Źródła ciepła i termomodernizacja budynku mieszkalnego
search
  • Źródła ciepła i termomodernizacja budynku mieszkalnego

Źródła ciepła i termomodernizacja budynku mieszkalnego

30,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2019 r.
Format A5, s. 114
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-40-5

W książce w sposób ogólny omówiono konwencjonalne i odnawialne źródła ciepła w aspekcie ekonomii, efektywności energetycznej i ekologii. Podano też przykład wykonania i wykorzystania audytu enegetycznego w praktyce, uwzględniając różne warianty termomodernizacyjne lokalnego źródła ciepła.
Adresatami książki są osoby zajmujące się inwestowaniem i użytkowaniem źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym. Książka może być także pomocna uczniom szkół średnich technicznych oraz studentom odpowiednich kierunków uczelni wyższych.
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Konwencjonalne źródła ciepła
1.1. Charakterystyka paliw stosowanych w kotłowniach
1.1.1. Paliwa stałe
1.1.2. Paliwa gazowe
1.1.3. Paliwa ciekłe
1.2. Konwencjonalne źródła ciepła w systemach ogrzewania
1.2.1. Ogrzewanie miejscowe
1.2.2. Ogrzewanie centralne
1.2.3. Ogrzewanie zdalaczynne
2. Odnawialne źródła energii cieplnej
2.1. Charakterystyka odnawialnych źródeł ciepła
2.1.1. Pompy ciepła
2.1.2. Kolektory słoneczne
2.1.3. Kotły na biomasę
2.1.4. Odzysk ciepła ze ścieków
2.2. Możliwości zastosowania i wykorzystania OZE
2.3. Bariery i ograniczenia w zastosowaniu OZE
2.4. Stan obecny OZE w Polsce
2.5. Perspektywy rozwoju i opłacalności korzystania z energii odnawialnej w Polsce
3. Audyt energetyczny
3.1. Struktura audytu energetycznego i cel sporządzania
3.2. Efekt energetyczny dla lokalnego źródła ciepła
3.3. Efekt ekonomiczny dla lokalnego źródła ciepła
3.4. Efekt ekologiczny dla lokalnego źródła ciepła
3.5. Audyt energetyczny a świadectwo charakterystyki energetycznej
4. Termomodernizacja i wybór optymalnego źródła ciepła dla budynku mieszkalnego (przykład)
4.1. Charakterystyka wybranego budynku mieszkalnego i obliczenie zapotrzebowania na ciepło
4.2. Porównanie systemów zasilania energą cieplną wybranego budynku
4.2.1. Wariant 1- kocioł na biomasę (pellet)
4.2.2. Wariant 2- kocioł na gaz ziemny
4.2.3. Wariant 3-pompa ciepła
4.2.4. Wariant 4- węzeł cieplny
4.3. Wybór optymalnego źródła ciepła w wybranym budynku mieszkalnym
4.4. Uwago ogólne
Literatura