Bhp na budowie
search
  • Bhp na budowie

Bhp na budowie

40,00 zł
Brutto
Wydanie drugie, 2016 r.
Format A5, s. 162
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-79-4

W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.
Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru, a w szczególności do brygadzistów, mistrzów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.
W niniejszym drugim wydaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący w dniu 30.11.2015 r.
Ilość


Spis treści
1. Wstęp 
2. Plac budowy 
2.1. Warunki socjalne i higieniczne 
2.2. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na placu budowy 
3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego w zakresie bhp 
3.1. Przygotowanie planu BIOZ 
4. Koordynator do spraw bezpieczeństwa pracy na budowie 
5. Maszyny do robót budowlanych 
5.1. Zasady ogólne 
5.2. Maszyny do robót ziemnych 
5.3. Wymagania dotyczące użytkowania maszyn do robót ziemnych 
5.4. Kwalifikacje operatorów maszyn budowlanych 
5.5. Obowiązki pracodawców 
5.6. Kontrola użytkowanych maszyn do robót ziemnych 
6. Maszyny ręczne w budownictwie 
6.1. Piły ręczne używane w budownictwie 
6.2. Spalinowa pilarka łańcuchowa 
6.3. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym 
7. Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych 
8. Drabiny w budownictwie 
8.1. Wymagania eksploatacyjne wobec drabin przenośnych 
8.2. Obowiązki pracodawcy 
8.3. Kontrola użytkowanych drabin 
9. Rusztowania 
9.1. Zestawienie norm dotyczących rusztowań 
10. Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu podstawowych robót budowlanych 
10.1. Roboty ziemne 
10.2. Roboty spawalnicze 
10.2.1. Spawanie gazowe 
10.2.2. Spawanie elektryczne 
10.3. Roboty zbrojarskie 
10.4. Roboty rozbiórkowe 
10.5. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe 
10.6. Roboty stolarskie 
10.7. Roboty malarskie 
10.7.1. Zagrożenie rozpuszczalnikami w budownictwie 
10.8. Roboty dachowe i dekarskie 
10.8.1. Rodzaje dachów 
10.9. Prace na wysokości 
10.10. Roboty murarskie i tynkarskie 
10.11. Roboty ciesielskie 
10.12. Roboty betonowe i żelbetowe 
10.13. Zagrożenie krzemionką w budownictwie 
10.14. Roboty montażowe 
11. Ochrona zdrowia pracowników w środowisku pracy w budownictwie 
12. Wypadki w budownictwie 
12.1. Praca na wysokościach 
12.2. Wypadki przy pracach na dachach 
13. Zasady dokonywania samokontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie 
14. Ryzyko zawodowe 
15. Przykładowe listy kontrolne
Literatura 

T. Laurowski