Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na operatorów koparek, ładowarek i koparkoładowarek w   pełnym zakresie uprawnień
search
  • Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na operatorów koparek, ładowarek i koparkoładowarek w   pełnym zakresie uprawnień

Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na operatorów koparek, ładowarek i koparkoładowarek w pełnym zakresie uprawnień

62,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2016 r.
Format A5, s. 196
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-99-2

Książka zawiera pytania i odpowiedzi, w pełnym zakresie uprawnień, dla kandydatów na operatorów koparek, ładowarek i koparkoładowarek. Zakres i poziom pytań i odpowiedzi odpowiada obowiązującym programom na kursach operatorów.
Adresatami książki są uczestnicy kursów dla operatorów.
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Wymagania kwalifikacyjne wobec operatorów koparek jednonaczyniowych, ładowarek jednonaczyniowych i koparkoładowarek w zakresie wszystkich klas uprawnień
2. Użytkowanie eksploatacyjne
2.1. Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji
2.2. Podstawowe materiały eksploatacyjne
2.3. Układy automatycznego smarowania
2.4. Zadania operatora w okresie eksploatacji maszyn do robót ziemnych
2.5. Obsługa techniczna maszyn i jej rodzaje
2.6. Dokumentacja eksploatacyjna maszyn do robót ziemnych
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3.1. Wiadomości ogółne o bhp i wypadki przy pracy
3.2. Bezpieczna maszyna, miejsce pracy i operator
3.3. Warunki szczególnie niebezpieczne
3.4. Zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych 
3.5. Ochrona przeciwopożarowa
3.6. Pierwsa pomoc w nagłych wypadkach
4. Podstawy elektrotechniki
4.1. Wiadomości ogólne o układach elektrycznych
4.2. Elementy instalacji elektrycznej maszyny
4.3. Typowe usterki i przyczyny niedomagań instalacji elektrycznej
5. Silniki spalinowe wysokoprężne
5.1. Budowa i zasada pracy silnika spalinowego wysokoprężnego
5.2. Emisja spalin
5.3. Typowe usterki i przyczyny niedomagań silników spalinowych 
6. Elementy hydrauliki
6.1. Wiadomości ogólne o napędach hydraulicznych
6.2. Budowa układów hydraulicznych hydrostatycznych
6.3. Typowe usterki i przyczyny niedomagań napędów hydraulicznych
7. Budowa i charakterystyka techniczna koparek, ładowarek i koparkoładowarek
7.1. Ogólne wiadomości o maszynach do robót ziemnych
7.2. Budowa i charakterystyka techniczna koparek jednonaczyniowych
7.3. Budowa i charakterystyka techniczna ładowarek jednonaczyniowych 
7.4. Budowa i charakterystyka techniczna koparkoładowarek
7.5. Układy napędowe i jezdne koparek, ładowarek i koparkoładowarek
8. Technologia, mechanizacja i organizacja robót ziemnych
8.1. Rodzaje gruntów i ich podział na kategorie
8.2. Podstawowe pojęcia technologiczne związane z robotami ziemnymi
8.3. Wiadomości ogólne o robotach ziemnych
8.4. Praca maszyn do robót ziemnych w pobliżu wykopów
8.5. Techniki pracy koparkami jednonaczyniowymi
8.6. Techniki pracy ładowarkami jenonaczyniowymi 
8.7. Techniki pracy koparkoładowarkami
8.8 Zasady współpracy z innymi maszyanami i środkami transportu
8.9. Dokumentacja produkcyjna
9. Wybrane zagadnienia z podstaw psychologii pracy i zasad dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim oraz zarządzania w przedsiębiorstwie
Literatura
P. Sosiński