Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach
search
  • Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach

Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach

52,00 zł
Brutto

Wydanie drugie, 2020 r.

Format A5, s. 301

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-58-0

W książce zebrano wiadomości niezbędne dla osób szkolących się i przygotowujących

do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem i wózków 

specjalizowanych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Całość opracowana jest

w formie pytań i odpowiedzi. Ponadto końcowy rozdział książki zawiera pytania testowe 

wydane przez UDT wraz z opracowanym przez autora kluczem odpowedzi.

Ilość

Spis treści:

Wstęp

1. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące uprawnień do obługi wózków specjalizowanych

1.1. Uprawnienia dodatkowe wymagane przy obsłufze niektórych rodzajów wózków specjalizowanych

1.2. Wózek specjalizowany jako urządzenie podlegające dozorowi technicznemu

2. Wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem

2.1. Udźwig i parametry eksploatacyjne wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem

2.2. Stateczność wózka specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem

2.3. Układy jezdne wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem

2.4. Podstawowe wiadomości dotyczące zasad eksploatacji ogumienia stosowanego w wózkach specjalizowanych

2.5. Podstawowe zasady eksploatacji układów: hamulcowego, kierowniczego i kontroli parametrów pracy układu jezdnego wózka

2.6. Zespoły robocze wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem

2.7. Zespoły i elementy zabezpieczające wózków ze zmiennym wysięgiem

2.8. Osprzęt roboczy wózków ze zmiennym wysięgiem

2.9. Czynności obsługowe operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem

2.10. Praca wózkeim jezdniowym ze zmiennym wysięgiem w warunkach szczególnych

3. Wózki specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

3.1. Udźwig i parametry eksploatacyjne wózków specjalizowanych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

3.2. Stateczność wózka specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

3.3. Budowa i działanie zespołów roboczych wózka specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

3.4. Zespoły i elementy zabezpieczające wózków specjalizowanych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem 

3.5. Czynności obsługowe operatora wózka jezdniowego specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

3.6. Praca w warunkach szczególnych wózkiem jezdniowym specjalizowanym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

4. Wiadomości uzupełniające

4.1. Podstawowe wiadomości o eksploatacji wózków zasilanych paliwem gazowym

4.2. Procedury bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wózków specjalizowanych

5. Testy egzaminacyjne

Literatura