Schody i chodniki ruchome. Poradnik konserwatora i eksploatującego

32,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2015 r.
Format A5, s. 170
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-98-5

Treść niniejszej książki dotyczy schodów i chodników ruchomych – historii, budowy, zasad działania oraz zasad eksploatacji z uwzględnieniem wymogów w zakresie bezpiecznego użytkowania. Omówiono w niej również normy i obowiązujące przepisy prawne dotyczące budowy i eksploatacji.
Adresatami książki są kandydaci na konserwatorów, konserwatorzy oraz użytkownicy schodów i chodników ruchomych. Może być ona też pomocą dla uczniów średnich szkół technicznych i dla studentów odpowiednich kierunków wyższych uczelni.
Ilość

 

 

 


Spis treści:
Wstęp 
1. Historia schodów i chodników ruchomych 
1.1. Wynalazek, rozwój techniczny, upowszechnienie 
1.2. Historia schodów i chodników ruchomych w Polsce 
1.3. Rekordy konstrukcyjne dotyczące schodów i chodników ruchomych 
2. Charakterystyka ogólna schodów i chodników ruchomych 
3. Zastosowanie schodów i chodników ruchomych 
4. Podstawowe definicje i parametry 
5. Uproszczona zasada działania przenośników osobowych 
6. Wymagania ogólne i aspekt architektoniczny 
6.1. Transport i montaż 
6.2. Aspekt architektoniczny 
6.3. Schody i chodniki ruchome dostosowane do transportu wózków sklepowych/bagażowych 
7. Budowa schodów i chodników ruchomych 
7.1. Kratownica – konstrukcja nośna 
7.2. Zespół bieżni i szyn (prowadnic) 
7.3. Łańcuchy stopni/palet 
7.4. Stopnie/palety/pas 
7.5. Zespół napędowy i hamulce 
7.6. Napęd ręczny 
7.7. Balustrada 
7.8. System poręczy 
7.9. Obszar przystankowy (płyta grzebieniowa i płyta podłogowa) 
7.10. Obudowa i osłony zabezpieczające 
7.11. Maszynownia i stacja nawrotna 
7.12. Sterowanie 
7.13. Instalacja elektryczna, łączniki główne 
7.14. Systemy oświetlenia 
8. Elektryczne urządzenia zabezpieczające 
9. Konserwacja i badania techniczne przenośników osobowych 
9.1. Wskazówki dotyczące konserwacji przenośników osobowych 
9.2. Badania techniczne przenośników osobowych 
10. Eksploatacja schodów i chodników ruchomych 
10.1. Służba eksploatacyjna 
10.2. Główne zagrożenia eksploatacyjne 
10.3. Instrukcja bezpiecznego użytkowania schodów i chodników ruchomych 
10.4. Czyszczenie elementów zewnętrznych schodów i chodników ruchomych 
10.5. Reklama na schodach i chodnikach ruchomych 
11. Podstawowe akty prawne dotyczące schodów i chodników ruchomych 
12. Podstawowe informacje o dozorze technicznym 
12.1. Dozór techniczny w świetle ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 
12.2. Jednostki dozoru technicznego 
12.3. Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego 
12.4. Schody i chodniki ruchome w świetle ustawy o dozorze technicznym 
12.5. Badania techniczne schodów i chodników ruchomych w aspekcie prawnym 
12.6. Przepisy karne w ustawie o dozorze technicznym 
12.7. Schody i chodniki ruchome w świetle rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym 
12.8. Konserwator i konserwacja schodów i chodników ruchomych na płaszczyźnie prawnej 
13. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 
13.1. Zasady ogólne 
13.2. Zranienia i złamania 
13.3. Brak oddechu 
13.4. Porażenia prądem elektrycznym 
13.5. Zakrztuszenia 
13.6. Ciało obce w oku 
14. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
Literatura 
Ważniejsze akty prawne 
Ważniejsze opracowania i artykuły z czasopism 
Inne 

M. Furman