Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach

35,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2015 r.
Format A5, s. 184
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-86-2

W książce zebrano wiadomości niezbędne operatorom wózków jezdniowych specjalizowanych z unoszoną kabiną i wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem. Całość opracowana jest w formie pytań i odpowiedzi.
Książka jest adresowana do kandydatów na operatorów wózków jezdniowych specjalizowanych, i może być też pomocna uczniom szkół zawodowych i studentom odpowiednich kierunków studiów technicznych.
Ilość

 

 

 

Spis treści:
Wstęp
1. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące uprawnień do obsługi wózków specjalizowanych
1.1. Warunki uzyskania uprawnień do obsługi wózka specjalizowanego
1.2. Uprawnienia dodatkowe wymagane przy obsłudze niektórych rodzajów wózków specjalizowanych
1.3. Wózek specjalizowany jako urządzenie podlegające dozorowi technicznemu
2. Wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem
2.1. Udźwig i parametry eksploatacyjne wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem
2.3. Stateczność wózka specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem
2.4. Układy jezdne wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem
2.5. Zespoły robocze wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem
2.6. Zespoły i elementy zabezpieczające wózków ze zmiennym wysięgiem
2.7. Osprzęt roboczy wózków ze zmiennym wysięgiem
2.8. Czynności obsługowe operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem
2.9. Praca wózkiem jezdniowym ze zmiennym wysięgiem w warunkach szczególnych
3. Wózki specjalizowane z unoszoną kabiną operatora
3.1. Udźwig i parametry eksploatacyjne wózków specjalizowanych z unoszoną kabiną operatora
3.2. Stateczność wózka specjalizowanego z unoszoną kabiną
3.3. Budowa i działanie zespołów roboczych wózka specjalizowanego z unoszoną kabiną
3.4. Zespoły i elementy zabezpieczające wózków z unoszoną kabina operatora
3.5. Czynności obsługowe operatora wózka jezdniowego z podnoszoną kabiną
3.6. Praca wózkiem jezdniowym z unoszoną kabiną w warunkach szczególnych
4. Wiadomości uzupełniające
4.1. Podstawowe wiadomości o eksploatacji wózków zasilanych paliwem gazowym
4.2. Procedury bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wózków specjalizowanych
Literatura