Praktyczne podstawy mechatroniki
search
  • Praktyczne podstawy mechatroniki

Praktyczne podstawy mechatroniki

49,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2022 r.

Format A5, s. 213

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-96-2

W książce w sposób zwięzły przedstawiono wiadomości z dziedzin techniki mających zastosowanie w mechatronice. Omówiono też sposoby montażu i uruchamiania urządzeń i systemów mechatronicznych. Adresatami książki są osoby zawodowo związane z eksploatacją układów mechatronicznych.

Recenzent: dr inż. Dariusz Szybicki

Ilość

Spis treści:

1. Wstęp

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

2.1. Zasady bezpiecznego postępowania podczas pracy

3. Pomiary warsztatowe

3.1. Proste narzędzia pomiarowe i kontrolne

3.2. Przyrządy suwmiarkowe

3.3. Mikrometry

3.4. Przyrządy zegarowe

3.5. Płytki interferencyjne

3.6. Konserwacja sprzętu mierniczego

3.7. Laserowy pomiar odległości

3.8. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe

4. Tolerancje i pasowania

4.1. Zasada stałego wałka i stałego otworu

4.2. Tolerancje

4.3. Pasowania

4.4. Chropowatość powierzchni

5. Połączenia części maszyn

5.1. Połączenia nierozłączne

5.2. Połączenia rozłączne

6. Systemy komputerowego wsparcia projektowania i produkcji

6.1. System planowania zasobów produkcji MRP II

6.2. Systemy PPC

6.3. System MMRP/PLATINUM

6.4. System technicznego wsparcia produkcji CAD

6.5. Sysytem projektowania technologicznego CAM

6.6. Zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE

7. Podstawy technologii

7.1. Odlewnictwo- pojęcia podstawowe

7.2. Obróbka plastyczna

7.2.1. Walcowanie

7.2.2. Wyciskanie

7.2.3. Kucie i prasowanie

7.2.4. Ciągnięnie

7.3. Obróbka skrawaniem

7.3.1. Narzędzia i ich materiały

7.3.2. Budowa narzędzi skrawających

7.3.3. Materiały ścierne

7.3.4. Obrabiarki do obróbki skrawaniem

7.4. Obróbka ręczna

7.4.1. Trasowanie

7.4.2. Ścinanie, wycinanie i przecinanie metali

7.4.3. Piłowanie

7.4.4. Wiercenie

8. Główne grupy materiałów inżynierskich i ich podstawowe właściwości 

8.1. Projektowanie i dobór materiałów

9. Wprowadzenie do montażu mechanicznego

9.1. Montaż połączeń z wciskiem

9.2. Montaż połączeń skurczowych

9.3. Montaż połączeń przez roztłaczanie

9.4. Montaż połączeń gwintowych

9.5. Montaż połączeń kształtowych

9.6. Montaż połączeń podatnych

9.7. Montaż połączeń rurowych

9.8. Montaż łożysk ślizgowych

9.9. Montaż łożysk tocznych

9.10. Montaż napędów hydraulicznych i pneumatycznych

9.11. Montaż główny maszyn i urządzeń

10. Pneumatyka- pojęcia podstawowe

10.1. Urządzenia wytwarzające

10.2. Zbiorniki i sieci sprężonego powietrza

10.3. Systemy przygotowanie powietrza

10.4. Pneumatyczne elementy wykonawcze

10.5. Zawory rozdzielające

11. Czujniki

11.1. Czujniki mechaniczne

11.2. Czujniki indukcyjne

11.3. Czujniki pojemnościowe

11.4. Czujniki optyczne

11.5. Czujniki temperatury

11.6. Czujniki ultradźwiękowe

11.7. Emkodery

12. Dokumentacja obsługi urządzeń mechatronicznych

12.1. Eskploatacja

13. Moduł sterowania 

13.1. Języki programowania PLC

13.2. Systemy liczbowe

13.3. Algebra Boole'a

14. Uruchamianie systemów mechatronicznych

14.1. Pomiary podczas uruchomienia systemów mechatronicznych

15. Monitorowanie procesów urządzeń i systemów mechatronicznych

15.1. Sygnały diagnostyczne

15.2. Termografia

15.3. Wibrometria

15.4. Ultradźwięki i badania akustyczne

15.5. Analiza oleju

16. Bibliografia