Technik antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB. Poradnik praktyczny

55,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2012 r.
Format A5, s. 248
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-26-8

W książce zostały przedstawione podstawy teoretyczne telewizji cyfrowej DVB, omówiono systemy dystrybucji stosowanych elementów i zespołów oraz zagadnienia ochrony odgromowej, przepięciowej, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
Książka jest adresowana do osób związanych zawodowo z eksploatacją telewizji cyfrowej, jak też do osób pragnących zdobyć kwalifikacje technika antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB.
Ilość

 

 

 

Spis treści:
Wstęp
1. Podstawy transmisji telewizji cyfrowej
2. Standardy emisyjne DVB
3. Modulacje – podstawy
3.1. Diagram konstelacji
3.2. Modulacja QPSK
3.3. Modulacja QAM
3.4. Modulacja PSK
3.5. Modulacja APSK
3.6. Modulacja COFDM
4. Strumień transportowy
4.1. Informacja Systemowa (Program Specific Information-PSI)
4.2. System Informacji o Usługach (Service Information-SI)
4.3. Urządzenia pomiarowe
5. Parametry jakościowe sygnału cyfrowego
6. Systemy dystrybucji
6.1. Antenowa instalacja indywidualna
6.2. Antenowa instalacja zbiorowa
6.3. Telewizja kablowa
7. Systemy rozdzielcze
7.1. System połączeń gwiazdowych
7.2. System przelotowy
7.3. System odgałęźny
7.4. Systemy mieszane
8. Antenowe zestawy odbiorcze
8.1. Telewizja satelitarna
8.1.1. Anteny
8.1.2. Konwertery satelitarne
8.1.3. Przełączniki konwerterów
8.1.4. Technika instalacyjna
8.2. Telewizja naziemna
8.2.1. Anteny
8.2.2. Technika instalacyjna
8.2.3. Urządzenia masztowe
9. Urządzenia dystrybucyjne
9.1. Stacje czołowe
9.2. Urządzenia systemów optycznych
9.3. Wzmacniacze
9.3.1. Magistralne
9.3.2. Dystrybucyjne
9.3.3. Budynkowe
9.3.4. Abonenckie
9.3.5. Kanałowe
9.4. Modulatory
9.5. Multiswitche
10. Elementy bierne
10.1. Gniazda abonenckie
10.2. Rozgałęźniki abonenckie
10.3. Odgałęźniki abonenckie
10.4. Filtry
11. Kable
11.1. Koncentryczne
11.2. Światłowodowe
11.3. Podstawowa diagnostyka
12. Urządzenia odbiorcze
13. Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD)
13.1. SatNet
13.1.1. Wprowadzenie
13.1.2. Przegląd dostępnych opcji
13.1.3. Przykłady
13.2. FRDesigner
13.2.1. Wprowadzenie
13.2.2. Przegląd dostępnych opcji konfiguracyjnych
13.2.3. Przykład
14. Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji antenowych
15. Porażenie prądem elektrycznym
16. Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym
16.1. Zasady ogólne
16.2. Sztuczne oddychanie
17. Słownik DVB
18. Dodatek
M. Brzęcki