• Wydanie drugie, 2016 r. Format A5, s. 162 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-79-4 W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.Książka adresowana jest do osób...

  36,00 zł
 • Wydanie trzecie, 2015 r. Format A5, s. 80 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-51-0 W książce zebrano najważniejsze wiadomości na temat wykonywania ścianek działowych i sufitów podwieszanych przez zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na stalowym ruszcie. W niniejszym trzecim wydaniu uwzględniono wykonywanie poddaszy, zabudowy ścian i...

  21,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2016 r. Format B5, s. 340 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-87-9 W książce przedstawiono wiadomości dotyczące instalacji ekologicznych stosowanych w budynkach mieszkalnych w celu obniżenia ich energochłonności, zużycia wody wodociągowej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Rozwiązania te stanowią alternatywę dla...

  63,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015 r. Format A5, s. 108 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-07-7 Wiadomości będące treścią niniejszej książki stanowią niezbędne minimum wiedzy z zakresu konserwacji podestów ruchomych przejezdnych.Adresatami książki są osoby pragnące uzyskać uprawnienia do konserwacji tych podestów.

  30,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015 r. Format A5, s. 140 Okładka kartonowa kolorowa ISBN 978-83-62760-67-1 W książce omówiono budowę, zastosowanie i zasady eksploatacji, zwłaszcza konserwacji, wózków paletowych, magazynowych i podnośników stołowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przepisów bhp i przepisów dozoru technicznego.Adresatami książki są przede...

  30,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015r.Format A5, s. 198Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-62760-55-8W książce przedstawiono wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać kandydaci na operatorów recyklerów, remonterów i skrapiarek. Omówiono budowę tych maszyn roboczych, zasady eksploatacji, technologię robót oraz zasady bhp.Książka jest przeznaczona dla...

  37,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2016 r.Format A5, s. 196Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-62760-99-2Książka zawiera pytania i odpowiedzi, w pełnym zakresie uprawnień, dla kandydatów na operatorów koparek, ładowarek i koparkoładowarek. Zakres i poziom pytań i odpowiedzi odpowiada obowiązującym programom na kursach operatorów.Adresatami książki są uczestnicy kursów...

  35,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015 r. Format B5, s. 190 Okładka kartonowa kolorowa ISBN 978-83-62760-83-1 Opisy wykonywania balustrad i elementów ogrodzeń stanowią w tej książce bazę szczegółowego omówienia i zaprezentowania za pomocą ilustracji narzędzi kowalskich i sposobów nadawania kształtów elementom metalowym przez obróbkę plastyczną.Książka, dzięki...

  51,00 zł
 • Wydanie trzecie poprawione, 2017 r.Format A5, s. 124Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-10-8W książce przedstawiono ważniejsze przepisy dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym oraz omówiono rodzaje dźwigów, ich budowę, a także zasady bezpiecznej eksploatacji.Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla...

  25,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2017r.Format A5, s. 184Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-22-1

  31,00 zł
 • Wydanie drugie uaktualnione, 2017 r.Format A5, s. 145Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-11-5W książce omówiono budowę najczęściej spotykanych na rynku krajowym podestów masztowych samowznoszących, podstawowe wymagania bezpieczeństwa oraz zasady bezpiecznej eksploatacji tych urządzeń.Powinny z niej korzystać przede wszystkim osoby przygotowujące...

  27,00 zł
 • Wydanie drugie, 2017 r. Format A5, s. 193 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-65382-21-4 W książce przedstawiono rodzaje, właściwości  podstawowego tworzywa używanego w stolarstwie, czyli drewna, a także tworzyw drewnopodobnych, a więc sklejek, płyt stolarskich, płyt wiórowych i paździerzowych oraz pilśniowych. Omówione też zostały podstawowe...

  35,00 zł
 • Wydanie drugie, 2017 r. Format A5, s. 198 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-65382-12-2Książka zawiera zbiór podstawowych wiadomości dotyczących budowy wciągników oraz podaje zasady ich bezpiecznej eksploatacji. Książka adresowana przede wszystkim do osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień operatora lub konserwatora wciągnika. Może być...

  33,00 zł
 • Wydanie drugie, 2017 r.Format A5, s. 144Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-20-7Książka zawiera przedstawione w sposób zwięzły i przystępny wiadomości, niezbędne do wykonywania zawodu malarza budowlanego. Książka jest adresowana do osób dorosłych przygotowujących się do wykonywania zawodu malarza budowlanego. Może też być pomocna dla ucznió szkół...

  22,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2017 r.Format A5, s. 229Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-19-1W przystępny a zarazem wyczerpujący sposób podano w książce wiadomości o rodzajch ścieków, ich charakterystykach, o oczyszczalniach, procesach i metodach oczyszczania ścieków oraz o stosowanych do tego celu urządzeniach. Omówiono też oczyszczanie ścieków w aspekcie...

  36,00 zł
Pobierz katalog