Układnice magazynowe

36,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2012 r.
Format A5, s. 157
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-18-3

W książce zebrano podstawowe wiadomości o ładunkach, ich opakowaniu, przemieszczaniu i
magazynowaniu, o wyposażeniu magazynów, a zwłaszcza o układnicach. Opisano budowę układnic, zasady bezpiecznej ich eksploatacji oraz przytoczono odnośne przepisy o dozorze technicznym.
Książka jest adresowana do osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi układnic, jak też
osób związanych z ich eksploatacją.
Ilość

 

 

 


Spis treści:
Przedmowa 
1. Wprowadzenie 
2. Jednostki ładunkowe i ich opakowania w transporcie zmechanizowanym 
2.1. Standaryzacja wymiarów jednostek ładunkowych i opakowań 
2.2. Paletowe jednostki ładunkowe 
2.3. Pakietowe jednostki ładunkowe 
2.4. Pojemnikowe jednostki ładunkowe 
2.4.1. Pojemniki z tworzyw sztucznych 
2.4.2. Pojemniki metalowe 
3. Regały magazynowe 
3.1. Uniwersalne regały półkowe 
3.2. Regały paletowe z kanałami wjezdnymi (Drive-in) 
3.3. Regały przejezdne i przesuwne 
3.4. Regały wspornikowe 
3.5. Regały o dużej rozpiętości serii WR 600 
3.6. System regałów paletowych PR 600 
3.7. Regały okrężne typu karuzelowego 
3.8. Regały tunelowe z układem „Orbiter System” firmy SSI SCHÄFER 
4. Układnice magazynowe 
4.1. Charakterystyka ogólna układnic 
4.2. Definicje 
4.3. Przykłady konstrukcji układnic paletowych 
4.4. Przykłady konstrukcji układnic pojemnikowych 
5. Mechanizmy układnic 
5.1. Układy napędowe mechanizmów układnic 
5.2. Mechanizmy podnoszenia 
5.3. Mechanizmy jazdy 
5.4. Urządzenia do manipulowania ładunkiem 
6. Wyposażenie elektryczne 
6.1. Łącznik główny 
6.2. Łącznik układnicy 
6.3. Urządzenia do awaryjnego zatrzymania 
6.4. Stanowisko operatora 
6.5. Stanowisko do sterowania awaryjnego 
6.6. Przełączniki sposobu sterowania 
6.7. Wyposażenie sterujące układnic bez stanowiska operatora na układnicy 
6.8. Urządzenia pomiarowe i czujniki 
6.9. System pomiaru położenia 
7. Stanowisko operatora (kabina sterownicza) i stanowisko konserwacji 
7.1. Dostęp do stanowiska operatora i zejście ze stanowiska operatora 
7.2. Budowa i wymiary kabin 
7.3. Ochrona operatora 
7.4. Oświetlenie 
7.5. Stanowisko konserwacji 
8. Urządzenia systemów transportu palet i pojemników 
8.1. Urządzenia systemu transportu palet 
8.2. Urządzenia systemu transportu pojemników 
9. Bezpieczeństwo pracy w magazynach regałowych 
10. Badania układnic. Oznakowanie. Instrukcja eksploatacji 
10.1. Zakres badań układnic 
10.2. Oznakowanie 
10.3. Instrukcja eksploatacji 
10.3.1. Instrukcja obsługi 
10.3.2. Instrukcja konserwacji 
10.3.3. Wymagania dotyczące badań okresowych 
11. Dozór techniczny 
11.1. Przepisy ogólne o dozorze technicznym 
11.2. Dozór techniczny układnic 
11.2.1. Wymagania ogólne 
11.2.2. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych 
11.2.3. Obowiązki użytkowników żurawi wynikające z wymagań przepisów dozoru technicznego 
11.2.4. Przepisy karne ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym 
11.3. Uprawnienia do obsługi układnic 
11.4. Uprawnienia do konserwacji układnic 
11.4.1. Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na konserwatorów układnic 
11.4.2. Kategorie uprawnień konserwatorów 
11.4.3. Tryb sprawdzania kwalifikacji konserwatorów 
11.5. Wymagania dyrektywy 98/37/WE dotyczącej maszyn 
Piśmiennictwo 
Ważniejsze normy 
Literatura 
Katalogi i prospekty