Pompy i podajniki do betonu. Poradnik operatora
search
  • Pompy i podajniki do betonu. Poradnik operatora

Pompy i podajniki do betonu. Poradnik operatora

44,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2014 r.
Format A5, s. 148
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-81-7

W książce omówiono charakterystykę, budowę i eksploatację wybranych typów pomp i podajników do betonu, a także technologie robót i zasady bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono też obowiązujące przepisy odnoszące się do użytkowania tych maszyn.
Książka jest adresowana do kandydatów na operatorów pomp i podajników do betonu oraz do osób związanych zawodowo z ich użytkowaniem.
IlośćSpis treści:
Wstęp 
1. Wymagania kwalifikacyjne dla operatorów pomp i podajników do betonu 
2. Ogólna charakterystyka pomp i podajników do betonu 
2.1. Ogólny podział i zastosowanie pomp i podajników do betonu 
2.2. Charakterystyka techniczna wybranych pomp i podajników do betonu 
2.2.1. Samochodowa pompa do betonu JJRZ 63-5.18HP firmy JUNJIN HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 
2.2.2. Samochodowa mieszarko-pompa do betonu PUMI® 24-3 firmy Putzmeister Concrete Pumps GmbH 
2.2.3. Przewoźna pompa do betonu SP1800 firmy Schwing-Stetter 
2.2.4. Stacjonarna pompa masztowa do betonu JB-M24H firmy JUNJIN HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 
2.2.5. Podajnik do betonu M740D firmy Putzmeister Concrete Pumps GmbH 
2.2.6. Torkretnica do natrysku betonu AL – 246 firmy Sika Schweiz AG 
3. Budowa pomp do betonu 
3.1. Ogólna budowa wybranych pomp do betonu 
3.1.1. Samochodowa pompa do betonu S24X firmy Schwing-Stetter 
3.1.2. Samochodowa mieszarko-pompa do betonu FBP 21-26 firmy Schwing-Stetter 
3.1.3. Pompa masztowa do betonu JB-M24H firmy JUNJIN HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 
3.1.4. Przewoźna pompa do betonu JSP.90HP D firmy JUNJIN HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 
3.2. Rama maszyny i przeniesienie napędu 
3.3. System pompowania betonu 
3.4. Wysięgnik 
3.5. Podpory i systemy ich rozkładania 
3.6. Rodzaje sterowania maszyną 
3.7. Układ tłoczenia powietrza 
3.8. System automatycznego smarowania 
3.9. Rurociągi transportujące beton i ich elementy 
3.10. Urządzenia do czyszczenia pomp do betonu 
3.10.1. Urządzenie do czyszczenia maszyny i przewodu tłocznego 
3.10.2. Urządzenie do płukania zbiornika wody 
4. Budowa podajników do betonu 
4.1. Ogólna budowa wybranych podajników do betonu 
4.2. Budowa i zasada pracy zespołu roboczego 
4.3. Szafka sterownicza i elementy sterujące 
4.4. Sprężarka powietrza 
4.5. Napęd Cardana 
4.6. Układ hydrauliczny 
4.7. Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy 
4.8. Urządzenie zasilające 
4.9. Urządzenie zgarniające 
4.10. Przyłącze i zawór do odbioru powietrza 
4.11. Pneumatyczny układ automatycznego smarowania 
4.12. Licznik mieszania i funkcja przedłużenia czasu mieszania 
4.13. Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące 
5. Podwozia, nadwozia i urządzenia oświetleniowe pomp i podajników do betonu 
5.1. Podwozia 
5.2. Nadwozia 
5.3. Urządzenia oświetleniowe 
6. Eksploatacja pomp i podajników do betonu 
6.1. Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji 
6.2. Materiały eksploatacyjne 
