Podstawy kominiarstwa

45,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2008 r.
Format A5, s. 216
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-89387-55-4

Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe wiadomości o kominiarstwie poszerzone o wiadomości z dziedziny budownictwa, fizyki gazów i rysunku zawodowego. Ponadto omówione zostały obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa budowlanego.
Książka może służyć uczestnikom kursów kominiarskich oraz osobom pragnącym poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie.
Ilość

 

 

 

Spis treści
1. Wstęp
2. Krótki rys historyczny oraz rola i znaczenie kominiarstwa
2.1. Historia kominiarstwa
2.2. Kominiarz jako rzemieślnik, doradca, opiniodawca współpracujący z organami administracji państwowej
3. Podstawowe wiadomości z budownictwa
3.1. Klasyfikacja budynków i ich odporność ogniowa
3.2. Ochrona przeciwpożarowa
3.3. Profilaktyka przeciwpożarowa
3.4. Elementy i ustroje konstrukcyjne budynków
3.4.1. Fundamenty
3.4.2. Ściany
3.4.3. Zasady murowania ścian z przewodami kominowymi
3.4.4. Stropy i nadproża
3.4.5. Schody
3.4.6. Dachy i stropodachy
3.4.7. Izolacje
3.4.8. Instalacje w budynku
3.4.9. Podstawowe roboty tynkarskie
3.5. Elementy nienośne w budynku
4. Kominy
4.1. Kominy ceglane
4.2. Kominy kamionkowe
4.3. Kominy stalowe
4.4. Kominy przemysłowe
4.5. Oznaczenia systemów kominowych
5. Budowlany rysunek zawodowy
5.1. Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne
5.2. Oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych
5.3. Zasady wymiarowania i opisywania rysunków
5.4. Podstawy dokumentacji budowlanej
5.5. Zasady czytania dokumentacji rysunkowej
6. Materiałoznawstwo
6.1. Materiały budowlane, ich podział i zastosowanie
6.1.1. Surowce występujące w przyrodzie w stanie naturalnym
6.1.2. Półfabrykaty otrzymywane z produktów surowych poddanych wstępnym procesom technologicznym
6.3.1. Materiały pochodzenia sztucznego
6.4.1. Cechy fizyczne, mechaniczne i chemiczne materiałów budowlanych
6.2. Paliwa – materiały opałowe, ich podział i zastosowanie
6.2.1. Paliwa pochodzenia naturalnego
6.2.2. Paliwa pochodzenia sztucznego
6.2.3. Paliwa ze źródeł odnawialnych
6.2.4. Procesy zachodzące podczas spalania paliw
6.2.5. Spalanie odpadów w paleniskach domowych – zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
7. Podstawowe wiadomości z fizyki o cieple
7.1. Ciepło jako energia, podstawowe wiadomości energetyczne
7.2. Przebiegi cieplne
7.3. Przenoszenie ciepła
7.4. Straty ciepła
7.5. Ruch gazów w piecach
7.6. Opory ruchu gazów
7.7. Jak się kręci dym w kominie
8. Ciąg kominowy, nasady kominowe
8.1. Wentylacja w budynkach – wymagania i zagrożenia
9. Narzędzia kominiarskie
10. Piece, kotły i kotłownie
10.1. Kotły na paliwo stałe i sposoby ich czyszczenia
10.2. Kotły gazowe
10.3. Kotły olejowe
10.4. Kominki
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz sprzęt ochrony osobistej
12. Technika wykonywania robót kominiarskich
12.1. Czynności przygotowawcze i wstępne – dobór sprzętu i narzędzi
12.2. Linowanie przewodów kominowych na dachu
12.3. Czyszczenie przewodów kominowych przez otwory wycierowe
12.4. Sposoby uwalniania części kompletu linowego zahaczonych w przewodzie kominowym
12.5. Sposoby usuwania zatkań przewodów kominiarskich
12.6. Czyszczenie łączników kominowych
12.7. Usuwanie sadzy ze spadów kominkowych
12.8. Czyszczenie kominów przełazowych przez przechodzenie (sztajgowanie)
12.9. Czyszczenie kanałów przełazowych
12.10. Czyszczenie kotłów centralnego ogrzewania
12.11. Czyszczenie czopuchów
12.12. Tradycyjne wypalanie kominów
12.13. Ługowanie i gracowanie kominów
12.14. Sprawdzanie nowo wybudowanych przewodów
13. Obowiązujące przepisy i zarządzenia
13.1. Regulamin czynności kominiarskich
13.2. Kodeks etyczny mistrza kominiarskiego
14. Zagrożenia zdrowia i życia w służbie kominiarskiej – pierwsza pomoc
14.1. Niektóre instrukcje postępowania ratowniczego w nagłych stanach zagrożenia życia
Literatura