Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych
search
  • Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych

64,00 zł
Brutto

Wydanie piąte uzupełnione, 2023 r.

Format A5, s. 369

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-67635-01-1

Książka pomyślana jest jako pomoc dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (2 grupa) w zakresie obsługi. Może też być pomocna osobom ubiegającym się o świadectwo kwalifikacyjne kategorii D. Uzupełnienia i zmiany, w niniejszym piątym wydaniu, opracował mgr inż. Marian Sajnok.

Ilość

Spis treści

Wstęp

Część 1

1. Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

2.1. Podstawowe wiadomości w zakresie bhp

2.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

2.3. Pierwsza pomoc

2.4. Ochrona przeciwpożarowa

2.5. Znaki bezpieczeństwa

3. Przepisy o dozorze technicznym

4. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej

4.1. Podstawowe pojęcia i wielkości

4.2. Wymiana ciepła

4.3. Spalanie

4.4. Paliwa

4.5. Para wodna

4.6. Powietrze wilgotne

4.7. Niekonwencjonalne źródła ciepła

5. Materiały i armatura

5.1. Metale

5.2. Izolacja cieplna

5.3. Materiały uszczelniające

5.4. Rury i armatura

6. Woda w gospodarce cieplnej

Część 2

7. Kotły parowe i wodne

7.1. Ogólne wiadomości dotyczące kotłów

7.2. Kotły centralnego ogrzewania

7.3. Kotły przemysłowe-rusztowe

7.4. Kotły pyłowe, kotły o wymuszonej cyrkulacji i kotły przepływowe

7.5. Urządzenia nawęglające, odpylające spaliny i odpopielające

7.6. Eksploatacja kotłów

7.7. Kotły na paliwa odnawialne i inne

7.8. Kotły opalane gazem

8. Sieci i instalacje cieplne

8.1. Sieci ciepłownicze

9. Turbiny parowe i wodne

9.1. Turbiny parowe

9.2. Turbiny wodne

10. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody

10.1. Suszenie i suszarki

10.2. Wymienniki ciepła

10.3. Wyparki

10.4. Autoklawy

10.5. Gospodarka skroplinami (kondensatem)

11. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze

11.1. Urządzenia wentylacji i klimatyzacji

11.2. Urządzenia chłodnicze

12. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy

12.1. Pompy

12.2. Wentylatory, dmuchawy, ssawy

13. Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza

14. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw

14.1. Paliwa stałe

14.2. Paliwa ciekłe

15. Piece przemysłowe

16. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

16.1. Wiadomości ogólne

16.2. Pomiar temperatury

16.3 Pomiar ciśnienia

16.4. Pomiary natężenia przepływu

16.5. Podzielniki i liczniki ciepła

16.6. Analiza składu gazów i spalin

16.7. Podstawowe zasady automatycznej regulacji

Literatura

K. Buczek