6.3. Rodzaje obsług technicznych i ich zakresy 
6.3.1. Obsługa techniczna codzienna 
6.3.2. Obsługa techniczna okresowa 
6.3.3. Obsługa techniczna sezonowa 
6.3.4. Obsługa techniczna transportowa 
6.3.5. Obsługa techniczna magazynowa 
6.3.6. Obsługa techniczna w okresie docierania 
6.4. Użytkowanie i obsługa akumulatora 
6.5. Obsługa alternatora 
6.6. Obsługa rozrusznika elektrycznego 
6.7. Obsługa silnika spalinowego 
6.7.1. Czynności obsługowe przed uruchomieniem silnika spalinowego 
6.7.2. Obsługa układu zasilania 
6.7.3. Obsługa układu chłodzenia 
6.7.4. Obsługa układu smarowania 
6.7.5. Postępowanie przy uruchamianiu i wyłączaniu silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem 
6.7.6. Obsługa filtra powietrza 
6.8. Użytkowanie i obsługa układów hydraulicznych i pneumatycznych 
6.9. Eksploatacja pomp i podajników do betonu w okresie zimowym 
6.10. Usuwanie typowych usterek 
6.11. Dokumentacja techniczno-ruchowa 
6.12. Książka pracy i konserwacji pomp do betonu 
6.13. Oznaczenie CE i Deklaracja Zgodności WE 
7. Technologia robót 
7.1. Ogólne wiadomości o betonie i mieszance betonowej 
7.1.1. Właściwości betonu 
7.1.2. Właściwości mieszanki betonowej 
7.1.3. Zdolność betonu do pompowania 
7.2. Betonowanie 
7.2.1. Wiadomości ogólne 
7.2.2. Transport betonu mieszarko-pompami w miejsce ułożenia 
7.2.3 Technologia torkretowania 
7.3. Techniki pracy pompami do betonu 
7.3.1. Próba włączenia pompy (włączanie/wyłączanie zasilania) 
7.3.2. Nomogram 
7.3.3. Przygotowanie maszyny do pracy 
7.3.4. Rozpiętość wysięgnika podczas pracy 
7.3.5. Sygnały ręczne stosowane podczas pracy z wysięgnikiem 
7.3.6. Stateczność pompy do betonu 
7.3.7. Procedura pompowania 
7.3.8. Przyczyny tworzenia się zatorów 
7.3.9. Zasady i metody prawidłowego czyszczenia pomp do betonu 
7.3.10. Praca pomp do betonu w pobliżu wykopów 
7.3.11. Praca pomp do betonu w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych 
7.4. Techniki pracy podajnikami do betonu 
7.4.1. Wybór miejsca ustawienia podajnika do betonu 
7.4.2. Przewód tłoczny i stelaż wylotowy 
7.4.3. Czynności przed rozpoczęciem pompowania betonu podajnikiem 
7.4.4. Procedura napełnienia mieszalnika 
7.4.5. Ustawianie tłoczenia sprężonego powietrza 
7.4.6. Proces tłoczenia materiału 
7.4.7. Zator i jego usuwanie 
7.4.8. Zalecenia odnośnie czyszczenia maszyny i przewodu tłocznego 
8. Zasady bezpiecznej obsługi pomp i podajników do betonu 
8.1. Środki ochrony indywidualnej 
8.2. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy przy obsłudze pomp i podajników do betonu 
8.3. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze urządzeń elektrycznych 
8.4. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych 
8.5. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze układów hydraulicznych i pneumatycznych 
8.6. Ochrona przeciwpożarowa 
9. Przepisy transportowego dozoru technicznego (TDT) dotyczące pomp do betonu 
9.1. Misja Transportowego Dozoru Technicznego 
9.2. Warunki techniczne TDT 
9.3. Podstawowe obowiązki użytkownika pompy do betonu zgodnie z przepisami TDT 
9.4. Badania techniczne urządzenia RB 
9.5. Zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia RB 
9.6. Prowadzenie czynności konserwacji oraz kontroli okresowych urządzeń RB przez eksploatującego
Literatura

P. Sosiński