Malarz-Tapeciarz
search
  • Malarz-Tapeciarz

Malarz-Tapeciarz

35,00 zł
Brutto

Wydanie trzecie zaktualizowane, 2021 r.

Format A5, s. 180

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-81-8

Książka zwięźle i przystępnie przedstawia wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu malarza budowlanego. Jest ona adresowana zarówno do osób dorosłych przygotowujących się do wykonywania zawodu malarza budowlanego, jak i uczniów zawodowych szkół budowlanych.

Aktualizacji dokonał mgr inż. Kazimierz Wysocki

Ilość

Spis treści

1. Wiadomości wstępne

1.1. Charakterystyka zawodu malarza budowlanego

1.2. Elementy budynków

1.3. Zasady organizacji robót malarskich

1.4. Normy w praktyce malarza budowlanego

1.5. Obmiar robót malarskich

2. Materiały malarskie i ich skałdniki

2.1. Składniki materiałów malarskich

2.2. Pigmenty

2.3. Wypełniacze

2.4. Spoiwa malarskie

2.5. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki organiczne

2.6. Gotowe materiały malarskie

2.7. Warunki przechowywania i przygotowywania farb do malowania

2.8. Kryteria doboru farb

3. Podłoża i ich przygotowanie do malowania

3.1. Właściwości techniczne podłoży malarskich

3.2. Materiały do przygotowania podłoża

3.2.1. Materiały do napraw i wygładzania podłoża

3.2.2. Materiały do neutralizacji podłoża

3.2.3. Materiały do odtłuszczania podłoża

3.2.4. Materiały do odrdzewiania podłoża

3.2.5. Materiały do usuwania starych powłok

3.2.6. Marteriały ścierne

3.2.7. Gruntowniki i impregnaty

3.2.8. Bejce do drewna

3.3. Narzędzia do przygotowania podłoża

3.4. Tynki na spoiwie cementowym i wapiennym

3.5. Podłoża z gipsu

3.6. Podłoża z betonu

3.7. Podłoża z drewna i tworzyw drzewnych

3.8. Podłoża ze stali

4. Metody malowania

4.1. Malowanie pędzlem

4.2. Malowanie wałkiem

4.3. Malowanie przez natrysk

4.4. Malowanie zanurzeniowe

4.5. Malowanie przez polewanie

4.6. Malowanie suchymi lakierami

5. Techniki malowania

5.1. Sprzęt pomocniczy do robót malarskich

5.2. Technika wapienna

5.3. Technika cementowa

5.4. Technika klejowa

5.5. Technika kazeinowa

5.6. Technika krzemianowa

5.7. Technika emulsyjna

5.8. Technika olejna

5.9. Techniki zdobienia powłok malarskich

6. Odbiór robót malarskich

6.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich

6.2. Wymagania dotyczące powłok malarskich

6.3. Badania w czasie odbioru robót malarskich

7. Tapetowanie

7.1. Materiały do tapetowania

7.2. Przygotowanie materiałów i narzędzi

7.3. Wykonywanie robót tapeciarskich

7.4. Uszkodzenia powłok tapeciarskich oraz sposoby ich naprawy

7.5. Odbiór robót tapeciarskich

8. Zawodowy rysunek techniczny

8.1. Oznaczenia graficzne na rysunku budowlanym

8.2. Elementy składowe projektu budowlanego

8.3. Dokumentacja rysunkowa do robót malarskich

8.4. Zasady doboru barw

9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

9.1. Podstawowe obowiązki pracowników, majstrów i brygadzistów w zakresie bhp

9.2. Zasady bezpieczeństwa pracy na drabinach i rusztowaniach

9.3. Obsługa urządzeń elektrycznych

9.4. Praca z materiałami niebezpiecznymi

9.5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Literatura