Nawigacja satelitarna w praktyce
search
  • Nawigacja satelitarna w praktyce

Nawigacja satelitarna w praktyce

66,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2016 r.
Format A5, s. 291
Okładka kartonowa kolorowa
ISBN 978-83-62760-91-6

W książce opisano w sposób przystępny aktualny stan stosowanej nawigacji satelitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w praktyce.
Książka jest adresowana przede wszystkim do aktualnie czynnych zawodowo oraz przyszłych nawigatorów, geodetów i specjalistów wojskowych i kandydatów do tych zawodów, a także do uczniów odpowiednich szkół technicznych i studentów wyższych uczelni, jako literatura pomocnicza.
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Wstęp do tematu nawigacji
2. Rys historyczny nawigacji satelitarnej
2.1. Geneza satelitarnego pozycjonowania
2.2. Budowa systemu BeiDou
3. Architektura gnss
3.1. System GPS
3.2. System GLONASS
4. Zastosowanie systemów nawigacji satelitarnej
4.1. Transport
4.2. Służby mundurowe i ratownicze
4.3. Pozostałe zastosowania systemów nawigacyjnych
5. Czas w nawigacji satelitarnej
6. Układy odniesienia w nawigacji satelitarnej
6.1. Kształt Ziemi i jego przybliżenia
6.2. Systemy i układy odniesienia stosowane w nawigacji satelitarnej
7. Metody pomiarów w nawigacji satelitarnej
7.1. Zasada wyznaczania pozycji
7.2. Pomiary metodą kodową
7.3. Model pozycjonowania
7.4. Metody śledzenia kodu P
7.5. Pomiary metodą fazową
8. Błędy występujące w pomiarach satelitarnych
8.1. Efemerydy satelitów
8.2. Opóźnienie jonosferyczne
8.3. Opóźnienie troposferyczne
8.4. Wielotorowość sygnału
8.5. Błąd zegara satelity
8.6. Błędy odbiorników
9. Dokładność satelitarnego pozycjonownia
9.1. Współczynnik geometryczny DOP
9.2. Jaka jest dokładność GPS?
10. Opis ruchu sztucznego satelity
10.1. Ruch satelity w ziemskim polu grawitacyjnym
11. Aspekty techniczne satelitarnego pozycjonowania
11.1. Budowa i działanie odbiornika GNSS
11.2. Format transmisji danych RTCM
11.3. Format wymiany danych RINEX
12. Techniki pomiarów satelitarnych
12.1. Pozycjonowanie absolutne
12.2. Precyzyjne pozycjonowanie absolutne
12.3. Pozycjonowanie różnicowe
12.4. Pozycjonowanie względne
13. Aktywna sieć geodezyjna eupos
14. Pomiary satelitarne w geodezji
14.1. Integracja odbiorników GNSS z tachimetrami elektronicznym
15. Inne zaawansowane technologie w połączeniu z gnss
15.1. Systemy nawigacji inercjalnej
15.2. Bezzałogowe statki latające
15.3. Batymetria
16. Praktyczne eksperymenty pomiarowe
16.1. Eksperyment numer 1 – analiza dokładności pionowej techniki RTN
16.2. Eksperyment numer 2 – analiza przydatności systemu GLONASS w pomiarach RTK
Słownik podstawowych pojęć stosowanych w nawigacji
Angielsko-polski słownik pojęć nawigacyjnych i geodezyjnych
Bibliografia