Ślusarstwo ogólne

64,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2014 r.
Format A5, s. 281
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-97-8

W książce zebrano podstawowe wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu ślusarza. Wiadomościom tym nadana jest przystępna forma, uzupełniona licznymi ilustracjami i przykładami.
Książka jest adresowana do kandydatów do zawodu ślusarza, może być też pomocna uczniom szkół zawodowych jako literatura pomocnicza.
Ilość

 

 

 


Spis treści:
Wstęp 
1. Charakterystyka ślusarstwa jako zawodu 
1.1. Rodzaje ślusarstwa 
1.2. Zawody pokrewne ślusarstwu 
2. Podstawy materiałoznawstwa 
2.1. Podstawowe wiadomości o stalach 
2.2. Podstawowe wiadomości o żeliwach 
2.3. Metale nieżelazne i ich stopy 
2.4. Postać fizyczna materiałów stosowanych w pracy ślusarskiej 
3. Wybrane zagadnienia z podstaw rysunku technicznego 
3.1. Podstawowe pojęcia dotyczące rysunku technicznego maszynowego 
3.2. Zasady rzutowania prostokątnego 
3.3. Wymiarowanie – zasady ogólne 
3.4. Przekroje w rysunku technicznym 
3.4.1. Przekroje całkowite 
3.4.2. Przekroje łamane i stopniowane 
3.4.3. Półwidok – półprzekrój 
3.4.4. Przekroje cząstkowe – wyrwania 
3.5. Chropowatość powierzchni 
3.6. Uproszczenia rysunkowe – przedstawianie gwintów na rysunku technicznym 
4. Pomiary warsztatowe 
4.1. Podstawowe pojęcia dotyczące dokładności wymiarowej 
4.2. Wymiary nietolerowane – tolerancje warsztatowe 
4.3. Wymiary tolerowane 
4.3.1. Tolerowanie przy pomocy odchyłek liczbowych 
4.3.2. Tolerowanie przy pomocy symboli 
4.4. Warsztatowe przyrządy pomiarowe 
4.4.1. Podziałka Noniusza – pomiary suwmiarką 
4.4.2. Podziałka Noniusza – pomiary przyrządami mikrometrycznymi 
4.4.3. Inne rodzaje pomiarów warsztatowych 
4.4.4. Podstawowe wiadomości o pomiarze twardości 
5. Przedobróbkowe prace ślusarskie 
5.1. Trasowanie metali 
5.1.1. Stanowisko traserskie i jego wyposażenie 
5.1.2. Zasady trasowania ślusarskiego 
5.1.3 Technika trasowania płaszczyznowego 
5.1.4. Technika trasowania przestrzennego 
5.2. Cięcie, przecinanie i wycinanie metali 
5.2.1. Cięcie, przecinanie i wycinanie ślusarskimi narzędziami ręcznymi 
5.2.2. Elektronarzędzia do cięcia, przecinania i wycinania 
5.2.3. Nożyce gilotynowe 
5.2.4. Piły mechaniczne do metali 
5.2.5. Wykorzystanie pras do przecinania i wycinania 
5.2.6. Urządzenia specjalne do cięcia, przecinania i rozginania 
6. Ślusarska obróbka plastyczna 
6.1. Gięcie prętów, rur i kształtowników 
6.1.1. Gięcie przy pomocy narzędzi ręcznych 
6.1.2. Gięcie ręczne z wykorzystaniem technik pomocniczych 
6.1.3. Giętarki stacjonarne matrycowe 
6.1.4. Giętarki stacjonarne rolkowe 
6.2. Skręcanie prętów i płaskowników 
6.3. Zawijanie i gięcie narożne blach 
6.4. Tłoczenie na zimno i wyoblanie 
6.5. Prostowanie wyrobów metalowych 
7. Obróbkowe prace ślusarskie 
7.1. Piłowanie pilnikami ręcznymi 
7.1.1. Piłowanie płaszczyzn pilnikami ręcznymi 
7.1.2. Piłowanie powierzchni kształtowych pilnikami ręcznymi 
7.1.3. Piłowanie według wzornika – ręczne dorabianie kluczy 
7.2. Pilnikarki 
7.2.1. Pilnikarki obrotowe 
7.2.2. Pilnikarki tłokowe 
7.2.3. Pilnikarki taśmowe 
7.3. Szlifierki warsztatowe w pracach ślusarskich 
7.4. Ślusarska obróbka otworów walcowych 
7.4.1. Parametry skrawania dotyczące wiercenia 
7.4.2. Wiertarki i ich podział 
7.4.3. Uchwyty i narzędzia do prac wiertarskich 
7.4.4. Typowe prace wiertarskie 
7.5. Gwintowanie 
7.5.1. Gwintowanie ręczne przy pomocy narzynek 
7.5.2. Gwintowanie przy pomocy gwintownic ręcznych 
7.5.3. Gwintowanie otworów gwintownikami 
7.5.4. Gwintowanie przy pomocy elektronarzędzi 
7.6. Skrobanie 
7.7. Docieranie 
7.8. Gładzenie i polerowanie 
7.9. Frezowanie kopiujące kluczy 
8. Inne rodzaje prac ślusarskich 
8.1. Połączenia elementów metalowych 
8.2. Połączenia lutowane 
8.2.1. Lutowanie miękkie 
8.2.2. Lutowanie twarde 
8.3. Nitowanie 
8.3.1. Nitowanie ręczne 
8.3.2. Nitowanie maszynowe 
9. Bhp w pracach ślusarskich
Literatura