Nowoczesny inżynier
search
  • Nowoczesny inżynier

Nowoczesny inżynier

66,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2020 r.

Format A5, s. 301

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-60-3

W książce opisano współczesne podstawy inżynierii zarządzania, dążenie do doskonałości jako drogę do poprawy procesów oraz zarządzanie projektami.

Adresatami książki są inżynierowie zatrudnieni w różnych działach gospodarki (w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i innych), a także studenci wyższych uczelni odpowiednich kierunków.

Ilość

Spis treści

Wstęp

DZIAŁ I - Podstawy zarządzania. Inżynieria produkcji

1. Historia zarządzania

1.1. Rewolucja przemysłowa

1.2. Klasyczna szkoła zarządzania

1.3. Szkoła behawioralna

1.4. Szkoła ilościowa

1.5. Szkoła systemowa

2. Funkcje zarządzania

2.1. Planowanie

2.2. Organizowanie

2.3. Motywowanie

2.4. Kontrola 

3. Współczesne metody zarządzania

3.1. Reenginieering

3.2. Benchmarking

3.3. Outsourcing

3.4. Lean Management

3.5. Zarządzanie przez jakość - Total Quality Management

3.6. Time Based Management

3.7. Organizacja oparta na wiedzy

3.8. Organizacje wirtualne i sieciowe

4. System produkcyjny. Wejścia i wyjścia

4.1. Wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego

5. Otoczenie makro i mikro systemu produkcyjnego

5.1. Makrootoczenie

5.2. Mikrootoczenie

6. Klasyfikacja procesów produkcyjnych

6.1. Podstawowy proces wytwórczy - elementy składowe i jego rodzaje

7. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji

8. Planowanie i sterowanie produkcją. Zapasy

8.1. Prognozowanie popytu

8.2. Prognozowanie produkcji

8.3. Sterowanie produkcją

8.4. Zapasy

8.5. Wybrane techniki planowania i sterowania produkcją i zapasami

8.5.1. Planowanie i sterowanie ilościowo-terminowe -CPM

8.5.2. Planowanie i sterowanie zasobami

9. Cykl produkcji

10. Obliczenia produkcyjne

10.1. Obliczenia orientacyjne

10.2. Obliczenia szczegółowe

10.3. Skuteczność i efektywność wykorzystania zasobów

11. Podstawy marketingu

11.1. Analiza SWOT

11.2. Marketing-mix

12. Jakość

13. Przemysł 4.0

Rozdział powstał przy współpracy z mgr inż. Anną Olejnik

DZIAŁ II - LEAN - Dążenie do doskonałości

1. Historia

2. Lean, Six Sigma a może Kaizen? Dążenie do doskonałości nowoczesnych procesów

2.1. Lean Manufacturing

2.1.1. Wartość

2.1.2. Strumień wartości

2.1.3. Ciągły przepływ

2.1.4. Ssanie

2.1.5. Doskonałość - Kaizen

2.2. Six Sigma

2.2.1. Metoda DMAIC

2.2.2. Skuteczność, efektywność, sprawność

2.3. 5S

2.4. TPM

2.5. JIT

2.5.1. Kanban

2.5.2. SMED

2.6. Raport A3

DZIAŁ III - Zarządzanie projektami

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

1.1. Projekt i jego cechy

1.2. Rodzaje projektów

1.3. Triada projektu

2. Etapy zarządzania projektem

2.1. Metodyki zarządzania projektami

2.2. Role w projekcie

2.3. Procesy zarządzania projektem

2.3.1. Cykl życia

2.3.2. Rozpoczęcie

2.3.3. Planowanie

2.3.4. Realizacja i monitorowanie

2.3.5. Zamknięcie

2.3.6. Zasady dobrej współpracy

2.4. Zarządzanie projektem

3. Projekt budowy domu jednorodzinnego - przykład projektu

Podsumowanie

Literatura