• Wydanie drugie, 2016 r. Format A5, s. 162 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-79-4 W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.Książka adresowana jest do osób...

  36,00 zł
 • Wydanie trzecie, 2015 r. Format A5, s. 80 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-51-0 W książce zebrano najważniejsze wiadomości na temat wykonywania ścianek działowych i sufitów podwieszanych przez zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na stalowym ruszcie. W niniejszym trzecim wydaniu uwzględniono wykonywanie poddaszy, zabudowy ścian i...

  21,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2016 r. Format B5, s. 340 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-87-9 W książce przedstawiono wiadomości dotyczące instalacji ekologicznych stosowanych w budynkach mieszkalnych w celu obniżenia ich energochłonności, zużycia wody wodociągowej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Rozwiązania te stanowią alternatywę dla...

  63,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015 r. Format A5, s. 108 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-07-7 Wiadomości będące treścią niniejszej książki stanowią niezbędne minimum wiedzy z zakresu konserwacji podestów ruchomych przejezdnych.Adresatami książki są osoby pragnące uzyskać uprawnienia do konserwacji tych podestów.

  30,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015 r. Format A5, s. 140 Okładka kartonowa kolorowa ISBN 978-83-62760-67-1 W książce omówiono budowę, zastosowanie i zasady eksploatacji, zwłaszcza konserwacji, wózków paletowych, magazynowych i podnośników stołowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przepisów bhp i przepisów dozoru technicznego.Adresatami książki są przede...

  30,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015r.Format A5, s. 198Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-62760-55-8W książce przedstawiono wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać kandydaci na operatorów recyklerów, remonterów i skrapiarek. Omówiono budowę tych maszyn roboczych, zasady eksploatacji, technologię robót oraz zasady bhp.Książka jest przeznaczona dla...

  37,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2016 r.Format A5, s. 196Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-62760-99-2Książka zawiera pytania i odpowiedzi, w pełnym zakresie uprawnień, dla kandydatów na operatorów koparek, ładowarek i koparkoładowarek. Zakres i poziom pytań i odpowiedzi odpowiada obowiązującym programom na kursach operatorów.Adresatami książki są uczestnicy kursów...

  35,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015 r. Format B5, s. 190 Okładka kartonowa kolorowa ISBN 978-83-62760-83-1 Opisy wykonywania balustrad i elementów ogrodzeń stanowią w tej książce bazę szczegółowego omówienia i zaprezentowania za pomocą ilustracji narzędzi kowalskich i sposobów nadawania kształtów elementom metalowym przez obróbkę plastyczną.Książka, dzięki...

  51,00 zł
 • Wydanie drugie poprawione, 2017 r.Format A5, s. 216Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-13-9W książce omówiono podstawowe rodzaje podnośników pojazdów oraz podnośników do częściowego unoszenia pojazdów, wyprodukowanych przez wytwórców krajowych i zagranicznych.Książka jest adresowana do użytkowników tych urządzeń (w tym do operatorów i...

  39,00 zł
 • Wydania drugie, 2017 r.Format A5, s. 307Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-16-0Książka zawiera podstawowy zakres wiadomości z budownictwa. Obejmuje wiedzę z zakresu przygotowania, organizacji i przebiegu procesu budowlanego. Całość ujęta jest w formie 359 pytań i odpowiedzi.Książka jest przeznaczona dla osób podnoszących swoje kwalifikacje...

  49,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2017 r.Format A5, s. 83Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-17-7Treść książki stanowią opisy budowy, zasad działania poszczególnych zespołów kos spalinowych i technik pracy tymi kosami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.Jest ona przeznaczona dla operatorów i użytkowników.

  19,00 zł
 • Wydanie drugie poprawione i uzupełnioneFormat A5, s. 180Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-14-6Książka omawia konstrukcję podestów wiszących oraz uwzględnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 1808: 2015-05Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień operatora podestów...

  32,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2017 r.Format 13,5 x 21,5 cm, s. 127Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-15-3Słownik adresowany jest do spawaczy i osób nadzoru spawalniczego. Zawiera najważniejsze terminy związane z najnowszymi technikami i procesami spajania.Zawiera transkrypcję fonetyczną.

  25,00 zł
Pobierz katalog