Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa
search
  • Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa

Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa

52,00 zł
Brutto

Wydanie drugie, 2020 r.

Format A5, s. 335

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-63-4

Książka zawiera omówienie przepisów i norm odnoszących się do budowy i eksploatacji suwnic i cięgników oraz opisy ich budowy i sposobów obsługi.

Książka przeznaczona jest dla operatorów i kandydatów na operatorów suwnic i cięgników. Może też być pomocna dla konserwatorów i innych osób związanych z eksploatacją tych urządzeń.

Książka zawiera pytania egzaminacyjne oraz klucz odpowiedzi.

Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko

Ilość

Spis treści:

1. Akty prawne dozoru technicznego

1.1. Ważniejsze postanowienia zawarte w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia wydane do ustawy

1.2. Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji dźwignic 

1.3. Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do obsługi lub konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek

1.4. Zakres wiedy teoretycznej i praktycznej w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji

1.5. Postanowienia zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE

2. Rodzaje i podział oraz dane techniczne suwnic i cięgników

2.1. Rodzaje i podział suwnic

2.2. Rodzaje i podział cięgników

2.3. Podstawowe dane techniczne suwnic i cięgników

3. Budowa suwnic i cięgników

3.1. Budowa suwnic z napędem elektrycznym

3.1.1. Konstrukcje nośne suwnic

3.1.2. Wózek suwnicy

3.1.3. Mechanizm jazdy wózka

3.1.4. Mechanizm podnoszenia

3.1.5 Mechanizmy jazdy suwnicy

3.1.6. Kabiny (stosowane są tylko w suwnicach sterowanych z kabiny)

3.2. Budowa suwnic z napędem spalinowo-hydraulicznym

3.3. Budowa cięgników

3.3.1. Rodzaje i budowa wciągarek

3.3.2. Rodzaje i budowa wciągników

3.3.3. Budowa wciągników z napędem pneumatycznym

3.4. Jezdnie suwnic i cięgników

4. Elementy suwnic i cięgników- część mechaniczna

4.1. Urządzenia chwytne

4.1.1. Zblocza linowe

4.1.2. Zblocza łańcuchowe

4.1.3. Chwytaki i chwytniki

4.2. Liny nośne, łańcuchy

4.2.1. Rodzaje i podział lin stalowych

4.2.2. Mocowanie końców lin nośnych

4.2.3. Mocowanie końców lin nośnych do bębna

4.2.4. Łańcuchy

4.2.5. Mocowanie końców łańcuchów

4.3. Bębny linowe, krążki linowe oraz bębny, krążki i koła łańcuchowe

4.3.1. Bębny linowe

4.3.2. Krążki linowe

4.3.3. Bębny łańcuchowe

4.3.4. Krążki łańcuchów ogniwowych

4.3.5. Koła łańcuchowe

4.4. Przekładnie zębate

4.5. Sprzęgła

4.6. Hamulce

4.7. Koła jezdne

5. Elementy i zespoły suwnic oraz cięgników - część elektryczna

5.1. Aparatura i instalacja elektryczna suwnic

5.1.1. Silniki elektryczne

5.1.2. Sposoby hamowania elektrycznego silników pierścieniowych

5.1.3. Przetwornica częstotliwości (falownik)

5.1.4. Luzowniki

5.1.5. Styczniki, przekaźniki i bezpieczniki

5.1.6. Wyłączniki

5.2. Przyrządy sterownicze

5.2.1. Kasety sterownicze z przyciskami

5.2.2. Przyrządy sterownicze do zdalnego sterowania za pomocą fal radiowych (nadajniki i odbiorniki)

5.2.3. Nastawniki

5.2.4. Sterowniki

5.3. Instalacja elektryczna suwic (cięgników)

5.4. Przyrządy sterownicze suwnic z napędem hydraulicznym

6. Urządzenia zabezpieczające

6.1. Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP

6.2. Łączniki bezpieczeństwa przy barierkach, klapach i drzwiach

6.3. Wyłączniki krańcowe

6.3.1. Wyłączniki krańcowe wrzecionowe

6.3.2. Wyłącznik krańcowy różnicowy

6.3.3. Wyłącznik krańcowy dźwigniowy

