Autorzy

Konserwacja dźwigów elektrycznych

Nowy produkt

Wydanie pierwsze, 2008 r.
Format B5, s 307
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-89387-32-5

Wiadomości zebrane w tej książce - ich zakres - pokrywają się z zakresem wymagań stawianych kandydatom na konserwatorów dźwigów elektrycznych. Ponadto mogą być wykorzystywane w codziennej praktyce przez osoby zajmujące się eksploatacją dźwigów (obsługa, konserwatorzy, nadzór techniczny). Szczegółowo opisano zespoły i podzespoły dźwigów oraz ich wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Sporo miejsca poświęcono sposobom sprawdzania, konserwacji i napraw, a więc zadaniom przypisanym konserwatorom dźwigów.

Więcej szczegółów

59,00 zł brutto

Więcej informacji


Spis treści:
Wstęp
1. Akty prawne dozoru technicznego
1.1. Najważniejsze postanowienia zawarte w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321) z późniejszymi zmianami
1.2. Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji dźwigów
1.3. Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do konserwacji dźwigów
1.4. Przepisy dozoru technicznego dotyczące dźwigów
2. Rodzaje i podział dźwigów oraz ich dane techniczne
2.1. Podział dźwigów ze względu na przeznaczenie
2.2. Podział dźwigów ze względu na sterowanie
2.3. Podział dźwigów ze względu na rodzaj napędu
2.4. Ważniejsze dane techniczne dźwigów
3. Budowa dźwigów osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych
3.1. Szyb
3.2. Prowadnice kabiny i przeciwwagi
3.2.1. Mocowanie prowadnic
3.3. Zderzaki pod kabiny i przeciwwagi
3.4. Drzwi szybowe, zamki i rygle drzwi szybowych
3.5. Maszynownia
3.6. Wciągarki
3.7. Kabiny i przeciwwagi
3.7.1. Zależność masy przeciwwagi i masy kabiny oraz udźwigu
3.7.2. Sprzężenie cierne
3.7.3. Budowa kabiny
3.7.4. Budowa przeciwwagi
3.7.5. Zawiesia
3.7.6. Chwytacze
3.8. Ograniczniki prędkości
3.9. Liny nośne oraz ograniczników prędkości
3.9.1. Rodzaje i podział lin stalowych
4. Elementy i zespoły elektrycznego, elektromechanicznego i elektronicznego wyposażenia dźwigów: osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych
4.1. Styczniki i przekaźniki
4.2. Wyłączniki krańcowe i końcowe
4.3. Przełączniki piętrowe, wyłączniki zatrzymania oraz impulsatory
4.3.1. Przełączniki piętrowe
4.3.2. Wyłączniki zatrzymania
4.3.3. Impulsator fotoelektryczny
4.3.4. Indukcyjny czujnik zbliżeniowy
4.4. Przyrządy półprzewodnikowe
4.4.1. Dioda
4.4.2. Tyrystor i triak
4.4.3. Tranzystor
4.4.4. Układy logiczne
4.4.5. Budowa sterownika mikroprocesorowego i opis jego działania
4.5. Układy automatycznej regulacji
4.5.1. Sygnały i elementy w układach automatyki
4.5.2. Łączenie elementów automatyki
4.5.3. Połączenie elementów ze sprzężeniem zwrotnym
4.5.4. Schemat blokowy układów automatyki
4.5.5. Elementy składowe układów regulacji i ich rola w układzie automatyki
5. Schematy instalacji elektrycznych dźwigów: osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych
5.1. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem zewnętrznym z opisem
5.2. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem wewnętrznym z opisem
5.3. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem przestawnym z opisem
5.4. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem zbiorczym z opisem
6. Konserwacja dźwigów osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych
6.1. Obowiązki i zadania konserwatora dźwigów
6.2. Rodzaje obsług technicznych oraz zakres czynności, jakie powinny być wykonane podczas ich przeprowadzania
6.2.1. Sprawdzanie ustawienia prowadnic kabiny i przeciwwagi oraz ich zamocowania
6.2.2. Sprawdzanie najczęściej spotykanych typów zamków bezpieczeństwa drzwi przystankowych
6.2.3. Sprawdzanie łączników krańcowych
6.2.4. Sprawdzanie ogranicznika prędkości i chwytaczy
6.2.5. Sprawdzanie działania zbiorczości góra i dół
6.2.6. Przeprowadzenie próby sprzężenia ciernego
6.3. Wykaz typowych usterek występujących przy przeglądach konserwacyjnych dźwigów i sposoby ich usuwania
6.4. Naprawy i modernizacje dźwigów
6.5. Przepisy bhp przy konserwacji dźwigów
6.6. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją i konserwacją dźwigów
7. Budowa dźwigów budowlanych: towarowych i towarowo-osobowych
7.1. Budowa dźwigów budowlanych towarowych
7.2. Budowa dźwigu budowlanego towarowo-osobowego
8. Konserwacja dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych
8.1. Obowiązki i zadania konserwatora dźwigów
8.2. Wykonywanie czynności podczas przeglądów konserwacyjnych
8.3. Wykaz typowych usterek występujących przy eksploatacji dźwigów budowlanych i sposoby ich usuwania
8.4. Naprawy i modernizacje dźwigów budowlanych
8.5. Przepisy bhp przy konserwacji dźwigów budowlanych
9. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją dźwigów budowlanych
10. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
11. Wykaz literatury

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Pobierz katalog