Biopaliwa. Pozyskiwanie i stosowanie
search
  • Biopaliwa. Pozyskiwanie i stosowanie

Biopaliwa. Pozyskiwanie i stosowanie

40,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2022 r.

Format A5, s. 185

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-85-6

Treść książki stanowią opisy sposobów pozyskiwania i wykorzystywania do produkcji energii cieplnej biopaliw stałych, ciekłych i gazowych uzupełnione omówieniem procesów fizyczno-chemicznych w ich powstawaniu i spalaniu.

Adresatami książki są osoby zaangażowane w sprawy pozyskiwania i stosowania biopaliw. Może być ona cenną pomocą dla studentów wyższych uczelni technicznych, a także dla uczniów techników odpowiednich kierunków nauczania.

Ilość

Spis treści:

Wstęp

1. Wprowadzenie

Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń

2. Biomasa i paliwa

2.1. Źródła biomasy

2.2. Klasyfikacja biomasy i paliw

2.3. Generacje biopaliw

2.4. Rola fotosyntezy w powstawaniu biomasy

2.4.1. Chloroplast w roślinie

2.5. Zasoby biomasy w Polsce

2.5.1. Potencjał techniczny odpadowej biomasy stałej

2.6. Energetyczne właściwości biomasy

2.6.1. Zawartość wilgoci

2.6.2. Wartość opałowa, ciepło spalania

2.7. Sposoby konwersji biomasy

2.7.1. Spalanie

2.7.2. Obliczenia stechiometryczne dla paliw stałych i ciekłych

2.8. Kotły na biomasę

2.8.1. Klasy emisyjne kotłów węglowych

2.8.2. Sprawność i straty cieplne kotłów

3. Paliwo biodiesel

3.1. Liczba cetanowa

3.2. Pomiar lepkości

3.3. Producja biodiesla

3.4. Produkcja biodiesla na potrzeby rolne

3.4.1. Pozyskiwanie oleju rzepakowego

4. Paliwo bioetanol

4.1. Liczba oktanowa

4.2. Surowce do produkcji bioetanolu

4.3. Metody produkcji bioetanolu

5. Biogaz

5.1. Skład biogazu i wartość opałowa

5.2. Spalanie biogazu

5.2.1. Obliczenia stechiometryczne dla paliw gazowych

5.3. Biogaz w oczyszczalni ścieków

5.4. Biogaz z wysypisk śmieci

6. Biopaliwa 3. i 4. generacji

6.1. Biopaliwa 4. generacji

7. Dodatek

Literatura