Autorzy

Nowy Palacz kotłów centralnego ogrzewania

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

Nowy produkt

Wydanie czwarte, 2019 r.
Format A5, s. 200
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-26-9

Książka zawiera wiadomości niezbędne do racjonalnego i bezpiecznego wykonywania zawodu palcza kotłów centralnego ogrzewania.
Książka przeznaczona jest dla osób przygotowujących się do zawodu palacza kotłów centralnego ogrzewania. Może być też w znacznej części przydatna palaczom kotłów przemysłowych, pracownikom dozoru oraz wykładowcom i organizatorom kursów dla palaczy.

Więcej szczegółów

35,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:
Wstęp
1. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej
1.1. Podstawowe pojęcia i wielkości
1.2. Wymiana ciepła
1.3. Spalanie
1.4. Paliwa
1.5. Para wodna
1.6. Powietrze wilgotne
2. Materiały i armatura stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania
2.1. Metale
2.2. Tworzywa sztuczne
2.3. Materiały uszczelniajace
2.4. Materiały izolacyjne
2.5. Rurorciągi i armatura
3. Woda w kotłowniach centralnego ogrzewania
3.1. Wiadomości wstępne
3.2. Wymagania jakościowe
3.3. Sposoby uzdatniania wody
4. Kotłownie centralnego ogrzewania
4.1. Kotłownie
4.2. Kominy
4.3. Czopuchy
4.4. Magazyny paliwa i składowiska żużla
5. Kotły centralnego ogrzewania
5.1. Ważniejsze pojęcia dotyczące kotłów i ich charakterystyki
5.2. Straty cieplne i sprawność kotła
5.3. Rodzaje kotłów
5.3.1. Kotły żeliwne
5.3.2. Kotły stalowe
5.3.3. Kotły rusztowe na paliwo stałe
5.3.4. Kotły opalane odpadami drewna i innymi biopaliwami stałymi
5.3.5. Kotły opalane gazem lub olejem opałowym
5.4. Osprzęt kotłów centralnego ogrzewania
5.5. Zabezpieczenia kotłów wodnych i parowych wraz z układami odbioru ciepła
5.5.1. Zabezpieczenia kotłów wodnych w systemach otwartych
5.5.2. Zabezpieczenia kotłów parowych w systemach zamkniętych
5.5.3. Zabezpieczenia kotłów parowych
5.5.4. Zabezpieczenia kotłów opalanych paliwami płynnymi (gaz, olej)
5.6. Przyrządy pomiarowo-kontrolne
5.7. Urządzenia pomocnicze
5.8. Eksploatacja kotłów
6. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
6.1. Instalacje centralnego ogrzewania wodnego
6.2. Instalacje centralnego ogrzewania parowego
6.3. Instalacje centralne ciepłej wody użytkowej
6.4. Nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
7. Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem
8. Biezpieczeństwo i higiena pracy
8.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy
8.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w kotłowni
8.3. Ochrona przeciwpożarowa
8.4. Znaki bezpieczeństwa
8.5. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc
9. Prawo energetyczne, dozór techniczny, ochrona środowiska
9.1. Prawo energetyczne
9.2. Dozór techniczny
9.3. Ochrona środowiska
10. Pytania kontrolne
10.1. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej
10.2. Materiały i armatura w instalacjach centralnego ogrzewania
10.3. Woda w kotłowniach centralnego ogrzewania
10.4. Kotłownie centralnego ogrzewania
10.5. KOtły centralnego ogrzewania
10.6. Instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
10.7. Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem
10.8. Bezpieczeństwo i higniena pracy
10.9. Prawo energetyczne, dozór techniczny i ochrona środowiska
Literatura

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

Wydanie czwarte, 2019 r.
Format A5, s. 200
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-26-9

Książka zawiera wiadomości niezbędne do racjonalnego i bezpiecznego wykonywania zawodu palcza kotłów centralnego ogrzewania.
Książka przeznaczona jest dla osób przygotowujących się do zawodu palacza kotłów centralnego ogrzewania. Może być też w znacznej części przydatna palaczom kotłów przemysłowych, pracownikom dozoru oraz wykładowcom i organizatorom kursów dla palaczy.
Pobierz katalog