Budowa i konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych
search
  • Budowa i konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

Budowa i konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

44,00 zł
Brutto

Wydanie drugie uaktualnione, 2021 r.

Format A5, s. 180

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-76-4

W książce omówiono budowę i zasady działania urządzeń służących do przemieszczania osób

niepełnosprawnych oraz elementów składowych tych urządzeń. Omówiono też zasady eksploatacji

i wymagania kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń do przemieszczania osób

niepełnosprawnych. Podane zostały także przepisy prawne odnoszące się do omawianych urządzeń.

Książka adresowana jest do osób zajmujących się konserwacją opisanych w niej urządzeń.

Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko

Ilość

Spis Treści

1. Akty prawne dozoru technicznego

1.1. Najważniejsze postanowienia zawarte w ustawie z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(Dz.U. Nr 122, poz. 1321) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniach wydanych do ustawy

1.2. Kategorie uprawnień do konserwacji i obsługi dźwigów oraz warunki jakie powinny spełniać osoby

ubiegające się o uprawnienia do konserwacji dźwigów

1.3. Ważniejsze postanowienia zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz dyrektywie 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającej dyrektywę 95/16/WE i rozporządzeniu Ministra Gospodarki wprowadzającemu dyrektywy unijne z

dnia 21 października 2008 r.

2. Rodzaje i podział urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

2.1. Rodzaj i podział urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

3. Elementy i zespoły urządzeń przeznaczonych do przemieszczania osób niepełnosprawnych, część mechaniczna – wiadomości podstawowe

3.1. Rodzaje i budowa cięgien nośnych

4. Elementy i zespoły urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, część elektryczna i przyrządy półprzewodnikowe – wiadomości podstawowe

4.1. Akumulatory

4.2. Silniki elektryczne

4.3. Silniki prądu zmiennego do napędu urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

4.4. Styczniki i przekaźniki

4.5. Wyłączniki krańcowe, zwisu lin i chwytaczy oraz indukcyjny czujnik zbliżeniowy

4.6. Przyrządy półprzewodnikowe

4.7. Tyrystor i triak

4.8. Tranzystor

4.9. Układy logiczne

4.10. Budowa sterownika mikroprocesorowego i opis jego pracy

4.11. Sygnały i elementy w układach automatyki

5. Części hydrauliczne stosowane w napędach urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych – wiadomości podstawowe

5.1. Podstawowe wiadomości o cieczach hydraulicznych

5.2. Zbiorniki oleju

5.3. Pompy hydrauliczne

5.4. Siłowniki hydrauliczne

6. Budowa urządzeń z napędem elektrycznym do przemieszczania osób niepełnosprawnych na pojazdach samochodowych

6.1. Budowa urządzeń z napędem elektrycznym do przemieszczania osób niepełnosprawnych

na pojazdach samochodowych

6.2. Budowa urządzeń z napędem elektrycznym do przemieszczania osób niepełnosprawnych

montowanych na klatkach schodowych

6.3. Budowa urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym

za pomocą nakrętki i wałka z gwintem prostokątnym

6.4. Budowa urządzeń z napędem hydraulicznym do przemieszczania osób niepełnosprawnych

7. Konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

7.1. Obowiązki i zadania konserwatora urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

7.2. Konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych montowanych na pojazdach

samochodowych

7.3. Konserwacja urządzeń z napędem elektrycznym do przemieszczania osób niepełnosprawnych po klatce

schodowej

7.4. Konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym oraz

nakrętką napędową i wałkiem z gwintem prostokątnym

7.5. Konserwacja urządzeń z napędem hydraulicznym do przemieszczania osób niepełnosprawnych

8. Przepisy bhp przy konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

9. Wykaz typowych usterek w czasie eksploatacji niepełnosprawnych

10. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

Literatura

M. Chimiak