Maszyny do robót drogowych. Vademecum operatora
search
  • Maszyny do robót drogowych. Vademecum operatora

Maszyny do robót drogowych. Vademecum operatora

92,00 zł
Brutto

Wydanie trzecie, 2019 r.
Format B5, s. 477
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-48-1


Książka jest adresowana przede wszystkim do kandydatów na operatorów podstawowych maszyn do robót drogowych. Może ona byc także cenną pomocą dla wykładowców o instruktorów szkolących operatorów tych maszyn oraz innych osób zajmujących się ich eksploatacją.
Treść książki wyczerpuje zagadnienia objęte obowiązującym programem szkolenia kandydatów na operatorów podstawowych maszyn do robót drogowych.

Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Wymagania kwalifikacyjne dla zawodu operatora maszyn do robót drogowych w zakresie klas uprawnień
2. Ogólne wiadomości o robotach drogowych i wymaganiach technicznych dróg
2.1. Droga. Elementy składowe drogi
2.2. Materiały do budowy nawierzchni drogowych
2.2.1. Kruszywa drogowe
2.2.2. Wypełniacze
2.2.3. Spoiwa hudrauliczne
2.2.4. Lepiszcza bitumiczne
2.2.4.1. Asfalt drogowy
2.2.4.2. Asfalty specjalne
2.2.4.3. Emulsje asfaltowe
2.2.5. Dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych
2.2.6. Mieszanki mineralne
2.2.7. Mieszanki mineralno-asfaltowe
2.2.7.1. Mieszanka grysowo-mastyksowa SMA
2.2.8. Geosyntetyki
2.3. Nawierzchnie drogowe. Podział, określenia
2.3.1. Przyczyny uszkodzeń drogowych nawierzchni asfaltowych
2.3.2. Powierzchniowe utrwalenie w naprawie nawierzchni drogowych
2.3.3. Nawierzchnie typu "beton na asfalt"
2.3.4. Remonty nawierzchni podatnych i półsztywnych
2.3.4.1. Recykling powierzchni na gorąco
2.3.5. Metody budowy nawierzchni betonowych
2.3.5.1. Betonowanie nawierzchni w deskowaniach stałych
2.3.5.2. Betonowanie nawierzchni w deskowaniach ślizgowych
2.3.5.3. Zalety i wady nawierzchni betonowych
2.3.6. Oznakowanie terenu robót drogowych
3. Użytkowanie eksploatacyjne maszyn
3.1. Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji maszyn
3.2. Zawartość instrukcji obsługi i eksploatacji oraz zasady posługiwania się nią
3.3. Książka maszyny budowlanej
3.4. Zadania operatora w procesie użytkowania eksploatacyjnego maszyn
3.5. Układy centralnego smarowania
4. Elementy mechaniczne w układach napędowych maszyn
4.1. Sprzęgła elastyczne, wielotarczowe i lepkościowe
4.2. Przekładnie zębate, zwolnice planetarne
4.3. Wały napędowe
4.4. Przeguby
4.5. Mosty napędowe
4.5.1. Przekładnie główne
4.5.2. Mechanizmy różnicowe
4.6. Podwozia gąsienicowe
4.7. Podwozia kołowe
4.8. Układy hamulcowe
5. Silniki wysokoprężne
5.1. Zasada pracy silnika wysokoprężnego
5.2. Budowa silnika wysokoprężnego
5.2.1. Układ korobowo-tłokowy
5.2.2. Układ wtryskowy
5.2.3. Układ zasilania powietrzem
5.2.4. Układ smarowania
5.2.5. Układ chłodzenia
5.2.6. Układ wydechowy
5.3. Turbodoładowanie silnika wysokoprężnego
5.3.1. Turbodoładowanie zespolone
5.3.2. Eksploatacyjne wymogi obsługi turbosprężarek
5.4. Obsługa i eksploatacja silnika wysokoprężnego
5.4.1. Obsługa codzienna silnika 
5.5. Urządzenia rozruchowe silników wysokoprężnych
6. Układ elektryczny maszyn do robót drogowych
6.1. Podstawowe wielkości elektryczne
6.2. Elememty instalacji elektrycznych w maszynach do robót drogowych
6.2.1. Akumulatory kwasowe
6.2.1.1. Ogólne warunki ładowania akumulatorów
6.2.1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas ładowania akumulatora
6.2.1.3. Sposoby łączenia akumulatorów
6.2.1.4. Jak pożyczać prąd?
