Ujęcia wody pitnej i jej uzdatnianie

33,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2019 r.
Foramt A5, s. 130
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-51-1

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uzdatniania wody. Przeznaczona jest dla użytkowników wody pitnej.

Ilość

 

 

 

Spis treści:
Wstęp
1. Jakość i parametry wód podziemnych ze studni kopanych oraz głębinowych
1.1. Ujęcia wód podziemnych
1.1.1. Zabezpieczenie studni kopanych
1.2. Charakterystyczne dla wód podziemnych domieszki wymagające redukcji w procesach uzdatniania
1.3. Akty prawne związane z jakością wód podziemnych
2. Charakterystyka wody pobieranej z ujęć powierzchniowych
2.1. Akty prawne związane z jakością wody powierzchniowej 
2.2. Akty prawne związane z poborem wody
2.2.1. Pozwolenia wodno-prawne
2.2.2. Strefy ochrony ujęć
2.3. Parametry jakie powinna spełniać woda przeznaczona do spożycia 
2.4. Ujęcia wody powierzchniowej
3. Charakterystyka wód infiltracyjnych
4. Najczęściej stosowane procesy uzdatniania wód podziemnych
4.1. Odkwaszanie wody
4.2. Usuwanie twardości
4.3. Ususwanie żelaza i manganu
4.4. Ususwanie siarkowodoru i amoniaku
4.5. Usuwanie związków organiczych i mikroorganizmów
5. Urządzenia wykorzystywane w uzdanianiu wód podziemnych
5.1. Urządzenia napowietrzające
5.2. Utlenianie chemiczne
5.3. Filtry pospieszne ciśnieniowe oraz filtry otwarte
5.4. Wymienniki jonowe
5.4.1. Cykle pracy jonitów
5.5. Adsorpcja na węglu aktywnym
5.6. Dezynfekcja wody
5.6.1. Dezynfekcja fizyczna w użyciem lapm UV
5.6.2. Dezynfekcja chemiczna
6. Metody uzdatniania stosowane w przypadku studni indywidualnych
6.1. Potencjalne źródła rozwoju mikroorganizmów i wtórnego zanieczyszczenia instalacji
7. Procesy uzdatniania stosowane dla wód pobieranych z ujęć powierzchniowych
7.1. Cedzenie wody
7.2. Utlenianie
7.3. Koagulacja
7.4. Sedymentacja
7.5. Flotacja
7.6. Linie technologiczne dozowania środków chemicznych
7.7. Komory reakcji z mieszadlami
8. Kontrola procesów przez laboratoria oraz analizatory elektroniczne działające on-line
9. Zbiorniki wody
10. Pompownie wddy
11. Automatyzacja procesów produkcyjnych
12. Uzdatnianie wody basenowej
12.1. Korekta pH
12.2. Filtracja wody
12.3. Dezynfekcja wody
12.4. Walka z glonami
12.5. Inne czynności związane z utrzymaniem czystości wody basenowej
13. Zakończenie
Akty prawne
Literatura