Wózki jezdniowe z napędem silnikowym. Poradnik operatora

36,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2019 r.
Format A5, s. 261
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-34-4

W książce zebrano wiadomości objęte obowiązującymi programami szkoleń operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zamieszczono też 195 pytań z odpowiedziami. Integralną jej częścią uzupełniającą jest płyta CD.
Książka jest kontynuacją rozpoczętych w 1996 r. dziesięciu wydań książki 'Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych', wydanie 10. z 2017 r.
Książka przeznaczona jest dla słuchaczy kursów organizowanych dla kandydatów na operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Może też stanowić pomoc dla wykładowców, organizatorów kursów i użytkowników wózków.Do książki dołączony jest bezpłatny dodatek: "Testy egzaminacyjne na egzamin kwalifikacyjny w zakresie uprawnień kategorii II WJO"

Ilość

 

 

 

Spis treści:

Wstęp


 1. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym  1. Definicja i podział wózków
  2. Wielkości znamionowe wózków i ich właściwości użytkowe
  3. Dane techniczne wózków
 2. Budowa wózków jezdniowych z napędem silnikowym  1. Układy napędowe
  2. Układ kierowniczy
  3. Układ hamulcowy
  4. Mechanizm roboczy podnoszenia
  5. Wyposażenie elektryczne wózków z napędem silnikowym
  6. Urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze oraz oświetlenie
  7. Osprzęt roboczy
  8. Wskaźnik udźwigu
  9. Wskaźnik wysokości podnoszenia2.10. Rama i karoseria wózka

3. Butle gazowe w wózkach z silnikiem spalinowym zasilanym gazem z butli

4. Eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym

4.1. Dozór techniczny

4.2. Stateczność wózków podnośnikowych

4.3. Zasady ogólne eksploatacji wózków

4.4. Eksploatacja układów hydraulicznych

4.5. Eksploatacja baterii akumulatorowej tradycyjnej

4.6. Uruchamianie, jazda i zatrzymywanie wózka

5. Uprawnienia operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym

6. Ładunkoznawstwo

6.1. Opakowania ładunków

6.2. Urządzenia do formowania i przemieszczania jednostek ładunkowych

6.3. Składowanie ładunków

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym

7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy

7.2. Bhp operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym

7.3. Użycie wózka jezdniowego do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

7.4. Prace ręczne związane z przemieszczaniem ładunków wózkami z napędem silnikowym

7.5. Bezpieczeństwo w ruchu na drogach wewnątrzzakładowych

7.6. Ochrona przeciwpożarowa

7.7. Znaki bezpieczeństwa

7.8. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc

8. Wybrane wiadomości uzupełniające (niezbędne!)

8.1. Ważniejsze pojęcia i definicje w elektrotechnice

8.2. Elektryczne maszyny i urządznia

8.3. Zabezpieczenia urządzeń i instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń

8.4. Niebezpieczeństwo porażenia prądem

8.5. Elektronika- ważniejsze pojęcia

8.6. Mechanika- ważniejsze pojęcia i definicje

8.7. Części maszyn

8.8. Budowa i zasada pracy silników spalinowych

8.9. Napęd i sterowanie hydrauliczne

9. Przykłady pytań egzaminacyjnych

Literatura

K. Buczek