Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach
search
  • Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach

Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach

29,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2018r.
Format A5, s. 95
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-24-5

Książka zawiera przystępne omówienie zasadniczych problemów techniczno-ekonomicznych na przykładzie eksploatacji małej elektrociepłowni przemysłowej z kotłami opalanymi miałem węglowym. Adresowana jest do osób dozoru zatrudnionych w małych elektrociepłowniach.

Publikacja ta po dokonaniu jedynie drobnych uzupełnień i zmian oraz usunięciu fragmentów zdezaktualizowanych jest powtórzeniem treści książki pt.'Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach' autorstwa Kazimierza Buczka wydanej w 2001 roku, recenzowanej przez mgr inż. Andrzeja Zdzienickiego.
Ilość

Spis treści:
Wstęp
Zestawienie zastosowanych oznaczeń
Objaśnienia do zastosowanych oznaczeń
Wybrane symbole graficzne
1. Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach
1.1. Elektrownie, ciepłownie, elektrociepłownie
1.2. Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej
1.3. Paliwa stosowane w układach kogeneracyjnych
2. Straty w procesie produkcji energii cieplnej i elektrycznej
2.1. Straty węgla na drodze od kopalni do kotłowni
2.2. Straty cieplne kotła parowego
2.2.1. Strata kominowa (wylotowa)
2.2.2. Strata paleniskowa
2.2.3. Strata odmulania
2.2.4. Strata do otoczenia
2.3. Straty stacji redukcyjno-schładzających, rurociągów, rozdzielaczy i armatury
2.3.1. Straty stacji redukcyjno-schładzającej
2.3.2. Straty rozdzielaczy, armatury i rurociągów
2.4. Straty turbozespołu
2.4.1. Straty w turbinie
2.4.1.1. Straty wewnętrzne
2.4.1.2. Straty zewnętrzne turbiny
2.4.2. Straty w przekładni obrotów
2.4.3. Straty prądnicy
3. Zużycie energii na potrzeby własne EC
3.1. Zużycie energii cieplnej
3.2. Zużycie energii elektrycznej
4. Bilans energetyczny elektrociepłowni
4.1. Założenia i informacje ogólne
4.2. Obliczenia bilansowe
4.2.1. Kotły parowe
4.2.2. Strata rurociągów i rozdzielacza-od kotłów do turbin
4.2.3. Bilans turbozespołów
4.2.4. Bilans schładzacza pary
4.2.5. Bilans rozprężacza odmulin i odsolin
4.2.6. Bilans wymiennika ciepła odmulin i odsolin
4.2.7. Bilans odgazowywacza wody łącznie z wymiennikami ciepła oparów
4.2.8. Bilans stacji wymienników ciepła
4.2.9. Bilans skraplaczy przecieków pary z dławnic turbin
5. Dobór ekonomicznych obciążeń podstawowych urządzeń EC
6. Ocena pracy elektrociepłowni
6.1. Sprawność energetyczna podstawowych urządzeń
6.2. Sprawność ogólna elektrociepłowni
6.3. Zużycie paliwa na jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej
6.4. Zużycie energii na potrzeby własne EC
6.5. Wskaźnik kogeneracji
6.6. Jednostkowy koszt produkcji energii
7. Koszty wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowni
Literatura

K. Buczek