Urządzenia stacji paliw płynnych

39,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2016 r.
Format A5, s. 183
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-06-1

W książce przedstawiono budowę, działanie i zasady eksploatacji urządzeń wydawczo-pomiarowych, instalacji, zbiorników i armatury stosowanych na stacjach paliw, a także omówiono przepisy prawne dotyczące występujących w tych stacjach urządzeń i instalacji. Adresatami podręcznika są osoby pragnące podjąć pracę przy obsłudze i konserwacji urządzeń występujących w stacjach paliw płynnych. Książka ta może być też literaturą uzupełniającą dla uczniów i studentów kształcących się na kierunkach technicznych i logistycznych w szkołach średnich i wyższych.
Ilość

 

 

 

Spis treści
Wstęp
1. Podstawowe wiadomości o silnikowych paliwach płynnych
1.1. Charakterystyka paliw płynnych do silników o zapłonie iskrowym
1.2. Spalanie stukowe
1.3. Liczba oktanowa
1.4. Charakterystyka paliw płynnych do silników o zapłonie samoczynnym
1.5. Samozapłon i liczba cetanowa
1.6. Karta charakterystyki paliwa
2. Stacje paliw płynnych
2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące stacji paliw płynnych
2.2. Podstawowe wymagania wobec obiektów i urządzeń na stacji paliw płynnych
3. Magazynowanie paliw płynnych - zbiorniki podziemne
3.1. Podziemne zbiorniki cylindryczne
3.2. Podziemne zbiorniki jedno- i dwupłaszczowe
3.3. Dołowanie podziemnych zbiorników dwupłaszczowych
3.4. Wymagania lokalizacyjne dotyczące zbiorników podziemnych na stacjach paliw płynnych
3.5. Ochrona podziemnych zbiorników paliwowych przed korozją
3.6. Ochrona katodowa
3.7. Czyszczenie podziemnych zbiorników paliw płynnych
3.8. Podziemny zbiornik na paliwa płynne jako urządzenie podlegające dozorowi technicznemu
3.8.1. Rodzaje, formy i terminy badań UDT dla zbiorników podziemnych na paliwa płynne
3.8.2. Procedury i warunki uzyskania decyzji UDT o zezwoleniu na eksploatację zbiornika
3.8.3. Przygotowanie zbiornika do badań przez inspektora UDT - obowiązki eksploatującego
3.9. Pomiary ilości produktu w podziemnym zbiorniku na paliwa płynne
3.9.1. Pomiary ilości produktu w zbiorniku przy pomocy sondy pomiarowej
3.9.2. Pomiary ilości produktu w zbiorniku przy pomocy przymiaru sztywnego
3.10. Litrażowanie i legalizacja zbiorników na paliwa płynne
4. Instalacje rurociągowe i armatura eksploatacyjna stacji palw płynnych
4.1. Elementy i zadania rurociągu ssawnego do odmierzacza paliw
4.2. Rurociąg spustowy - budowa i zadania
4.3. Instalacje: odprowadzania oparów i oddechowa
4.4. Zawory oddechowe i bezpieczniki przeciwogniowe
4.5. Współdziałanie instalacji podczas tankowania pojazdu
4.6. Współdziałanie instalacji podczas spustu produktu do zbiornika
4.7. Instalacja odwadniająca
5. Odmierzacz paliw ciekłych
5.1. Podstawowe wiadomości o budowie i działaniu odmierzacza paliw ciekłych
5.2. System VRS
5.3. Dokładność dawkowania i legalizacja odmierzacza paliw ciekłych
6. Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ppoż.
Literatura