• Wydanie drugie, 2016 r. Format A5, s. 162 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-79-4 W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.Książka adresowana jest do osób...

  36,00 zł
 • Wydanie trzecie, 2015 r. Format A5, s. 80 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-51-0 W książce zebrano najważniejsze wiadomości na temat wykonywania ścianek działowych i sufitów podwieszanych przez zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na stalowym ruszcie. W niniejszym trzecim wydaniu uwzględniono wykonywanie poddaszy, zabudowy ścian i...

  21,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2016 r. Format B5, s. 340 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-87-9 W książce przedstawiono wiadomości dotyczące instalacji ekologicznych stosowanych w budynkach mieszkalnych w celu obniżenia ich energochłonności, zużycia wody wodociągowej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Rozwiązania te stanowią alternatywę dla...

  63,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015 r. Format A5, s. 108 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-07-7 Wiadomości będące treścią niniejszej książki stanowią niezbędne minimum wiedzy z zakresu konserwacji podestów ruchomych przejezdnych.Adresatami książki są osoby pragnące uzyskać uprawnienia do konserwacji tych podestów.

  30,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015 r. Format A5, s. 140 Okładka kartonowa kolorowa ISBN 978-83-62760-67-1 W książce omówiono budowę, zastosowanie i zasady eksploatacji, zwłaszcza konserwacji, wózków paletowych, magazynowych i podnośników stołowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przepisów bhp i przepisów dozoru technicznego.Adresatami książki są przede...

  30,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015r.Format A5, s. 198Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-62760-55-8W książce przedstawiono wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać kandydaci na operatorów recyklerów, remonterów i skrapiarek. Omówiono budowę tych maszyn roboczych, zasady eksploatacji, technologię robót oraz zasady bhp.Książka jest przeznaczona dla...

  37,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2016 r.Format A5, s. 196Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-62760-99-2Książka zawiera pytania i odpowiedzi, w pełnym zakresie uprawnień, dla kandydatów na operatorów koparek, ładowarek i koparkoładowarek. Zakres i poziom pytań i odpowiedzi odpowiada obowiązującym programom na kursach operatorów.Adresatami książki są uczestnicy kursów...

  42,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015 r. Format B5, s. 190 Okładka kartonowa kolorowa ISBN 978-83-62760-83-1 Opisy wykonywania balustrad i elementów ogrodzeń stanowią w tej książce bazę szczegółowego omówienia i zaprezentowania za pomocą ilustracji narzędzi kowalskich i sposobów nadawania kształtów elementom metalowym przez obróbkę plastyczną.Książka, dzięki...

  51,00 zł
 • Wydanie drugie, 2019 r.Format A5, s. 356Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-65382-33-7W książce omówiono podstawowe rodzaje żurawi przeładunkowych, w tym: żurawie ogólnego przeznaczenia na typowych pojazdach, żurawie przejezdne wzdłuż platformy pojazdu, żurawie do przeładunku drewna, żurawie przemysłowe, oraz podano przykłady ich użytkowania. W oparciu o...

  53,00 zł
 • Wydanie trzecie, 2019 r.Format A5, s. 224Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-56-6Książka zawiera przegląd konstrukcji i cech użytkowych zawiesi stosowaych w różnych rodzajach i typach dźwignic. Przedstawiono w niej elementarne zasady statyki i wytrzymałości zawiesi, a także omówiono zasady bezpieczeństwa i racjonalnej ich eksploatacji. Książka...

  32,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2019 r.Foramt A5, s. 130Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-51-1Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uzdatniania wody. Przeznaczona jest dla użytkowników wody pitnej.

  28,00 zł
 • Wydanie drugie, 2019 r.Format A5, s. 161Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-55-9W książce zebrano wiadomości dotyczące budowy, obsługi i konserwacji żurawi stacjonarnych w zakresie wymaganym od kandydatów do obsługi oraz konserwatorów.Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o odpowiednie uprawnienia do obsługi lub konserwacji żurawi...

  32,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2019 r.Format A5, s. 174Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-50-4Książka zawiera przystępne omówienie budowy i kinematyki manipulatorów. Zawiera też opisy podstaw programowania, zasady eksploatacji i bezpieczeństwa.Książka ta jest przeznaczona dla osób związanych z pracą w służbach utrzymania ruchu parku maszynowego...

  40,00 zł
 • Wydanie czwarte, 2019 r.Format A5, s. 200Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-26-9Książka zawiera wiadomości niezbędne do racjonalnego i bezpiecznego wykonywania zawodu palcza kotłów centralnego ogrzewania.Książka przeznaczona jest dla osób przygotowujących się do zawodu palacza kotłów centralnego ogrzewania. Może być też w znacznej części...

  35,00 zł
 • Wydanie drugie, 2019 r.Format B5, s. 215Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-45-0Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu budowy i konserwacji suwnic oraz wciągników i wciągarek z napędem elektrycznym.Książka adresowana jest do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do konserwacji suwnic, konserwatorów pragnących pogłębić wiadomości...

  51,00 zł
Pobierz katalog