Uzdatniane wody zasilającej kotły
search
  • Uzdatniane wody zasilającej kotły

Uzdatniane wody zasilającej kotły

24,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2019 r.
Format A5, s. 69
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-41-2

Wymagania jakościowe stawiane wpdzie używanej w gospodarce cieplnej i wybrane sposoby spełniania tych wymagań, czyli jej uzdatniania, stanowią treść książki.
Jej adresatami są osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z eksploatacją urządzeń do uzdatniania wody stosowanych w przemysłowych i komunalnych źródłach ciepła.
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Ogólne wiadomości o wodzie
2. Podstawowe pojęcia i określenia
3. Jakość wody oraz wymagania stawiane wodzie
4. Skutki stosowania wody o nieodpowiedniej jakości
4.1. Zawiesiny, mikroorganizmy
4.2. Gazy
4.3. Oleje i tłuszcze
4.4. Twardość wody
4.5. Zasadowość wody
4.6. Liczba pH
4.7. Szkody powodowane złą jakością wody kotłowej
4.7.1. Uszkodzenia spowodowane złą jakością wody kotłowej
4.7.2. Zła jakość wody kotłowej przyczyną obniżenia sprawności cieplnej kotła
4.7.3. Charakter szkód powodowanych złą jakością wody kotłowej
5. Sposoby uzdatniania wody
5.1. Filtracja
5.2. Koagulacja
5.3. Usuwanie żelaza i manganu
5.4. Usuwanie twardości z wody
5.4.1. Dekarbonizacja
5.4.2. Zmiękczanie wody fosforanami
5.4.3. Zmiękczanie metodą wymiany jonów
5.4.4. Membranowe metody uzdatniania wody
5.5. Odgazowywanie wody
5.5.1. Chemiczne usuwanie tlenku (odgazowywanie)
5.6. Odolejanie
5.7. Dezynfekcja
5.8. Stabilizacja twardości i inhibitorowa ochrona przed korozją
5.9. Uzdatnianie wody w kotłowniach centralnego ogrzewania
6. Kontrola jakości wody
7. Urządzenia i osprzęt stacji uzdatniania wody
7.1. Pompy
7.2. Zbiorniki
7.3. Rurociągi i armatura
8. Ogólne wskazania w zakresie bhp
Literatura
K. Buczek