Spawalnicze metody napraw warstw powierzchniowych elementów maszyn
search
  • Spawalnicze metody napraw warstw powierzchniowych elementów maszyn

Spawalnicze metody napraw warstw powierzchniowych elementów maszyn

66,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2020 r.

Format A5, s. 313

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-62-7

Książka stanowi obszerne źródło informacji o metodach regeneracji i napraw warstw powierzchniowych części maszyn i konstrukcji. Może ona być pomocą dla spawaczy, instruktorów spawania, inżynierów spawalników, uczniów techników oraz studiujących na wyższych uczelniach technicznych, gdzie prowadzone są zajęcia z zakresu ogólnie pojętego spawalnictwa

 

Ilość

Spis treści

1. Wstęp

2. Warstwy powierzchniowe i charakterystyka ich wytwarzania

2.1. Podział warstw powierzchniowych

2.2. Podstawowe parametry struktury geometrycznej powierzchni wyrobów metalowych

3. Przyczyny i mechanizmy zużywania się elementów maszyn

3.1. Przyczyny zużycia elementów metalowych

3.2. Mechanizmy zużycia

4. Spawalnicze metody wytwarzania i właściwości warstw powierzchniowych

4.1. Wstęp

4.2. Natryskiwanie cieplne

4.3. Technologie natryskiwania cieplnego

4.4. Napawanie

4.4.1. Materiały i technologia napawania gazowego powłok

4.4.2. Napawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną

4.4.3. Napawanie łukiem krytym

4.4.4. Napawanie elektrożużlowe

4.4.5. Napawanie plazmowe

4.4.6. Napawanie laserowe

4.5. Nadtapianie

4.5.1. Sposoby kształtowania warstwy wierzchniej techniką nadtapiania

4.5.2. Zastosowanie techniki nadtapiania powierzchni wyrobów metalowych

5. Metody badania warstw powierzchniowych

5.1. Pomiary twardości 

5.2. Ocena przyczepności powłok

5.3. Określenie grubości warstw powierzchniowych

5.4. Odporność na zużycie warstw powierzchniowych

6. Przygotowanie powierzchni elementów metalowych do spawania i wytwarzania warstw powierzchniowych

6.1. Cięcie termiczne

6.2. Cięcie strumieniem wody

6.3. Przygotowanie powierzchni przed natryskiwaniem powłok

6.4. Obróbka chemiczna

7. Kwalifikowanie zakładów przemysłowych stosujących procesy spawalnicze

7.1. Wymagania ogólne

7.2. Podział zakładów na grupy

7.3. Klasyfikowanie zakładów do odpowiedniej grupy

7.4. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

7.5. Organizacja nadzoru spawalniczego

7.6. Uprawnienia personelu nadzorującego

7.7. Okres ważności uprawnień zakładu

8. Niespawalnicze metody wytwarzania warstw powierzchniowych

8.1. Wstęp

8.2. Techniki nanoszenia powłok z fazy gazowej

8.3. Techniki galwaniczne i konwersyjne nanoszenia powłok

8.4. Obróbka cieplno-chemiczna kształtowania warstw wierzchnich

8.5. Metody mechaniczne umocnienia na zimno warstw wierzchnich

Literatura