Maszyny leśne zrębowe
search
  • Maszyny leśne zrębowe

Maszyny leśne zrębowe

58,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2019 r.
Format A5, s. 234
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-39-9

Treść książki stanowią opisy działania i przeznaczenia leśnych maszyn zrębowych oraz zasady eksploatacji.
Jej adresatami są użytkownicy, a w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach związanych bezpośrednio z eksploatacją tych maszyn oraz uczestnicy odpowiedznich kursów. Książka ta może być też pomocna uczniom i słuchaczom kształcącym się na kierunkach dotyczących mechanizacji robót leśnych.
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Podstawowe wiadomości dotyczące wybranego nazewnictwa stosowanego w pracach leśnych
2. Podział maszyn leśnych
3. Kombajny leśne-harwestery
3.1. Cechy konstrukcyjne charakteryzujące harwestery
3.2. Budowa harwestera
3.3. Ogólne zasady ścinki drzew z wykorzystaniem harwestera
3.3.1. Zespoły robocze i elementy głowicy ścinkowej
3.3.2. Cykle robocze-zasada pracy wielofunkcyjnehj głowicy ścinkowej
3.3.3. Przykładowy proces technologiczny ścięcia drzewa o obróbka pnia przy użyciu harwestera
3.4. Napęd hudrauliczny i sterowanie pracą głowicy harwestera
3.4.1. Parametry mające wpływ na pracę układu hydraulicznego i sterowanie pracą głowicy
3.4.2. Przykładowe układy regulacji obrotów silnika hydraulicznego i docisku siłownika
3.4.3. Przykładowy układ hydrauliczny mechanizmu podnoszenia i opuszczania wieszaka
3.4.4. Algorytm sterowania pracą głowicy-kodowanie parametrów eksploatacyjnych
3.4.5. Algorytm sterowania pracą głowicy-doscisk elementów roboczych
3.4.6. Algorytm sterowania pracą głowicy-szybkość posuwu
3.4.7. Algorytm sterowania pracą głowicy- pomiar długości i średnicy sortymentu
3.4.8. Algoytm sterowania pracą układu tnącego głowicy
3.4.9. Dodatkowe funkcje głowicy harwestera
4. Samobieżne maszyny zrywkowe
4.1. Budowa i przeznaczenie forwardera
4.2. Budowa i charakterystyka klembanka
4.3. Ciągniki leśne-skiddery
4.3.1. Skiddery przeciągarkowe linowe
4.3.2. Skiddery wysięgnikowe kleszczowe
4.4. Kabina operatora i urządzenia sterowania pracą samobieżnej maszyny leśnej
4.5. Układy jezdne leśnych maszyn samobieżnych
4.5.1. Zasada działania napędu hydrostatycznego
4.5.2. Układ napędu jazdy samobieżnych maszyn leśnych
4.5.3. Układ kierowniczy i hamulcowy samobieżnej maszyny leśnej
4.5.4. Osprzęt łańcuchowy i gąsienicowy
5. Leśne żurawie przeładunkowe
5.1. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i konstrukcji leśnych żurawi przeładunkowych
5.2. Zasada działania układu hydraulicznego leśnego żurawia przeładunkowego
5.3. Parametry eksploatacyjne leśnych żurawi przeładunkowych
5.4. Przecieki zewnętrzne i wewnętrzne-dopuszczalne opadanie ładunku
5.5. Stateczność żurawia leśnego i stosowane w nim urządzenia zabezpieczające
5.6. Leśne żurawie przeładunkowe jako urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
6. Maszyny leśne współpracujące z ciągnikami rolniczymi
6.1. Leśna przeciągarka linowa
6.2. Zawieszane kleszcze zrywkowe
6.3. Zgrabiarki leśne
6.4. Pługi leśne dwuodkładnicowe
6.5. Korowarki ciągnikowe
6.6. Ciągnikowe łuparki do drewna
6.7. Ciągnikowe rozdrabniarki gałęzi
7. Leśne maszyny frezujące-mulczery
7.1. Mulczery rozdrabniające
7.2. Mulczery rozdrabniające do usuwania pni
8. Wybrane zagadnienia dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń leśnych
Wykaz materiałów źródłowych