6.3.4. Wyłączniki zespolone (dwuzakresowe: końcowe i krańcowe)

6.4. Czujniki zbliżeniowe

6.5. Ogranicznik udźwigu

6.6. Zabezpieczenia przeci zukosowaniu się suwnic

6.6.1. Uproszczony wał elektryczny

6.6.2. Pełny wał elektryczny

6.6.3. Zestaw rolek zamontowanych przy kołach jezdnych suwnicy

6.6.4. Zestaw czujników tensometrycznych dokonujących pomiarów naprężeń w konstrukcji suwnicy

6.7. Urządzenia przeciwwiatrowe

6.8. Urządzenia do pomiaru prędkości wiatru (wiatromierze)

6.9. Blokada zerowa przyrządów sterowniczych

7. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy

7.1. Rodzaje i podział zawiesi chwytnych zaczepowych

7.2. Kryteria zużycia elementów zawiesi

7.2.1. Kryteria zużycia cięgien zawiesi z lin stalowych

7.2.2. Kryteria zużycia cięgien zawiesi z włókien naturalnych

7.2.3. Kryteria zużycia pozostałych elementów nośnych zawiesi z lin stalowych i włókien naturalnych

7.2.4. Kryteria kwalifikujące zawiesie do badań okreswych

8. Obsługa cięgników i suwnic - obowiąki obsługującego

8.1. Obowiązki obsługującego przed rozpoczęciem pracy

8.2. Zakres czynności, jaie powienien wykonać obsługujący podczas OTC przy cięgnikach i suwnicach sterowanych:

z pozomu roboczego, zdalnie, z pozomu roboczego i zdalnie, z kabiny, z kabiny i zdalnie

8.2.1 Sprawdzenie jezdni cięgników i suwnic

8.2.2. Sprawdzenie konstrukcji nośnej 

8.2.3. Sprawdzanie haka

8.2.4. Sprawdzanie zblocza

8.2.5. Sprawdzanie liny

8.2.6. Sprawdzanie łanćuchów nośnych

8.2.7. Sprawdzanie instalacji elektrycznej

8.2.8. Sprawdzanie przyrządów sterowniczych cięgników i suwnic

8.2.8.1. Sprawdzanie przyrządów sterowniczych cięgników i suwnic sterowanych z poziomu roboczego

8.2.8.2. Sprawdzanie przyrządów sterowniczych do sterowania suwnic i cięgników za pomocą fal radiowych z przyciskami sterowniczymi

8.2.8.3. Sprawdzanie przyrządów sterowniczych suwnic i cięgników sterowanych zdalnie za pomocą fal radiowych i przyrządów nastawnych

8.2.8.4. Sprawdzanie przyrządów sterowniczych suwnic sterowanych z kabiny

8.2.9. Sprawdzanie wyłączników krańcowych cięgników i suwnic

8.2.10. Sprawdzanie hamulców

8.2.11. Sprawdzanie działania ogranicznika udźwigu i sprzęgła poślizgowego

8.2.12. Sprawdzanie działania przyrządów sterowniczych w suwnicach z napędem spalinowo-hydraulicznym

8.3. Obowiązki obsługującego w czasie pracy

8.3.1. Transport ładunków przez otwory w stropach

8.3.2. Transport ładunkow za pomocą dwóch urządzeń

8.3.3. Transport ludzi w specjalnym koszu przeznaczonym do transportu ludzi zawieszonym na haku dźwignicy

8.3.4. Sygnał STOP

8.3.5. Przyjmowanie i zdawanie zmiany

8.3.6. Obowiązki obsługującego, gdy na jednej jezdni pracuje kilka urządzeń

8.3.7. Obowiązki obsługującego, gdy urządzenia pracują jednocześnie na różnych poziomach

8.3.8. Obowiązki obsługującego po zakończeniu pracy (przy urządzeniach, które nie pracują w ruchu ciągłym)

9. Przepisy bhp przy obsłudze cięgników i suwnic

9.1. Czynności, których nie wolno wykonywać obsługującemu

9.2. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

9.3. Awarie i nieszczęśliwe wypadki

10. Wykaz typowych usterek występujących przy eksploatacji cięgników i suwnic oraz sposoby ich usuwania

11. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

12. Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Uzupełnienie do pytań egzaminacyjnych z zakresu obsługi urządzeń technicznych: suwnic, wciągników i wciągarek specjalnego przeznaczenia, po opanowaniu pytań z zakresu suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Wykaz literatury

Akty prawne

Przepisy dozoru technicznego

Normy

Literatura