Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw. Poradnik operatora
search
  • Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw. Poradnik operatora

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw. Poradnik operatora

41,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2014r.
Format A5, s. 199
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-54-1

W książce zebrano wiadomości z zakresu budowy maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, ich eksploatacji oraz technologii robót wykonywanych przy użyciu tychże maszyn. Omówiono też wymagania kwalifikacyjne stawiane operatorom, zasady bezpieczeństwa pracy, a także zagadnienia z podstaw psychologii pracy i kierowania zespołem ludzkim.
Książka jest adresowana do kandydatów na operatorów, do wykładowców odpowiednich szkoleń oraz osób związanych zawodowo z użytkowaniem maszyn będących przedmiotem tej książki.
Ilość