Konserwacja suwnic

51,00 zł
Brutto
Wydanie drugie, 2019 r.
Format B5, s. 215
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-45-0

Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu budowy i konserwacji suwnic oraz wciągników i wciągarek z napędem elektrycznym.
Książka adresowana jest do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do konserwacji suwnic, konserwatorów pragnących pogłębić wiadomości oraz osób zajmujących się nadzorem nad eksploatacją.

Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko
Ilość

 

 

 

Spis treści:
1. Podstawy prawne dozoru technicznego
1.1. Najważniejsze regulacje prawne
2. Rodzaje i podział suwnic oraz ich dane techniczne
2.1. Rodzaje i podział suwnic
2.2. Dane techniczne suwnic
3. Budowa suwnic z napędem elektrycznym
3.1. Konstrukcje nośne suwnic
3.2. Wózek suwnicy
3.3. Mechanizmy jazdy suwnicy
3.4. Mechanizm jazdy wózka
3.5. Mechanizm podnoszenia
3.6. Kabiny
3.7. Instalacja i aparatura elektryczna
3.8. Przyrządy sterownicze
3.9. Urządzenia zabezpieczające
4. Jezdnie podsuwnicowe
5. Cięgniki (wciągniki i wciągarki)
5.1. Rodzaje i podział cięgników (wciągników i wciągarek)
6. Elementy i zespoły suwnic-część mechaniczna
6.1. Urządzenia chwytne
6.1.1. Zblocza linowe i haki
6.1.2. Chwytaki
6.2. Liny nośne, łańcuchy
6.2.1. Rodzaje i podział lin stalowych
6.2.2. Mocowanie końców lin nośnych
6.2.3. Mocowanie końców lin nośnych do bębna
6.2.4. Łańcuchy
6.2.5. Mocowanie końców łańcuchów
6.3. Bębny linowe, krążki linowe oraz bębny, krążki i koła łańcuchowe
6.3.1. Bęvny linowe
6.3.2. Krążki linowe
6.3.3. Bębny łańcuchowe
6.3.4. Krążki łańcuchów ogniwowych
6.3.5. Koła łańcuchowe
6.4. Przekładnie zębate
6.5. Sprzęgła
6.6. Hamulce
6.7. Koła jezdne
6.8. Urządzenia przeciwwiatrowe
7. Urządzenia, aparatura i instalacje elektryczne suwnic
7.1. Silniki elektryczne
7.1.1. Sposoby hamowania elektrycznego silników pierścieniowych
7.2. Przetwornica częstotliwości (falownik)
7.3. Luzowniki
7.4. Styczniki, przekaźniki i bezpieczniki
7.5. Wyłączniki
8. Urządzenia zabezpieczające
8.1. Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP
8.2. Łączniki bezpieczeństwa przy barierkach, klapach i drzwiach
8.3. Wyłączniki krańcowe
8.3.1. Wyłączniki krańcowe wrzecionowe
8.3.2. Wyłącznik krańcowy różnicowy
8.3.3. Wyłącznik krańcowy dźwigniowy
8.3.4. Wyłączniki zespolone (końcowe i krańcowe)
8.4. Czujniki zbliżeniowe
8.5. Ogranicznik udźwigu
8.6. Zabezpieczenia przeciw zukosowaniu
8.6.1. Uproszczony wał elektryczny
8.6.2. Pełny wał elektryczny
8.6.3. Zestaw czujników tensometrycznych dokonujących pomiarów naprężeń w konstrukcji suwnicy
8.7. Łącznik bezpieczeństwa przy urządzeniach przeciwwiatrowych
8.8. Wiatromierze
9. Przyrządy sterownicze
9.1. Przyciski sterownicze 
9.2. Przełączniki zmiany kierunku obrotów silników
9.3. Nastawniki
9.4. Sterowniki
9.5. Przyrządy sterownicze
10. Instalacja elektryczna
10.1. Układy sterowania mechanizmami napędowymi suwnic za pomocą nastawników i sterowników
10.2. Schemat instalacji elektrycznej suwnicy sterowanej z kabiny z regulacją obrotów silników za pomocą falowników
11. Zawiesia 
11.1. Rodzaje i podział zawiesi chwytnych zaczepowych
11.2. Kryteria zużycia elementów zawiesi
11.2.1. Kryteria zużycia cięgien zawiesi z lin stalowych
11.2.2. Kryteria zużycia cięgien zawiesi z włókien naturalnych
11.2.3. Kryteria zużycia pozostałych elementów nośnych zawiesi z lin stalowych i włókien naturalnych
11.2.4. Objawy kwalifikujące zawiesie do badań okresowych
12. Konserwacja suwnic
12.1. Obowiązki i zadania konserwatora
12.2. Przeglądy konserwacyjne
12.2.1. Części i zespoły przeznaczone do wymiany
12.3. Zalecane sygnały porozumiewawcze między obsługującym i hakowym
12.4. Konserwacja suwnic-część mechazniczna
12.4.1. Sprawdzanie konstrukcji nośnej suwnicy
12.4.2. Sprawdzanie jezdni podsuwnicowej
12.4.3. Sprawdzanie mechanizmów podnoszenia
12.4.4. Sprawdzanie stanu technicznego mechanizmu jazdy suwnicy
12.4.5. Sprawdzanie stanu technicznego mechanizmu jazdy wózka
12.5. Konserwacja suwnic-część elektryczna
12.5.1. Sprawdzanie obwodu zasilania suwnicy
12.5.2. Sprawdzania aparatury i instalacji elektrycznej
12.6. Próby ruchowe
12.6.1. Sprawdzanie blokady zerowej i łączników bezpieczeństwa
12.6.2. Sprawdzanie przyrządów sterowniczych
12.6.3. Sprawdzanie działania mechanizmu podnoszenia
12.6.4. Sprawdzanie mechanizmu jazdy suwnicy
12.6.5. Sprawdzanie mechanizmu jazdy wózka
13. Wykaz typowych usterek
13.1. Wykaz typowych usterek występujących przy suwnicach i cięgnikach w zakresie części mechanicznej
13.2. Wykaz typowych usterek występujących przy suwnicach i cięgnikach w zakresie części elektrycznej
14. Awarie i nieszczęśliwe wypadki
15. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
16. Wykaz literatury
Akty prawne
Przepisy dozoru technicznego
Normy
Literatura

M. Chimiak