6.2.1.5. Użytkowanie i konserwacja akumulatorów
6.2.2. Alternator
6.2.2.1. Niedomagania alternatorów
6.2.3. Rozruszniki elektryczne
6.2.4. Bezpieczniki i przewody
7. Napęd hydrauliczny w maszynach do robót drogowych
7.1. Charakterystyka napędu hydrostatycznego
7.1.1. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych wybranych zespołów roboczych napędu hydrostatycznego
7.2. Charakterystyka napędu hydrokinetycznego
7.2.1. Skrzynie biegów współpracujące z przekładnią hydrokinetyczną
8. Przegląd maszyn i technik drogowych
8.1. Maszyny i urządzenia do robót drogowych
8.2. Zespoły maszyn do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych
8.2.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych o ruchu ciągłym
8.2.2. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych o ruchu cyklicznym
8.2.2.1. Standardowe zabezpieczenia stałych wytwórni mieszanek min-asf.
8.2.3. Mobilne i półmobline wytwórnie mieszanek min.-asf.
8.2.4. Zespół automatyki wytwórni mieszanek min.-asf.
8.2.4.1. Charakterystyka współpracujących z automatyką wytwórni urządzeń
8.2.5. Kontrole urządzeń przeprowadzane podczas pracy wytwórni mieszanek min.-asf.
8.2.6. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy w wytwórni mieszanek min.-asf.
8.3. Maszyny do rozkładania mieszanek min.-asf.
8.3.1. Zespoły konstrukcyjne maszyn do rozkładania mieszanek min.-asf.
8.3.1.1. Rama główna
8.3.1.2. Zespół napędu
8.3.1.3. Stół roboczy
8.3.1.4. Układ podawania mieszanki min.-asf.
8.3.1.5. Rozkładanie mieszanki min.-asf. stołem pływającym
8.3.1.5.1. Przyczyny powstawania nierówności mieszanki min.-asf.
8.3.1.6. Ogólne zasady pracy rozściełaczy na budowie
8.3.1.6.1. Układ automatycznej niwelacji
8.3.1.7. Układ jazdy
8.3.1.8. Układ skrętu kół kierowaniych
8.3.1.9. Instalacja hydrauliczna
8.3.1.10. Instalacja pneumatyczna
8.3.1.11. Instalacja grzewcza stołu roboczego
8.3.2. Plan smarowania rozściełacza
8.4. Walce drogowe
8.4.1. Ogólne cechy charakterystyczne walców drogowych
8.4.2. Budowa walców drogowych 
8.4.2.1. Układy napędowe walaców drogowych
8.4.2.2. Układ kierowniczy
8.4.2.3. Sposób zawieszenia bębna przedniego walca
8.4.2.4. Układ hamulcowy
8.4.2.5. Układ instalacji hydraulicznej
8.4.2.6. Układ instalacji wodnej
8.4.3. Rodzaje walców drogowych
8.4.3.1. Walce statyczne
8.4.3.2. Walce wibracyjne
8.4.3.3. Walce oscylacyjne
8.4.3.4. Walce udarowe
8.4.3.5. Walce kombinacyjne
8.4.3.6. Walce prowadzone
8.4.3.7. Walce ciągnionie
8.4.4. ABC wałowania mieszanek min.-asf.
8.5. Frezarki drogowe
8.5.1. Ogólna budowa i dane techniczne frezarek drogowych
8.5.1.1. Rama nośna
8.5.1.2. Układ jezdny
8.5.1.3. Układ bębna skrawającego
8.5.1.3.1. Napęd bębna skrawającego
8.5.1.4. Układ hydrauliczny frezarek drogowych
8.5.1.5. Układ przenośników taśmowych
8.5.1.6. Układ kierowniczy
8.5.1.7. Układ hamulcowy
8.5.1.8. Wyposażenie zraszające i wodna instalacja wysokiego ciśnienia 
8.5.2. Zastosowanie frezarek drogowych i technologie frezowania na zimno 
8.5.2.1. Uszorstnienie warstwy ścieralnej
8.5.2.2. Wyrównywanie warstwy ścieralnej
8.5.2.3. Profilowanie warstwy ścieralnej przed przykryciem jej nową warstwą asfaltową 
8.5.2.4. Ogólne względy bezpieczeństwa ruchu na frezowanych odcinkach jezdni
8.5.2.5. Automatyczne kontrolowanie głębokości frezowania i pochyleń poprzecznych bęba skrawającego
9. Ogólne zasady bezpiecznej pracy maszynami do robót drogowych
9.1. Zasady bhp przy użytkowaniu, obsługach technicznych oraz transporcie maszyn
9.2. Symbole i napisy ostrzegawcze
Literatura