISO 17640

9.2.1. Zasady ogólne

9.2.2. Kwalifikacje personelu

9.2.3. Wyposażenie, parametry badania ultradźwiękowego

9.2.4. Badanie niezgodności spawalniczych prostopadłych do powierzchni badania

9.2.5. Położenie wskazań

9.2.6. Protokół badania

9.3. Ocena jakości złączy spawanych ze stali ferrytycznej na podstawie badań ultradźwiękowych

9.3.1. Poziomy akceptacji wskazań ultradźwiękowych według PN-EN ISO 11666

9.4. Badania ultradźwiękowe odlewów według wymagań normy PN-EN 12680-1

9.4.1. Poziomy akceptacji dla niezgodności płaskich zorientowanych na ogół prostopadle do badanych powierzchni

9.4.2. Zakres akceptacji dla niezgodności przestrzennych

9.4.3. Maksymalny dopuszczalny wymiar niezgodności w przypadku badania radiograficznego odlewu, przeprowadzanaego jako badanie uzupełniające dla badania ultradźwiękowego

9.4.4. Przebieg badania ultradźwiękowego i poziomy nasilenia wskazań

9.4.5. Przebieg badania odlewu

9.4.6. Protokół z badań odlewów

9.5. Badania ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych według wymagań normy PN-EN 10228-3

9.5.1. Pisemna procedura badania

9.5.2. Aparatura i wyposażenie

9.5.3. Faza wytwarzania

9.5.4. Poziomy rejestracji i kryteria akceptacji

9.5.5. Sprawozdanie

10. Inne techniki badań ultradźwiękowych

10.1. Badania stali austenitycznych i materiałów różnorodnych

10.1.1. Wstęp

10.1.2. Niejednorodność struktury

10.1.3. Analiza stanu zagadnienia

10.2. Badania ultradźwiękowe osi pełnych

10.2.1. Wstęp

10.2.2. Techniki ultradźwiękowego badnia osi pełnych

10.2.3. Półautomatyczne badania osi kolejowych

10.2.4. Technika Phased Array w badaniach osi kolejowych

10.2.5. Podsumowanie

10.3. Badania ultradźwiękowe techniką TOFD

10.3.1. Jak działa technika TOFD

10.3.2. Interpretacja wyników badania

10.3.3. Zalety metody TOFD

10.4. Badanie osi drążonych

10.4.1. Wstęp

10.4.2. Przebieg badania

10.5. Badania ultradźwiękowe szyn kolejowych

10.6. Badania ultradźwiękowe techniką PA

11. Wykaz norm wykorzystanych i związanych

12. Literatura