Termomodernizacja. Przedsięwzięcia, efekty, finansowanie
search
  • Termomodernizacja. Przedsięwzięcia, efekty, finansowanie

Termomodernizacja. Przedsięwzięcia, efekty, finansowanie

96,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2019 r.
Format B5. s. 348
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-52-8

Uzasadnienie konieczności podejmowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, sposoby ich realizacji i finansowania oraz osiągane efekty w wyniku realizacji tych przedsięwzięć stanowią treść tej książki.
Jej adresatami są przede wszystkim osoby odpowiedzialne za użytkowanie obiektów i urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię cieplną, a także inne osoby zainteresowane termomodernizacją.

Autorzy: Magdalena Bartoszek
               Jan Guzik
               Krzysztof Ronowski
               Kazimierz Wysocki
Ilość

Spis treści:
Od wydawcy
1. Źródła ciepła
Wstęp
1.1. Konwencjonalne źródła energii cieplnej
1.1.1. Paliwa wykorzystywane do produkcji ciepła
1.1.2. Emitowane zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw
1.1.3. Konwencjonalne źródła ciepła w systemach ogrzewania
1.2. Odnawialne źródła energii cieplnej 
1.2.1. Źródła i zasoby odnawialnej energii
1.2.1.1. Energia słoneczna
1.2.1.2. Energia geotermalna
1.2.1.3. Energia pochodząca ze spalania biomasy
1.2.2. Charakterystyka stosowanych odnawialnych źródeł ciepła
1.2.2.1. Pompy ciepła
1.2.2.2. Kolektory słoneczne
1.2.2.3. Kotły opalane biomasą
1.2.3. Stan obecny i perspektywy wykorzystywania w Polsce odnawialnych źródeł energii
Literatura
2. Audyt energetyczny
Wstęp
2.1. Cel i struktura opracowania audytu energetycznego
2.2. Rodzaje audytów energetycznych
2.2.1. Audyt energetyczny budynków
2.2.2. Audyt energetyczny lokalnych źródeł ciepła
2.2.3. Audyt energetyczny sieci ciepłowniczych
2.2.4. Audyt remontowy
2.3. Efekty audytu energetycznego
2.3.1. Efekt energetyczny
2.3.2. Efekt ekonomiczny
2.3.3. Efekt ekologiczny
2.4. Sposoby obliczania efektów przedsięwzięć termomodernizacyjnych
2.4.1. Udział ciepła dostarczanego z różnych źródeł ciepła
2.4.2. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła
2.4.3. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej
Literatura
3. Termomodernizacja źródeł ciepła
Wstęp
3.1. Wymiana kotłów
3.1.1 . Wiadomości ogólne
3.1.2. Klasy jakości kotłów
3.1.3. Nowoczesne kotły na paliwo gazowe i ciekłe
3.1.4. Kotły opalane drewnem (biomasą)
3.1.5. Kotły opalane węglem
3.2. Układ centralnego ogrzewania z buforem ciepła
3.3. Zastąpienie kotła podłączeniem do sieci ciepłowniczej
3.4. Odnawialne żródła ciepła
3.4.1. Pompy ciepła
3.4.2. Kolektory słoneczne
3.4.3. Geotermalne źródła ciepła
3.5. Kogeneracja 
3.5.1. Wiadomości ogólne
3.5.2. Urządzenia kogeneracyjne
3.5.3. Efekty stosowania kogeneracji
Lieratura
4. Termomodernizacja sieci ciepłowniczych
Wstęp
4.1. Dawne sieci ciepłownicze
4.2. Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych 
4.2.1. Rury preizolowane- wiadomości ogólne
4.2.2. System rur preizolowanych firmy Isoplus
4.2.3. Giętkie rury preizolowane-wiadomości ogólne
4.2.4. Ogólne wytyczne do projektowania sieci z rur preizolowanych
4.2.5. Budowa sievci ciepłowniczych preizolowanych - roboty ziemne, montaż, kontrola
4.2.6. Bezwykopowa budowa sieci ciepłowniczych
4.3. Korzyści z termomodernizacji sieci ciepłowniczej
Literatura
5. Termomodernizacja budynków
Wstęp
5.1. Zadania i cele docieplania budynków 
5.2. Ogólne wiadomości o współczynniku przewodności ciepła materiałów termoizolacyjnych
5.3. Podstawowe wiadomości o materiałach ciepłochronnych stosowanych w budownictwie
5.4. Metody ociepleń budynków
5.4.1. Przegląd systemów docieplania budynków metodą ETICS
5.4.2. Systemy dociepleń ścian zewnętrznych budynku na bazie styropianu
5.4.3. Systemy dociepleń ścian zewnętrznych budynku na bazie wełny mineralnej
5.4.4. Wymiana okien, Syndrom Chorego Budynku, wentylacja
5.5. Efekty ekonomiczne termomodernizacji budynku
Literatura
6. Źródła finansowania i finansowego wspierania termomodernizacji
Wstęp
6.1. Dofinansowanie- pomoc publiczna
6.2. Charakterystyka dostępnych źródeł finansowania inwestycji
6.2.1. Środki z funduszy europejskich i zagranicznych
6.2.2. Środki krajowe
6.3. Wytwarzanie energii- dofinansowanie do źródeł ciepła
6.4. Dystrybucja i przesył ciepła
6.5. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
6.6. Dostosowanie przedsiębiorstw do nowych przepisów UE
6.7. Termomodernizacja budynków, pozyskanie dofinansowania na docieplenie i inne elementy
6.8. Dofinansowanie działań termomodernizacyjnych dla osób fizycznych
6.8.1. Program Przyjazny Dom
6.8.2. Program Prosument
6.8.3. Program Czyste Powietrze
6.8.4. Ulga termomodernizacyjna
6.8.5. Dotacje, programy samorządowe
6.9. Wsparcie logistyczne dla beneficjentów funduszy UE
6.10. Perspektywa 2021-2027- co w przyszłości
Literatura