Wózki paletowe, magazynowe oraz podnośniki stołowe
search
  • Wózki paletowe, magazynowe oraz podnośniki stołowe

Wózki paletowe, magazynowe oraz podnośniki stołowe

33,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2015 r.
Format A5, s. 140
Okładka kartonowa kolorowa
ISBN 978-83-62760-67-1

W książce omówiono budowę, zastosowanie i zasady eksploatacji, zwłaszcza konserwacji, wózków paletowych, magazynowych i podnośników stołowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przepisów bhp i przepisów dozoru technicznego.
Adresatami książki są przede wszystkim operatorzy i konserwatorzy wyżej wymienionych urządzeń transportu bliskiego oraz osoby związane zawodowo z ich użytkowaniem.
Ilość


Spis treści:
Wstęp
1. Wózki paletowe
1.1. Charakterystyka techniczna wózków paletowych
1.2. Zastosowanie wózków paletowych
1.3. Budowa wózków paletowych
1.4. Konserwacja i naprawy wózków paletowych
1.5. Zasady eksploatacji wózków paletowych
2. Wózki magazynowe
2.1. Charakterystyka techniczna wózków magazynowych
2.2. Zastosowanie wózków magazynowych
2.3. Budowa wózków magazynowych
2.4. Konserwacja i naprawy wózków magazynowych
2.5. Zasady eksploatacji wózków magazynowych
3. Podnośniki stołowe/platformowe
3.1. Charakterystyka podnośników stołowych/platformowych
3.1.1. Charakterystyka stołów hydraulicznych
3.1.2. Charakterystyka i budowa podnośników (dźwigników) bez prawa wchodzenia osób na platformę
3.1.3. Charakterystyka i budowa podnośników (dźwigników) z prawem wchodzenia osób na platformę
3.2. Zastosowanie podnośników stołowych/platformowych
3.3. Konserwacja podnośników stołowych/platformowych
3.4. Zasady eksploatacji podnośników stołowych/ /platformowych
4. Podstawowe informacje o dozorze technicznym
4.1. Dozór techniczny w świetle ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
4.2. Jednostki dozoru technicznego
4.3. Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego
4.4. Przepisy karne w ustawie o dozorze technicznym
4.5. Wózki paletowe i wózki magazynowe na płaszczyźnie prawnej
4.6. Badania techniczne wózków podnośnikowych o napędzie elektrycznym w aspekcie prawnym
4.7. Konserwator i konserwacja wózków podnośnikowych o napędzie elektrycznym
4.8. Podnośniki stołowe/platformowe na płaszczyźnie prawnej
4.9. Badania techniczne podnośników stołowych/platformowych w aspekcie prawnym
4.10. Konserwator i konserwacja podnośników stołowych/ /platformowych na płaszczyźnie prawnej
4.11. Dokumentacje urządzeń
5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
ANEKS 1
Literatura
M. Furman