Jak wykorzystać darowaną energię. O kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych
search
  • Jak wykorzystać darowaną energię. O kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych

Jak wykorzystać darowaną energię. O kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych

36,00 zł
Brutto
Wydanie drugie, 2019 r.
Format A5, s. 165
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-46-7

Promieniowanie słoneczne, opis praktycznych sposobów jego wykorzystania, urządzeń służących do tego celu oraz ich eksploatacja, a także podobny opis ogniw fotowoltaicznych stanowią treść tej książki.
   Książka adresowana jest do osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem baterii słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Może też być cenną pomocą dla uczniów średnich szkół technicznych i studentów technicznych uczelni wyższych.
Ilość

Spis treści
Wstęp
1. Zasoby helioenergetyczne Polski
  1.1. Czas słoneczny, miejscowy i strefowy. Równanie czasu
  1.2. Godzina wschodu i zachodu Słońca
  1.3. Stała słoneczna
  1.4. Promieniowanie słoneczne na powierzchni Ziemi
    1.4.1. Usłonecznienie i jego pomiar
    1.4.2. Nasłonecznienie
  1.5. Składowe promieniowania słonecznego
    1.5.1. Geometria układu Słońce-kolektor
    1.5.2. Wykres pozycji Słońca
  1.6. Promieniowanie padające na pochyloną płaszczyznę w stosunku do powierzchni Ziemi
  1.7. Szacowanie nasłonecznienia rozproszonego godzinnego na podstawie średniego całkowitego nasłonecznienia dziennego
  1.8. Pochylenie optymalne kolektora słonecznego
  1.9. Potencjał promieniowania słonecznego w Polsce
2. Przenoszenie ciepła w płaskim cieczowym kolektorze słonecznym
  2.1. Budowa i zasada działania kolektora słonecznego
    2.1.1. Pokrycia selektywne absorberów
    2.1.2. Pokrycia przezroczyste kolektorów
  2.2. Bilans energii i sprawność kolektora
3. Kolektor słoneczny w instalacji grzewczej
  3.1. Ogólne zasady doboru kolektorów
    3.1.1. Zapotrzebowanie ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej
    3.1.2. Podstawy prawne projektowania układów przygotowania c.w.u.
  3.2. Instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
  3.3. Przykłady obliczeń i doboru kolektora
    3.3.1. Dobór pojemności zasobnika
    3.3.2. Straty ciepła z zasobnika solarnego
    3.3.3. Straty ciepła z rurociągów
    3.3.4. Wyznaczenie powierzchni kolektorów słonecznych
    3.3.5. Instalacja c.w.u. oszacowana metodą F-Chart
    3.3.6. Programy komputerowe symulujące uzysk energii słonecznej
  3.4. Instalacje do podgrzewania powietrza
    3.4.1. Suszarnia słoneczna w oczyszczalni ścieków
4. Eksploatacja kolektorów słonecznych
  4.1. Zakup i montaż kolektora
  4.2. Problemy eksploatacyjne
  4.3. Certyfikacja
5. Ogniwa fotowoltaiczne
  5.1. Zarys działania ogniwa fotowoltaicznego
  5.2. Budowa ogniwa
  5.3. Charakterystyki ogniw fotowoltaicznych
6. Przykłady zastosowań ogniw fotowoltaicznych
  6.1. Systemy samodzielne (off-grid)
  6.2. Systemy zintegrowane z siecią (grid-connected)
  6.3. Systemy hybrydowe
  6.4. Systemy zintegrowane z budynkami (BIPV)
Dodatek
  D1. Jednostki
  D2. Właściwości cieplne
  D3. Dane techniczne kolektorów słonecznych
  D4. Dane techniczne ogniw fotowoltaicznych
  D5. Normy i rozporządzenia
  D6. Wybrane zagadnienia z ustawy Prawo energetyczne dotyczące fotowoltaiki
Literatura
  Czasopisma
  Informacje techniczne firm oraz strony internetowe
  Instytucje finansujące
  Inne strony internetowe